31 mars 2010

Debattera mot S om försvar - enkelt!

I går hade jag en chatt debatt på Nyheter 24 mot socialdemokraten Peter Jonsson under det som kallas Maktkamp 24. En föraning av valrörelsen.

Det kom att handla om försvar, FN, säkerhet, Nato och Afghanistan. När det gäller Nato vill socialdemokraterna helst inte vara med i några operationer alls, utan bara genom FN, samtidigt som de beklagar att vetorätten i FN gör att vi inte kan ingripa mot massakrer i Afrika. Om inte om hade varit hade FN kunnat ingripa, menade Jonsson.

Han kunde inte ge besked om Afghanistan, förutom att han hellre vill ha fler civila där, helst utan skydd av militär trupp. Och han ville spara mer på försvaret. Hur det gick? Tja, i all blygsamhet ska inte jag bedöma det men på sajten skriver moderatorn följande:

"Och vinnaren är Isabella Jernbeck, som tog hem det hela med 88,9 procent! En enorm seger. Grattis."
En sådan valrörelse kan vi gärna ha! Glad påsk!

30 mars 2010

Terrordåd leder till väpnade aktioner

Terrorattentatet i Moskvas tunnelbana är ett uttryck för att det stabila Ryssland inte är så stabilt. Norra Kaukasien, där man nu misstänker att terroristerna kommer ifrån, har länge präglats av instabilitet och våld. Tjetjenien är det värsta exemplet men liksom andra delar av denna del av världen präglade av laglöshet.

Det är denna situation som också skapar spänningarna kring södra Kaukasien, där Georgien är i blickpunkten för ryska makthavare. Tidigare terrordåd i Moskva har skyllts på georgier och motiverat en förföljelse av georgier men också motiverat politiken mot Georgien, med kriget som resultat.

Tidigare terrordåd har lett till ökad aggressivitet, och hör man Putin uttala sig kommer det att handla om väpnade aktioner. Och det kommer drabba de ryska republikerna i norra Kaukasien. Och det kommer knappast leda till en mjukare rysk utrikespolitik. De ryska makthavarna kommer nu vilja demonstrera sin styrka och då är vapenmakt populärt.

29 mars 2010

Välkommet besked i helgen

Nu kan alliansen lova sänkt skatt för pensionärer. Det hade inte varit möjligt om vi för ett år sedan hade gjort som socialdemokraterna ville och ökat statens underskott för att på det viset möta krisen. Då hade vi haft så mycket större underskott att kostnaderna för räntor hade varit mer än det vi nu kan lägga på sänkta skatter för pensionärer.

Det är därför kommande löften från de rödgröna inte har någon trovärdighet. Eftersom de redan har lovat så många andra ökade utgifter kommer de inte ha råd på grund av räntekostnaderna de skapar med sin utgiftspolitik. Så pensionerna har tryggats genom att få fler i arbete, även under krisen, och nu kan vi sänka skatten för våra äldre. Frågan inför valet handlar om vi ska fortsätta med den politiken eller inte.

26 mars 2010

Grekland har gjort de S förespråkar - nu ett land i djup kris.

Nu verkar det som att all europeisk politik handlar om Grekland. Borta är för tillfället frågan vad EU kan göra för jobben och för att bli konkurrenskraftigare.

Skälet till det är att man i Grekland har försökt möta problem av olika slag genom att öka utgifterna, oavsett om inkomsterna har hängt med. Och resultatet är ett underskott som är bortom det egna landets kontroll.

Då blir det EU eller IMF som får komma in och "rädda" landet. Så går det när man accepterar stora underskott, som följer av ökade utgifter. Det blir mer och mer upplåning, och till slut stiger räntorna samtidigt som räntekostnader för det offentliga ökar och tränger undan andra utgifter.

Borde inte Mona Sahlin som säger att alliansen har förstört statsfinanserna svara på frågan vad hon föredrar: Länder som Grekland eller länder som Sverige , Tyskland och Danmark som har sina finanser under kontroll. Grekland eller Sverige Mona?

