25 juli 2014

Sanktioner bör ske mot Ryssland

Nedskjutningen som skedde av det civila passagerarplanet från Malaysia visar att Ryssland stöder och deltar i de proryska rebellernas krigföring. Det är en medveten aggression mot ett annat europeiskt land. Det är nu viktigt att rätt skipas när det gäller nedskjutningen. Men det är också viktigt att Europa drar rätt slutsatser när det gäller Rysslands syn på erkända gränser och suveräna stater.

15 juli 2014

Nedrustningsförslag från vänster - svårt för S

Vilken utrikespolitik kommer den rödgröna röran att föra om man kommer till makten. Reaktionerna mot Stefan Löfvens kommentar om att Israel har rätt att försvara sig blev hätska från hans tilltänkta regeringskamrater.

Vänsterpartiet har sagt att det är fel att stärka försvaret mot rysk aggression. Schymans parti säger samma sak och att det är bättre med genderupplysning än försvarsmakt, som om Putin skulle tvingas sitta i en studiecirkel med Gudrun (det är i och för sig en tilltalande tanke för var och en som vill straffa Putin för aggressionen mot andra länder) och genom det förstå att han inte får angripa andra länder. Miljöpartiet vill minska försvaret och avveckla försvarsindustrin.

Tillsammans är dessa nedrustarpartier, som har svårt att se skillnaden mellan våldsregimer och demokratier, nästan lika stora som S. Så hur ska Löfven göra med dem och deras politik?

 

11 juli 2014

Alliansen tar nya steg mot jobbmålet

I onsdagens Norrtelje tidning (9/7) publicerades min insändare om Alliansens senaste jobbmål, se nedan:

9 juli 2014

FI, MP och V - tvång på deras villkor

Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill avskaffa RUT-avdraget, höja skatter på jobb, stoppa valfriheten i välfärden och kvotera människors vardag. Det har inget med jämställdhet eller en bättre vardag för kvinnor att göra. Det handlar om den politiska maktens vilja att tvinga kvinnor och män leva så som den politiska makten vill.

 

5 juli 2014

Schymans försvar gör bara Putin glad

Gudrun Schyman ledde en gång ett parti som vägrade att se Sovjetunionen som en diktatur. Därför ville de rusta ner försvaret. Nu vill Gudrun Schyman avveckla försvaret eftersom hon menar att Sveriges försvar leder till krig. Men det gäller bara om någon anfaller oss. Utan försvar blir det lättare att göra det. Putin är lika glad för den politiken som en gång de sovjetiska ledarna. Schymans försvarspolitik har inget med kvinnor att göra, bara med Schymans politiska världsuppfattning.