14 november 2016

Vi behöver en stark försvarsallians

Ett av Trumps viktigaste besked i valrörelsen är att han beundrar Vladimir Putin, och ett antal andra diktatorer, samt att han ifrågasatte Nato och USA´s roll i försvaret av den fria världen. 

Oavsett vilken politik han kommer att föra har dessa ord skapat en osäkerhet som underminerar europeisk säkerhet. De baltiska länderna liksom vi själva bör vara oroliga. Rysslands makt att utöva påtryckningar ökar. Och för Putin blir osäkerheten till något att utnyttja för att flytta fram sina positioner och sin makt. 

Det finns en del i världen där detta är särskilt farligt. Det är kring Östersjön och alla de länder som finns kring den. Den ryska upprustningen har inte i första hand skett för att kunna föra krig utan för att slippa göra det för att kunna nå sina syften genom påtryckningar och hot. Med Trump som president blir osäkerheten större liksom utrymmet för aggression. 

Det gör Nato ännu viktigare. Alla Europas länder måste bindas samman i ett så starkt försvar som möjligt. Det är en defensiv försvarsallians som styrs av alla medlemsländerna gemensamt, inte en aggressiv militär allians som styrs av USA. 

När den transatlantiska länken försvagas, länken mellan USA och Europa, måste socialdemokraterna inse att man inte längre kan bygga svensk säkerhet på den. Sverige är med Trump vid makten ensammare än tidigare. Det är dags att agera för att värna vår säkerhet. 


Nu behövs Nato och nu behövs vi än mer i Nato.