25 juli 2015

Gotland viktig för att möt hot från öst

Ryssland har fortsatt sitt propagandakrig mot Europa och mot Sverige. I sommar hävdar propagandaorganen att Gotland är befäst för att kunna genomföra missilattacker mot Ryssland. Det är en illavarslande propaganda men det vore dock bra om Gotland var befäst mot ryska hot. 

22 juli 2015

Vänstern dålig här som där

Vänsterpartiet är för den politik som grekiska Syriza har fört i regeringsställning. Den ledde till att en krisekonomi som ändå var i uppgång hamnade i fritt fall, fick inställa betalningar och stänga banker. Som ett tecken på socialistisk ekonomisk politik är det ett tragiskt betyg. Intressant att notera att Syrizas motsvarighet i Spanien nu tappar stöd plötsligt. Här i Sverige vore det bra om Vänsterpartiet stängdes utanför att påverka den ekonomiska politiken. Sverige behöver inte en ekonomisk politik som tror att välfärd skapas genom lån och bidrag. Det leder till underskott och arbetslöshet. 

20 juli 2015

Vi måste försvara människors rätt att välja

Vänstern fortsätter sina attacker mot valfriheten i välfärden. Ständiga påhopp om enskilda verksamheters kvalitet trots att alla undersökningar visar att de fristående alternativen har en högre kvalitet. Ständiga attacker mot att det inte blir lika välfärd för alla, trots att valfriheten innebär att alla kan välja som de vill. Det vore bra om den svenska borgerligheten nu tog debatt om enskilda människors rätt att välja. Det handlar nämligen om respekten för den enskilda människan. 

6 juli 2015

Oseriöst och ansvarslöst styre i Grekland

Att som grekerna gjort rösta nej till stöd från EU och mena att lån inte ska betalas tillbaka och att reformer för ett Grekland i kris inte behövs är oseriöst. Det är väl bara att tänka på sin egen ekonomi, om vi alla vägrade betala amorteringar och räntor, vems ansvar och vem är ngn annan som skulle göra det?

Den kommunistledda regeringen  skyller allt på EU och menar att EU tvingat dem till åtstramningar , åtstramningar som de själva var orsak till att tvingas göra efter åratal av misskött ekonomi av landet.

Utan lån och stöd från andra länder hade de aldrig kunnat lägga pengar på välfärd och löner. De nödlån Grekland fått har dessutom varit extremt förmånliga.
Den grekiska regeringen har de senaste åren fört en politik som hämmat tillväxten och krävt att lån ska skrivas av och att nya lån ska ge dem pengar att ytterligare spendera.

Ett land som får stöd måste ta sitt ansvar och genomföra reformer för att få landets ekonomi i ordning det kan inte vara så att alla vi andra ska betala för ansvarslösa politikers framfart som dessutom leder landet i ytterligare krisläge.