25 mars 2010

Klart besked till väljarna Sahlin lovar att höja skatterna.

Klara besked i gårdagens debatt: Reinfeltd lovar sänkta skatter och Sahlin lovar att höja.

Nu måste väl ändå väljarna vakna, för vem kan känna förtroende för S och oppositionens linje – det enda besked Sahlin ger är att höja skatterna - det finns inga idéer om en jobbpolitik och bättre förutsättningar för företagande. Två så centrala frågor för vår konkurrenskraft i framtiden och utrymmet för vård, skola och omsorg. Nu ska man också komma ihåg att MP,s och V,s förslag innebär än mer av höjda skatter på jobb och företagande och det är dessa samarbetspartners som Sahlin har i släptåg!

Det är häpnadsväckande att i samma debatt höra Sahlin anklaga Statsministern för att ha raserat landets ekonomi. När vi vet att Sveriges finanser är bäst i klassen i EU och utsikterna för statsbudgeten och finanserna är goda. Enligt Ekonomistyrningsverket rapport i veckan är finanserna i balans redan 2011!

24 mars 2010

Jobbfrågan viktigast i valet och för Sverige.

Jobben först och moderaterna främst. Det är kontentan av den SIFO-undersökning som Sveriges Radio i dag presenterar. Och det är rimligt att valet ska handla om denna fråga.

Efter krisen är den stora utmaningen om vi ska kunna få minst lika många nya jobb tillbaka som de som vi förlorade i krisen.

Många av de jobben kommer inte tillbaka när ekonomin går uppåt därför att de i dag möter en konkurrens från andra delar av världen. Därför gäller det att vi nu får fram jobb som kommer genom nya investeringar och nytt företagande. Jobbpolitiken nu kräver en ännu intensivare företagarpolitik.

Vi behöver fler arbetsgivare om vi ska få fler arbetstagare. De rödgröna kan inte leverera en politik för nya jobb. Det är och ska förhoppningsvis bli alliansens ansvar.

För miljö och människa

Publicerat 2010-03-24

23 mars 2010

Ny kärnkraftspolitik bra för Sverige

I dag lägger regeringen förslag om en ny kärnkraftspolitik som innebär att Sverige ännu mer kan minska koldioxidutsläpp och samtidigt säkra elförsörjningen.

Det är bra för svensk industri, det är bra för ny teknologi som till exempel elbilar, de kräver nämligen el om de rödgröna har glömt det, och det är bra för Sveriges möjligheter att bidra till minskade utsläpp i andra delar av Europa.

Vi kommer med ytterligare förmåga att producera el kunna exportera till de baltiska staterna och till Polen, vilket innebär minskade utsläpp och för deras del minskat beroende till rysk energi.

Det finns mycket som är bra i dagens förslag. För miljön, industrin, den nya teknologin, exporten och den ökade energisäkerheten för våra grannar.

22 mars 2010

Besked till väljarna från vänstern dröjer

Det är rätt konstigt att vi nu är mindre än sex månader till valet och ändå vet vi inte vad de rödgröna vill göra med makten, bara att de gärna vill ha den. Det vore en sak om de väntade med besked om hur konkreta förslag ska se ut, eller hur de exakt ska komma överens om frågor där de ändå har samma inriktning. Men det vi inte vet är vad de vill göra med makten som sådan. Afghanistan? Hushållsnära tjänster? ( fast där fick Ohly igenom sin vilja just nu i alla fall), inkomstskatter, försvar, utrikes, europapolitik, energipolitik, barnomsorg och skola.

Faktum är att vi inte vet om det är vänsterpartiets starkt vänstervridna linje som kommer att råda eller en anpassning till det Sverige som finns i dag. Det enda vi med säkerhet vet är att Mona Sahlin kampanjar för att Lars Ohly ska bli statsråd. Det har ingen socialdemokratisk ledare tidigare gjort. Och vi har under vintern sett att när det gäller får Ohly som han vill. Så gick det med utrikespolitiken. Det lär inte bli mindre när det gäller inrikespolitiken.

