30 juni 2010

Ny personalförsörjning för försvarsmakten!

Publicerat i Helsingborgs Dagblad
2010-06-30

Vem väljer bäst - Sahlin och Ohly eller Du själv?

Unga väljare är mer rödgröna, står det i Svenska Dagbladet. Det visar att vi måste föra debatten vidare om att de rödgröna vill straffa storstaden, motarbeta människors rätt att välja skola, barnomsorg och sjukvård och reglera vardagen. Den stora skillnaden inför höstens val är att de rödgröna vill att stat och kommun ska styra över den enskilde i föreställningen att stat och kommun vet bättre än vi själva hur vi vill leva våra liv, och anser sig klokare.

Det är svårt att tänka sig att unga väljare anser att Mona Sahlin och Lars Ohly är klokare än de själva. Ingen vet bättre än vi själva hur vi ska bygga upp våra egna liv. Det är ännu mer viktigt för unga väljare än för äldre.

29 juni 2010

Ekonomisk kris har påverkan på arbetslösheten

Gårdagens stora rubriker i DN där ett stort uppslag om att arbetslösheten har ökat under alliansregeringen säger inte allt. De borde förstås också konstaterat att den har ökat under den största ekonomiska krisen under modern tid. Att den inte skulle påverka den svenska arbetslösheten är en omöjlighet.

De hade dessutom kunnat skriva att trots detta har sysselsättningen ändå har ökat under denna period. Fler människor går till ett jobb i dag än för fyra år sedan, trots den största ekonomiska nedgången i internationell ekonomi vi har sett sedan 30-talet. En del hävdar att det bara rör sig om 50 000 fler, andra om 100 000 beroende på när man mäter och vad man jämför med. Men det är inte så dåligt ändå, att bråket handlar om hur mycket sysselsättningen har ökat. Det visar att det inte minst i kristider spelar roll vilken politik som förs och vilka som regerar.

28 juni 2010

Därför röstade jag ja till ett historiskt beslut!

Publicerat i Enköpingsposten 2010-06-30
och i Filipstads Tidning 2010-06-24


Vänsterns solidaritet är inget värt

De rödgröna har nu, lite mindre än tre månader före valet, presenterat en gemensam plattform för EU-politik och säkerhetspolitik. Det är inte mycket till plattform. Det parti som inte vill att EU ska finnas och att Sverige i vilket fall som helst ska lämna samarbetet har gått med på att erkänna att EU finns och att man vill föra socialistisk politik där.

Mer konkret är att man accepterar den så kallade solidaritetsklausulen, att medlemsstaterna ska hjälpa varandra när de utsätts för olika typer av hot eller katastrofer. Den klausulen innebär bland annat att vi inte kan titta bort om Estland eller något annat land angrips av något annat land. Men då definierar inte de rödgröna solidaritet. Den gäller för deras del bara när det handlar om terrorattacker.

Det är intressant eftersom det innebär att vänsterpartiet har fått de två andra partierna att inskränka den solidaritet som medlemskapet av EU anses innebära. De rödgröna är bara solidariska om det handlar om en terrorattack, inte om Ryssland vill tvinga ett grannland att göra som de vill, eller om man hotar med militärt ingripande. Då betyder medlemskapet inte så mycket, precis som vänsterpartiet vill.

Och värt att notera, när de säger sig kommit överens om utrikes- och säkerhetspolitik är de fortfarande oförmögna att hantera Afghanistanfrågan. När Europas länder söker bidra till demokrati och säkerhet, för oss alla, så räcker inte de rödgrönas solidaritet längre än till ett frågetecken.

26 juni 2010

Vårdköer och politiker som styr ditt val med vänsteralternativet

Numera har vi ju inget apoteksmonopol. Det innebär bättre service när det gäller att köpa den medicin man behöver. Är det utan recept är det möjligt att handla i en livsmedelsaffär eller bensinstation, där det är öppet när förkylningen inte följer gamla öppettider.
Vården kan vi välja fritt genom det fria vårdvalet. Och nu har vi också fått igenom att man kan få vård inom EU över gränserna. Allt detta har de rödgröna varit emot. Antingen säger de att de vill riva upp det eller att det är dåligt för vården, att människor själva kan välja.

