16 december 2008

9 september 2008

Det är dags att göra halt!

Publicerat i  Gotlands Allehanda,
Västerviks-Tidningen och Nya Wermlands Tidning
2008-09-09