21 mars 2010

Oroande utveckling i Ryssland

Trots att protestdemonstrationer var förbjudna greps minst 70 människor i olika ryska städer under lördagen. Det säger några saker om läget i landet. Protester och fria meningsyttringar är förbjudna. De som har andra uppfattningar än regimen och för fram dem riskerar inte bara att stoppas utan också att fängslas. Vi vet sedan tidigare att bland annat journalister är utsatta men det gäller även andra ledande oppositionella. Att förbjudna protester ändå genomförs, trots riskerna, visar på ett folkligt missnöje med hur politiken bedrivs och ekonomin sköts.

Ryssland är inte lika stabilt i dag som för några år sedan då höga oljepriser och en bra världsekonomi skylde över de grundläggande problemen. Nu tvingas regimen allt mer stoppa, hindra och fängsla. Och det hindrar inte protesterna. Det är en utveckling som vi måste ta hänsyn till när vi bedömer utvecklingen i Ryssland. Den leder inte till större stabilitet och försoning gentemot grannar och inbillade fiender.

20 mars 2010

Moderata prioriteringar säkrar jobb och företagande

Tyresömoderaterna hade jag glädjen att besöka i dag för att tala om ekonomisk politik, hur vi säkrar jobben och fortsätter att sänka skatterna.

Två exempel på hur det hade kunnat gå i Sverige om vi hade följt socialdemokraternas krispolitik pekade jag på. Spanien och Storbritannien som båda är de socialdemokratiskt styrda länder som följde den politik som socialdemokrater i hela Europa talade om, nämligen att öka utgifterna, tillåta större underskott och låna ännu mer. Det var många som redan då sa att ökade lån inte var det bästa sättet att hantera en kris som berodde på för mycket lån. Men i de socialdemokratiskt styrda länderna ökade man utgifterna, underskotten och den offentliga upplåningen. Och nu har de gigantiska underskott, kring 13% och snabbt växande statsskulder med höga räntekostnader som tränger undan välfärd och viktiga investeringar.

Två prioriteringar som vi moderater har är att fortsätta sänka skatterna och få fram fler jobb. Det är genom att öka utrymmet för investeringar och människors eget arbete som vi får fram de nya jobben och som gör att fler tar de jobb som finns. Det är jobben som måste fram för att vi ska kunna försörja oss själva och finansiera den offentliga välfärden. Jobben och skatterna är vad det handlar om, där de rödgröna vill höja skatterna på jobb i tron att det blir fler jobb när kostnaderna ökar.

Det övergripande målet är att öka den enskildes frihet, rätten att kunna forma sin vardag och möjligheten att själv bestämma, att känna sig trygg. Där spelar jobben, skatterna och välfärdsreformerna som sätter den enskilde i centrum en avgörande roll. Och på alla de punkterna vill de rödgröna göra tvärtom.

Så två exempel på hur det gått med s- politik, två prioriteringar som vi moderater sätter för vår politik och ett övergripande mål. Det var vad vi talade om hos Tyresömoderaterna i dag. Det var roligt att känna att valrörelsen börjar.

18 mars 2010

Med Sahlin och Ohly ökar våldet i Afghanistan.

Vad vill vänsterpartiet och socialdemokraterna i utrikes- och försvarspolitiken. Den ene vill vara kvar i Afghanistan, den andre vill ta hem de svenska trupperna och utlämna kvinnor och alla andra åt talibanernas brutalitet, samtidigt som de vill värna kvinnors rättigheter mot våld i krig, och samtidigt som de säger sig vilja ge FN allt stöd i fredssträvanden.

Nu har de länge talat om vikten av ett växande civilt stöd i Afghanistan, som om det vore möjligt utan att det fanns en militär förmåga att värna civilbefolkning och hjälparbetare mot våld utan några hänsyn. Nu diskuterar vi hur vi ska öka den civila insatsen i norra Afghanistan och då är de emot eftersom det finns en ökad amerikansk närvaro i landet för att stoppa talibanerna från att terrorisera byar och hjälporganisationer.