Men för den som kan få vård i Danmark eller en operation i Spanien är det bra att själv kunna välja och att gränserna har öppnats, trots motstånd från svenska och europeiska socialister. De som behöver vård har vunnit över dem som vill styra över andras vård.

Med vänsterpartiet skulle EU inte ens finnas, Sverige inte finnas med och med dem alla är valfriheten ett hot istället för en möjlighet. Det är konstigt att ett helt regeringsalternativ kan gå till val på att det är fel att människor kan få den vård som finns, att man kan välja och att det ska vara enkelt att köpa medicin.

23 juni 2010

Sverige bäst i klassen!

Finanspolitisk debatt i Riksdagen idag. Ulla Andersson (V) säger: Vi måste se till att människor får anständiga ekonomiska villkor igen. Tomas Östros (S) pratar om de dystra förutsättningarna för Sverige med skattesänkningar som kostat svenskarna miljarder.

-Är det ngn som känner igen sig? Här står vi nu som det enda landet i EU med en tillväxt på 3,7% , 4 ggr högre än övriga EU-länder. En statsskuld som är 60 miljarder lägre än 2006.
Alliansregeringen har infört 4 jobbskatteavdrag som har gett alla kraftigt sänkta inkomstskatter – som innebär mellan 1300-1700 kr mer i plånboken varje månad. ( det är dessa miljarder S säger har kostat oss – när det i själva verket är pengar tillbaka till skattebetalare.)

Regeringen har gjort det lönsammare att driva företag och mer lönsamt att arbeta – helt avgörande för att öka tillväxten och skapa nya jobb. Ett arbete som måste fortsätta under nästa mandatperiod .

Hoten är allvarliga om de röd-gröna kommer till makten. Förslagen med straffskatt på utbildning och företag, ungdomsskatt, kilometerskatt och en nedmontering av arbetslinjen skulle få förödande konsekvenser för svensk ekonomi och välfärd. En tillbakagång av reformer ger en kostnadschock.
Vi kan se effekterna av socialdemokratisk politik i Spanien, Portugal, Grekland och Storbritannien - länder som idag har stora föra att inte säga förödande problem där man blir tvingad till omfattande sparreformer och får sänka löner och höja pensionsåldern.

Låt oss slippa se en sådan utveckling i Sverige !

21 juni 2010

Viktigaste frågan

Vaknar till en sommarvacker morgon på Bjärehalvön med hundpromenad vid havet för att senare på dagen förflytta mig till ett Stockholm som just nu känns mest som asfalt, hur strålande Stockholm än är i juni. Nu börjar riksdagens sista vecka som avslutas med beslut om den ekonomiska politikens riktlinjer.

Därmed sätter vi också punkt för denna vår och mandatperiod med den fråga som valet kanske mer än andra handlar om, nämligen den ekonomiska politik som ska föras i Sverige efter valet.

Tittar man ut över Europa framträder Sverige som något närmast unikt. Så sent som i förra veckan kom även våra grannländer Finland och Danmark in i den grupp av länder som har problem med sina underskott. Undantagen i EU är Sverige, Estland och Luxembourg. Det har gett Sverige möjlighet till lägre räntor men också till att nu disktera reformer som kan ge ökad tillväxt.

De länder som har prövat s-politik har de stora underskotten, och de stora problemen både vad gäller välfärd och tillväxt.

Så frågan är om Sverige klarar sig bättre med en politik som drivs av Ohly, Wetterstrand och Sahlin, som har prövats i de länder som nu har stora problem, eller den politik som har gett resultat som skiljer ut sig med styrka. Nu på onsdag när vi röstar vinner alliansen för sin politik. Hur det går i höst när den ekonomiska politiken ska bli till nya budgetplaner beror på valet. Det borde vara ett enkelt val, det avgör både jobb, tillväxt och välfärd.

17 juni 2010

Jag röstar Ja idag!

