28 september 2016

Sänks skatt bättre än premie för vissa

Tycker inte politiker ska uppfinna särlösningar eller införa riktade bidrag. Nu föreslår mitt parti en bonus till lärare och sjuksköterskor som klarar av studierna på utsatt tid. Alltså de föreslås premieras för att de gör det de ska.
Finns många studenter som pluggar hårt och sedan sitter med stora skulder liksom det finns yrkesgrupper som behöver premieras med högre lön. Känns ngt orättvist mot de som redan arbetar som lärare eller inom vården , sänkt skatt däremot skulle ge alla en "premie".
Det självklara borde förstås vara att se till att sänka inkomstskatterna för alla. I Sverige har vi väldigt låg utbildningspremie, dvs de lönar sig sämre här att utbilda sig och jobba hårt, vi bör se till att gränsen för statlig inkomstskatt höjs och att värnskatten tas bort.  Bara en sån sak att vi har en sk expertskatt för utländska experter i Sverige med en lägre skattesats för dem för att göra det attraktivt att arbeta här borde ge en tankeställare för alla. Vilken motivation ska våra svenska experter få ? Ska de flytta utomlands ?

7 september 2016

Färre jobb och företagande med höga skatter

Sverige har Europas högsta sysselsättning tack vare låga skatter på jobb och stabila offentliga finanser samt bra villkor för företagande. Det skulle självfallet kunna bli bättre. Det vore bra med ytterligare lägre skatter på jobb så fler kommer ut på arbetsmarknaden och fler kan försörja sig själva och känna egen trygghet. Det vore bra om vi fick fler företag som kan växa, från små till medelstora och från medelstora till riktig stora. Fler nya IKEA, HM, Ericsson, Trelleborg, Sandvik, Scania och Atlas Copco, Klarna och Skype. Fler. Inte färre.

Men nu vill de rödgröna göra tvärtom. Höja skatterna på jobb. Minska inkomsterna och tryggheten efter skatt. Göra det dyrare för företag att anställa. Höja skatterna för företag. På samma sätt som höjda skatter på tobak och alkohol syftar till mindre användning av tobak och alkohol, eller trängselskatter syftar till mindre bilism, så kommer höjda skatter på jobb och företagande leda till färre jobb och företagande. Inte omedelbart men steg för steg varje dag ett nytt jobb hade kunnat växa fram. 

Så vad är poängen. Bara för att göra staten starkare på medborgarnas bekostnad vill de göra den svenska ekonomin och det svenska välståndet svagare! Det är dags med en ny politik i Sverige. Det är inte höjda skatter vi behöver utan fler skattebetalare!