De vill öka de civila insatserna men utan att ge militärt skydd, samtidigt som de inte vet om de vill vara kvar med svensk trupp överhuvudtaget och är emot att öka den civila insatsen om det finns annan utländsk trupp som står för det militära skyddet. Vilka civila hjälparbetare ska kunna hjälpa Afghanistans folk helt utelämnade åt talibanernas hat mot utlänningar? Låter det rörigt? Det stämmer. Tanken på att Ohly och Sahlin ska dela på det utrikespolitiska ansvaret borde skrämma inte bara det afghanska folket.

17 mars 2010

Extremism som hotar med våld ska stoppas.

Regeringen har fått kritik för att den vill att Säpo ska kartlägga islamistisk extremism. Det innebär en åsiktsregistrering av en minoritet säger kritikerna. Det är en besynnerlig tanke eftersom den extremism det handlar om inte har med religion och Islam att göra utan just med extremism och totalitär syn på rätten att använda våld. Det har vi sett runt om i världen, från Afghanistan till London och Madrid. Vi ska självfallet söka hindra att det sker även i Sverige. De som använder religion som ursäkt för våld och hat ska inte ha ett fripass för att hota andra människor. Så det är svårt att finna skäl för att kritisera att vi försöker kartlägga dem som hotar människors liv oavsett vilken religion eller politisk åsikt de använder som ursäkt.

En allians för Sveriges kvinnor

Publicerat 2010-03-17

16 mars 2010

Från IT angrepp till hot om väpnat våld.

Svenska Dagbladet skrev i går om cyberkrigföring, det vill säga krigföring mot ett annat land genom att påverka eller slå ut IT-system, med omfattande konsekvenser för till exempel ett lands finansiella system.

Det är lätt att se detta som något som ersätter militär krigföring. Men så är det inte. Det är snarare så att det idag går att bedriva krigföring mot ett annat land utan att det uppfattas som ett väpnat angrepp och utan att det utlöser normala försvarsåtgärder riktade mot det angripande landet. Det innebär att det är lättare att inleda en krigföring mot ett annat land utan att den avslöjas som ett väpnat anfall, inte att användningen av militärt våld blir mindre sannolikt. För den som vill påtvinga ett annat land sin vilja finns det fler medel att inleda med.

Det gör att vi behöver en förmåga att möta hot på olika nivåer. Det är nämligen lättare att gå från ett IT-angrepp till ett utökat hot om väpnat våld. Den viktiga slutsatsen av den framväxande debatten om IT-krigföring är därför framförallt att viljan att agera mot andra länder fortfarande finns och lätt kan komma till uttryck. Vi har fler och mer mångskiftande hot att möta.

14 mars 2010

Två tydliga alternativ - och vi vinner!

Enligt helgens opinionsmätningar skulle Sverige få en ny regering i september. Jag inte tror att det blir så. Ju närmare valet vi kommer blir det de två regeringsalternativen som ställs mot varandra, och skillnaderna är stora och kommer att bli tydliga.

Det som är de rödgrönas problem är både att de har svårt att ge besked och att det allt mer blir klart att vänsterpartiet kommer prägla en sådan regerings politik. Kanske inte så att vänstern styr men väl att den stoppar och hindrar, samtidigt som den vrider agendan till vänster, till det som förenar socialdemokratins vänster med vänsterpartiet.

Svårigheten att enas innebär nämligen en framgång för vänsterpartiet som då kan stoppa en överenskommelse eller politiska beslut. Det ser vi i de rödgrönas handfallenhet inför Afghanistan, som verkar ha försvunnit från deras kartor. Men vi ser det också i att de inte kunde få fram en modernare attityd till hushållsnära tjänster. Vi kommer se det i frågor som handlar om ökade offentliga utgifter och därmed höjda skatter. Med vänstern i regeringen blir det antingen ett vakum i viktiga frågor eller som vänstern vill.