Kärnkraftsmotståndare står utanför Riksdagen idag och säger - var modig - stå på dig rösta nej. Men jag vill inte rösta nej – det har aldrig varit ett alternativ för mig.

Alliansregeringen har mer än någon annan regering styrt sitt arbete mot minskade utsläpp under mandatperioden. Vindkraftsproduktionen har ökat med 26% - det är en tredubbling mot tidigare. Stora satsningar har också gjorts på energieffektiviseringar och energiforskningen har fått höjda anslag. Idag kommer 40% av elproduktionen från förnybar energi resterande delen och alltså en majoritet av produktionen kommer från Kärnkraft. Vilket vår industri liksom hushållen är helt beroende av. Kärnkraften uppfyller ett av de viktigaste krav som ställs på dagens energikällor att de innehåller låga utsläpp av växthusgaser.

Beslutet idag handlar inte om att bygga fler kärnkraftverk vilket man kan tro om man lyssnar till oppositionen. Beslutet ger möjlighet att byta ut gamla reaktorer mot nya men innebär också att ett ökat ansvar läggs på bolagen och tuffa krav på finansiering i händelse av en olycka. Statens återkravsrätt blir också obegränsad gentemot anläggningshavarna.

Vad det nu handlar om är att säkra att vi har en elproduktion som på en gång bidrar till svensk energiförsörjning, minskar co2 utsläpp och tryggar svenska jobb.

16 juni 2010

Företagande måste vara prioriterade frågor

Många frågor är viktiga men för mig är några viktigare än andra. Det gäller respekten för människors val, och vår rätt att själva bestämma över hur vi lever våra liv. En annan fråga gäller hur vi tar oss ur krisen och ser till att människor får jobb, kan försörja sig själva och sina egna och hur vi gynnar företagande.

Utan företagande får vi inga nya jobb. Utan fler företagare får vi inte fler arbetsgivare. Utan fler arbetsgivare får vi inte fler arbetstagare. Så enkelt är det.

De rödgröna säger att de vill värna företag men förslagen gynnar inte företagare. Men utan företagare finns inga företag. Det handlar alltid om att öppna upp för enskilda människors initiativ och företagsamhet. Så många som möjligt och ju enklare vi gör det desto fler blir det.

-Minska byråkrati. -Göra det enklare att driva företag över gränserna i EU. -Öppna upp fler områden för företagande. -Öka konkurrensen. -Underlätta för sparande och investeringar. Företagande är det som driver oss framåt, genom nya idéer och tankar. Vad det handlar om är att öppna upp för nya idéer och möjligheter. De rödgröna vill hellre styra över både idéer och nytänkande. Men då får vi det nytänkande som kommer när Ohly, Sahlin och Wetterstrand sätter sig ner. Och det brukar mest bli mer skatter och statligt styrande där det är politiker som sätter agendan och beslutar om hur andra ska leva.

14 juni 2010

Omöjliga enkätsvar och frågan om frihet.

Fyllde igår i ett antal enkäter inför valet, från organisationer och från Sveriges Radio och TV. Alla de som formulerar dessa enkäter förutsätter att vi som kandiderar ska förväntas ha en uppfattning om alla frågor, detaljerade som övergripande. Och intresseorganisationer har många detaljfrågor som de vill ha svar på, som om det är svaret på den enskilda frågan som ska ge svaret till väljaren vilket parti han eller hon ska rösta på. Och ofta är frågorna formulerade så att de är omöjliga att svara nej på, där organisationens lösning på problemet är måttstocken på om man vill göra något åt problemet eller ej, eller om man ser något som ett problem överhuvudtaget.

Men politik kan inte definieras som ett ja eller nej till varje fråga, det handlar om nyanser men också om avvägningar mot annat. En sak som slog mig hur många det är som vill att vi ska lagstifta om allt det som de tycker är viktigt. Det är bara det att då får vi till slut lagstiftning om allt, eftersom allt är viktigt, åtminstone för några.

Ett exempel är jämställdhet och allas lika möjligheter. Organisationer som har en viss politisk uppfattning vill att deras lösning ska vara den enda nyckeln till problemet och att den ska gälla för alla, genom lag. Så blir till exempel frågan om jämställdhet nu en fråga om kvotering istället för om frihet. Kvotering kan man lagstifta om, då får man ett visst resultat som man kan hoppas är lösningen. Men kvotering är bara lösningen på ett statistiskt problem, inte på en utmaning som är mänsklig och individuell. Jämställdhet uppnås genom fria människor som kan göra fria val och där samhället utformas så att vi kan göra många fria val. Välja hushållsnära tjänster, ha låga skatter även för vanliga inkomster, välja barnomsorg som passar för det man vill och behöver och respekt för den enskilde.

Någon annan väg till jämställdhet än respekt för den enskilde finns inte. Men då kan man inte lagstifta över människors huvuden och avgöra deras livsval. Tvärtom, vill man ha en jämställdhet där vi är lika mycket värda och har samma möjligheter som individer kan man inte ha kollektivism, kvotering och beslut över människors huvuden. Då säger man nej till kvotering, just eftersom det är den enskildes rätt att välja som jag vill skydda. Eftersom man vill ha jämställdhet och inte statistik med lika tal.

Frågan om jämställdhet och många andra frågor många politiska svar som aldrig kan reduceras till ja eller nej i enkäter. Jag vill ha frihet. Men den enkätfrågan får man aldrig.

13 juni 2010

Mer frihet och förändring.

Tänker man efter så är det mycket som har hänt de senaste fyra åren. Skatterna har sänkts mer än i något annat land. Men det är inte den stora förändringen. Det stora är att fler svenskar än någonsin har fått en ökad ekonomisk trygghet, mer trygghet genom sänkta skatter än någonsin höjda bidrag har gett. För tryggheten sitter inte i bidragsberoendet utan att vi kan behålla mer av den inkomst vi tjänar och stå på egna ben. Då blir bidragsberoendet mindre samtidigt som förutsättningarna att ge stöd till dem som verkligen behöver det ökar.

- Fler poliser. - En inriktning av försvaret som innebär att vi ska kunna både försvara Sverige och bidra till internationella insatser. - Ökad valfrihet i vården.

Fortfarande tycker socialdemokrater det är hemskt att människor själva kan få välja vård, det som borde vara det naturliga. Och de tycker det är lika hemskt som att vi nu kan handla läkemedel när vi behöver dem, och inte bara när monopolet hade öppet. Och så har vi gått igenom en av de största ekonomiska kriserna med stabila offentliga finanser.

De rödgröna vill stänga de nya Apoteken, höja bidragen och sänka hushållens egen ekonomi. Strama upp så patienter får bestämma mindre över sin vård. Styra över hur familjerna ska ta hand om sig och sina barn. Öka utgifterna mitt i krisen och ännu mer sedan.

Sverige behöver mer frihet och förändring. Inte mindre. Vi är mitt uppe i en förändring som ger människor mer makt över sina liv. Den vill jag ska fortsätta.

10 juni 2010

Läs oppositionens förslag - så vänder senaste mätningen!

Dagens SCB mätning visar på opinionssiffror som skulle ge en rödgrön regering. Nu är det visserligen en mätning som spänner över en längre tid än de senaste mätningar som visat på fortsatt allians men det skadar inte att alla nu kan se att det finns en konkret risk för att Lars Ohly blir finansminister, som han själv aspirerar på, eller försvarsminister, eller vilken post nu Sahlin än planerar för honom. Det viktiga är att med honom i regeringen kommer han att påverka både den ekonomiska politiken och försvarspolitiken.

Så nu är det upp till alla att ta läget på allvar. Det kommer gynna alliansen.

Läs oppositionens förslag - så vänder vi opinionen!

Dagens SCB mätning visar på opinionssiffror som skulle ge en rödgrön regering. Nu är det visserligen en mätning som spänner över en längre tid än de senaste mätningar som visat på fortsatt allians men det skadar inte att alla nu kan se att det finns en konkret risk för att Lars Ohly blir finansminister, som han själv aspirerar på, eller försvarsminister, eller vilken post nu Sahlin än planerar för honom. Det viktiga är att med honom i regeringen kommer han att påverka både den ekonomiska politiken och försvarspolitiken.