Det kommer bli svårt att möta väljarna med det alternativet. Efter helgens valkonferens med Stockholmsmoderaterna är jag övertygad om att vi kommer att kunna föra den här valkampanjen i hamn, med vänstern utanför regeringen och med oss moderater i ledningen för förnyelsen av Sverige.

12 mars 2010

Vänstern har tagit över de rödgrönas utrikespolitik!

Det är vänstern som tagit över de rödgrönas utrikespolitik. Det visar gårdagens omröstning i riksdagen, då vänstern drev igenom en plakatpolitik kring folkmordet av armenier. Frågan om folkmord är inget som man kan besluta om som ett led i en politisk majoritet. Tanken på att förekomsten av ett folkmord hänger på en röst i Sveriges riksdag 95 år efter ett skeende då det ryska tsarväldet och det Ottomanska imperiet var i krig med varandra urholkar begreppet folkmord.

Det finns inga skyldiga att straffa. Ingen rättslig process att följa. Det är ett uttalande som beror på en viss politisk majoritet, där vi andra har uppfattningen att det inte är Sveriges riksdags uppgift att avgöra vad som är brott mot den internationella folkrätten. Det bidrar till att skuldbelägga dagens turkar samtidigt som Turkiet och Armenien äntligen har börjat en försoningsprocess.

Intressant nog är vänsterpartiet inte särskilt intresserade av att ta upp de massakrer som ryska trupper genomför i Tjetjenien. De kräver inte internationellt ingripande mot den systematiska fördrivningen av människor i Sudan. Och den systematiska förnedring av kvinnor som talibaner genomför i Afghanistan låtsas de inte om. De rödgröna talar hellre om 1915 års brutaliteter än de som sker 2010. Så blir det när vänstern styr.

10 mars 2010

Hur värnar vi den enskilde - med politisk makt eller makt åt den enskilde?

Det finns all anledning att fundera på hur vi bäst värnar den enskildes värde. Åratal av förlegad syn på män och kvinnor har hindrat framförallt kvinnor att förverkliga sina önskemål och drömmar.
Nu finns det andra bestämda uppfattningar om hur kvinnor ska leva sina liv som tar sig uttryck i krav på kvotering och regleringar. Men varför måste man varje gång man ska tala om kvinnors rätt och möjligheter utgå från att det är politiker eller någon annan som ska slå fast vad som är rätt eller fel. Det är dags för en ny modernitet som helt enkelt handlar om att vi tar bort hinder och låter människor, kvinnor och män, förverkliga sina liv som de vill utan att stat och politiker lägger livet tillrätta.
Och så bör vi se till att på allvar ta vårt ansvar för att skydda kvinnor som utsätts för våld och förtryck. De som i måndags firade Internationella kvinnodagen samtidigt som de krävde att afghanska kvinnor ska utelämnas åt medeltida förtryck är hycklare.

Jobba 12 månader, få betalt för 11?

Publicerat 2010-03-10

8 mars 2010

Försvarsmakten måste konsekvensbeskriva sina förslag

Försvarsmakten har nu fört fram förslag om ytterligare nedläggningar av utbildningsförband. Problemet är att det snart inte finns så många förband att lägga ner. På flygsidan är det ett problem att det inte finns någon flottilj i närheten av huvudstaden.

När det gäller markförbanden handlar det ytterst om att ha möjlighet att utbilda så pass många soldater som våra ambitioner när det gäller internationella insatser och nationell insatsförmåga kräver.

Försvarsmakten bör redovisa konsekvenserna av nedläggningar av detta slag. Risken för att neddragningarna följs av minskad förmåga är uppenbar. Försvarsmakten måste nu redovisa konsekvensanalys av nedläggningarna den föreslår, om förmågan blir bättre, om förmågan att utbilda den trupp som behövs kommer bli den som behövs, och om besparingen verkligen blir den man talar om.