Så nu är det upp till alla att ta läget på allvar. Det kommer gynna alliansen.

8 juni 2010

Ohly vill ha högre skatt på företagare- lägre på fotbollsspelare!

Lars Ohly vill ha högre skatt på företagare och lägre skatt på fotbollsspelare. Det utvecklar han i en intervju i Dagens Nyheter i dag. Det är för lätt att bli rik på att driva företag säger han, förmodligen menar han några av dem som lyckas och glömmer alla dem som sliter för att skapa jobb och tillväxt. Men fotbollsspelare behövs i Sverige, så därför vill Ohly sänka skatten för fotbollseliten, om han blir finansminister som han uttrycker det. Annars får någon annan göra det, menar han.

Alltså, vi ska slå vakt om fotbollen och motverka företagandet. I Argentina har man många fotbollsspelare men jag är inte säker på att man inte hellre ville ha ännu fler företagare. Ohly verkar tro att välfärden skapas på fotbollsplanen.

Vill man ha en skattepolitik som gynnar elitfotboll framför företagande och nya jobb kan man gärna rösta på de rödgröna, så får man Ohly som finansminister.

Men det blir inte mycket pengar till välfärd eftersom fotbollsspelarna inte ska betala så mycket skatt. Och de som jobbar ska jobba mindre. Och de som skapar jobb ska betala mer. Det är en rödgrön röra.

600 försvarsmaktsjobb hotas i kungsängen med oppositionens politik!

Publicerat i Mitti Upplands- Bro
2010-06-08

Ett modernt, flexibelt och tillgängligt försvar

Publicerat i Nynäshamnsposten 2010-06-08

7 juni 2010

Oppositionen är ett varnande exempel

De rödgrönas alternativ visade sig inte vara så mycket till ett alternativ. Oavsett hur vi ser på de opinionssiffror som presenterades i förra veckan så är det uppenbart att oppositionens alternativ inte har övertygat väljarna. Därför blir det lite roligt att höra Mona Sahlin säga att hon nu ska sätta full fart men frågan är mot vad eller för vad?

Ska hon agera ännu mer för att visa att man vill höja skatterna? Eller ska man ännu hårdare driva kravet på att Sverige ska kräva att amerikanska baser världen över ska dras hem? Eller ska man öka takten i kraven på att nedrusta försvaret, eller kanske vara ännu tydligare i sin otydlighet kring Afghanistan? Ska man ännu hårdare förklara att alliansregeringen har spelat bort statsfinanserna och underminerat Sveriges ekonomi och samtidigt hävda att Spanien gjort rätt som ökat sina utgifter, som man tyckte för bara ett år sedan?

Eller ska hon öka takten när Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill styra och ställa mer? Kanske kunde hon öka takten när det gäller att ge besked om vilka statsrådsposter hon tänker ge till Vänsterpartiet och Miljöpartiet? Det vore bra för alla att få besked om hur mycket de kommer att styra en rödgrön regering, om olyckan är framme. För hur bra opinionssiffrorna än ser ut vet vi inte hur det går förrän valnatten.

6 juni 2010

Nordisk samarbete och Nato viktig för vår säkerhet.

Slutet av veckan tillbringade jag i Helsingfors på en spännande konferens om nordisk försvars- och säkerhetspolitik. Jag pekade på den förändring som det innebär för oss alla att nu agera i direkta och omedelbara militära operationer till skillnad från den tid då våra försvarsmakters främsta syfte var att de aldrig skulle användas. Det gör också att frågan om Nato blir annorlunda. Så länge vi står utanför står vi utanför ett inflytande som handlar om operationer och verksamhet som svenska förband deltar i och om grundläggande förutsättningar för vår säkerhet. Det politiska inflytande som ett medlemskap i Nato även skulle innebära är vikitgt.

Skutet av veckan innebar också en spännande dag när moderaterna fick opinionssiffror som i alla fall nu gör oss större än socialdemokraterna samtidigt som alliansen får ett större stöd än de rödgröna. Vi får se vad detta innebär under kommande månader men uppenbart att de rödgrönas allt tydligare vindkantring åt vänster och mot ökade utgifter inte har hjälpt dem.