Vi har för många exempel på att det inte blivit som man tänkt sig, på försvarets bekostnad. Just nu ser vi i helikopterfrågan att det inte riktigt verkar bli som man tänkt sig när det gäller helikopterns förmåga. Samtidigt återstår det att se att rekryteringen av soldater kan leva upp till de krav som vi måste ställa på försvaret. Försvaret måste lära sig att göra riktiga och trovärdiga konsekvensanalyser.

5 mars 2010

S-politik ger underskott och arbetslöshet.

EU-kommissionen presenterade häromdagen siffror för de olika medlemsländernas underskott, där det visar sig att Sverige och Danmark i stort sett är de enda undantagen från en växande statsskuld som hotar andra välfärdskostnader.
Det kan vara värt att komma ihåg med tanke på att socialdemokraterna i Sverige ville vi skulle möta krisen som man gjorde i Spanien, nämligen med växande utgifter och underskott. Nu är det underskotten som hotar välfärden, i Spanien liksom i andra länder samtidigt som Spanien har en rekordhög arbetslöshet.
Och fortfarande vill s gå vidare med större utgifter och underskott. Någon gång måste de fråga sig vilket som är bäst: låga underskott som i Sverige eller höga underskott och rekord i arbetslöshet som i Spanien?

3 mars 2010

Med Ohly som samarbetspartner försvinner jobb och företagande.

Så har då de röd-gröna lovat att de ska ta bort både RUT och ROT avdragen. Man undrar ju vilka väljare som ska bli glada över det!

Rut- avdraget som gett 11.000 nya jobb varav 80% av dessa anställda kom direkt från arbetslöshet. De har förvandlat svarta jobb till vita och sänkt trösklarna för framförallt många kvinnor att komma in på arbetsmarknaden. 78% av svenska folket är positiva till detta avdrag som ger fler möjlighet att köpa tjänster och underlätta vardagen.

Att de även lovar att ta bort ROT avdraget - borde reta upp en ännu större grupp av företagare och människor som äntligen kunnat renovera eller bygga till sina hus.

Ja lova på ni bara vänstern- för ju mer ni synas och faktiskt talar om era planer ju mer avskräckande blir era alternativ för väljarna!

2 mars 2010

V och MP ser hellre att det går åt helvete än att USA sätter in hjälpinsatser!

Äntligen sker det viktiga insatsförstärkningar i den norra delen av Afghanistan. Amerikaner kommer att förstärka såväl de militära som den civila hjälpen i det svenska insatsområdet. Att det nu kommer ske en rejäl utbildningsinsats av afghansk polis samt ett ökat stöd till det lokala ledarskapet och dess institutioner är av avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen i landet och för befolkningen.

Denna förstärkning innebär också en fördubbling av såväl sjukvårdshelikoptrar som transporthelikoptrar - även detta mycket efterfrågat av de svenska förbanden.
USA utökar även det civila biståndet i området - sammanlagt är förstärkningarna mycket positivt för säkerhetsutvecklingen i landet.

Alla borde vara nöjda när nu efterfrågade styrkor och insatser kommer på plats - men icke vänsterpartierna som starkt ifrågasätter och kritiserar dessa av ett skäl - hjälpen kommer från USA!

1 mars 2010

Vänstern för egen reglering men emot andras!

Ser i media att vänsterpartiet nu protesterar emot att EU-parlamentet ska lagstifta om hur mammaledighet ska tas ut. Men det de är emot handlar inte om att de inte tycker att EU ska bestämma denna fråga istället för föräldrarna, för det vill de uppenbarligen. Istället är de emot att föräldraledigheten regleras på ett annat sätt än hur vänsterpartiet vill att föräldrarnas vardag ska regleras.

Ett alternativ skulle ju i all enkelhet kunna vara att föräldrar själva får bestämma. De vet bättre än både vänsterpartiet, socialdemokraterna och alla andra som vill reglera hur de vill ha sin vardag. Och då kan både mammor och pappor göra det som de tror är bäst för sina barn och inte minst mammor ta den tid de behöver. Det ska vare sig vänsterpartiet eller EU styra över.