2 juni 2010

När avveckling står mot utveckling

Två ekonomiska teorier står emot varandra inför höstens val. Den ena bygger på att vi får fler jobb och ökat utrymme för offentliga utgifter ju mer vi är lediga. Den andra bygger på tanken att fler människor i arbete och mer arbete utfört leder till högre inkomster och större social trygghet, både för enskilda och för den gemensamma välfärden.

Den första bygger på tanken att om vi arbetar mindre så kan svenska varor och tjänster bli mer konkurrenskraftiga världen över genom att vi har det trevligare och är ledigare. Kineser och latinamerikaner kommer därför köpa produkter tillverkade i Sverige eftersom de vet att de är gjorda på ett behagligt sätt utan allt för mycket arbete, vilket märks i form av ett högre pris.

Den andra tanken innebär att ju fler som är i arbete och ju mer stimulerade vi är att arbeta desto fler varor kan vi sälja världen över till bättre kvalitet och bättre priser. Ju mer innovativa de svenska produkterna är, och ju lägre priser de kan hålla, desto större marknad kommer finnas för dem. Då kan vi exportera mer och samtidigt importera mer från andra.

Den första teorin säger också att vi blir bättre på att producera ju mer vi avvecklar delar av vår industri. Avvecklar vi halva vår elproduktion växer det fram ännu bättre elproduktion av bara farten. Och på samma sätt kan vi avveckla bilproduktion eftersom det leder till att vi får andra företag som är lika bra eller bättre.

Den andra teorin säger att ju mer vi utvecklar vår industri, desto mer kommer vi kunna investera i ny och modernare teknologi. Det innebär att vi kan lägga ny elproduktion ovanpå den gamla, kanske exportera eller avveckla den som är minst lönsam eller mest skadlig för miljön. Ju starkare industri vi har ju snabbare utveckling och ju fler nya företag kan växa fram med den som bas.

Den första teorin kan vi kalla vila- och avvecklateorin. Den andra kan vi kalla jobba- och utvecklateorin. Den ena bygger på drömmar och den andra på sunt förnuft. Om man tror mer på sunt förnuft fortsätter man sänka skatter, göra det enklare för företagare och använder skatteinkomster till välfärd. Om man lever i drömmarnas värld lagstiftar man om friår, kortare arbetsvecka och kortare arbetsdagar samtidigt som man höjer skatten på arbete och företagande, och så avvecklar man kärnkraften och motarbetar bilismen.

Detta skulle kunna vara ironi men är tyvärr allvar. Det är vad valet handlar om.

1 juni 2010

V och Mp kräver utrikesposten - varning för det!

I går skrev jag om sannolikheten och risken för att vänsterpartiet och miljöpartiet kommer att påverka den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken oavsett om de får sådana statsrådsposter eller ej. Skälet är mycket enkelt. När V och Mp motsvarar en tredjedel av regeringen och har en stor del av socialdemokratin med sig i EU-motstånd och anti-amerikanism kommer en svag socialdemokrati inte kunna stå emot när det gäller.

Det har vi sett i frågorna som varit svåra. Där har V och Mp antingen blockerat eller tagit över. Nu skriver Per Gahrton i Dagens Nyheter om att V och Mp ska kräva att det inte blir en socialdemokrat som utrikesminister: ”En tydlig markering krävs för att åtgärda de rödgrönas förtroendekris kring utrikes- och säkerhetsfrågor.” Därav följer hans krav på att det ska vara en miljöpartist, för att göra klart att det inte är socialdemokraternas vilsenhet som ska styra menar han.

Nu ökar kravet på Sahlin att ge besked om hon kan tänka sig det som tidigare socialdemokratiska partiledare har ansett otänkbart, nämligen att svensk utrikespolitik ska ligga i händerna på politiker som ifrågasätter grundvalarna för svensk säkerhets- och Europapolitik.

Rödgrön försvarspolitik hotar Berga och Haninge!

Publicerat i Mitti Haninge
2010-06-01