30 juli 2012

Lätt vara generös med andras pengar!

Tillväxtverket har spenderat närmare 10 miljoner kronor på spa, skidåkning och intern representation. Det finns inget privat företag som skulle göra så och i så fall skulle man föra det med egna pengar. Och det är inte troligt att generaldirektören hade valt att använda egna pengar för att visa sin generositet. Det är lätt att vara generös med andras pengar.
SSU i Norrbotten tillhör dem som har fuskat med bidragen till ungdomsorganisationer, förutom allt som kan sägas om det är det ett uttryck för att landstinget i Norrbotten knappast behöver vända på kronorna eftersom man vare sig kontrollerat eller avslöjat fusket.
De som hävdar att offentlig sektor måste ha mer pengar för att kunna sköta sina uppgifter kan fundera lite över dessa två enstaka exempel. De är inte de enda utan är ett uttryck för att kostnadsmedvetenhet och resurseffektivitet brister när man hanterar andras pengar och saknar konkurrens. Det är lättare att kräva mer pengar, från Stockholm och från skattebetalarna, när det är svårt att få verksamheten att gå ihop än att ändra och utveckla. Lätt att vara generös med andras pengar, lätt att kräva mer av andras pengar och lätt att låta bli att ta eget ansvar.

Ingen tillväxt utan företagande, vinster och konkurrens

Det är allvarligt att så mycket av socialdemokratins politiska debatt nu verkar gå rakt emot de som har lett till stabilitet och tillväxt. Alla har velat ha riskkapitalister tills vi fick en svensk riskkapitalbransch. Debatten nu handlar om hur farliga och kortsiktiga de är, inte om att de faktiskt står för långsiktiga investeringar och företagande som är långsiktigt, annars har det ju inget värde.
Konkurrens och nyföretagande inom välfärden har blivit socialdemokraternas stora fiende. Ena dagen vill man förbjuda vinster, andra dagen vill man reglera företagens möjligheter att ta hem vinster och tredje dagen vill man svartmåla allt vad företagande och vinster heter inom välfärd och omsorg.
Ser vi oss runt om i Europa ser vi tydligt hur viktigt det är med just konkurrens, företagande och vinster. Det är det som saknas mer än något annat. Här i Sverige har det blivit socialdemokratins stora samhällsproblem. Det säger något om socialdemokratin och tillväxten. Ser man företagande, vinster och konkurrens som problem får man ingen tillväxt.

27 juli 2012

Vänstern och S tillhör de 9% som är emot Rut-avdrag

Rutavdraget har stöd av 71 % av medborgarna, enligt en undersökning som SvD presenterade i går. Likväl är socialdemokratins inriktning att dra ner på det för att avveckla det, i enlighet med att man faktiskt en gång var emot att det infördes.

Det är ett avdrag som har varit kontroversiellt och som många gått emot eftersom man menat att man inte skattevägen ska göra det enklare för människor att avlöna dem som hjälper till i hemmet. Samma jobb som utförs i hotell och på restauranger utmålas av socialdemokrater som förnedrande och pigtjänster när de utförs hemma hon någon, till skillnad från de jobb som utförs åt andra i hemmet med hjälp av spik, hammare och målarpensel.

Men en mycket stor majoritet är för det, en mycket liten andel på 9% vill avveckla det. Och stödet är rätt självklart. Svarta tjänster har blivit vita och ger skatteintäkter. Många människor har fått det lättare att förena arbete med familj och många har fått jobb genom en växande tjänstesektor. Tyvärr verkar socialdemokraternas och vänsterpartiets ledningar ingå i de 9% som är emot. De är inte bara emot ett avdrag. De är emot en vardag som är lättare för tusen och åter tusen familjer. En vänsterregering gör vardagen svårare.

24 juli 2012

Ersättningen för hemtjänsten höjs

Publicerat i Mitti Danderyd
2012-07-24

Viktigt med konkurrenskraft


Publicerat i Norrbottens- Kuriren
2012-07-24

Fortsatta jobbskatteavdrag är en viktig reform i arbetslinjen.


Jobbskatteavdragens fyra första steg har för alla som jobbar inneburit att de fått behålla mer av sin intjänade lön. Drivkrafterna till arbete har stärkts och gjort att fler idag jobbar. Trots en period av ekonomisk kris och en djup nedgång i ekonomin så har det sedan 2006 skapats över 200 000 nya jobb. Denna effekt– att fler jobbar– är helt avgörande för Sveriges ekonomi, tillväxt och välfärd.

 I Sverige är effekterna tydliga av ett förhöjt jobbskatteavdrag. Likaså i andra länder. Sverige är idag ett av 17 OECD länder som har någon form av jobbskatteavdrag. Utvärderingar i alla länder visar på positiva och betydande sysselsättningseffekter

Sedan Alliansen tillträdde 2006 har vi sakta men säkert klättar ner från skattehöjderna där Sverige toppade listan med att ha världens högsta skatter. Socialdemokraterna har varit emot alla fyra jobbskatteavdragen men även de kan idag se tydliga effekter av ett förhöjt jobbskatteavdrag, i Sverige och i andra länder. Tusentals nya jobb och företag har skapats genom reformerna men hur denna utveckling ska fortsätta genom att som socialdemokraterna föreslår straffbeskatta företag och arbete är svårt att förstå - deras skattehöjningar uppgår till hela 30 miljarder kronor.21 juli 2012

Hör upp alla väljare - detta är vad en vänsterregering innebär!

Socialdemokraternas främsta allierade är just nu de lite blåögda väljare som tror att det är löften och välvilja man röstar på istället för den politik de faktiskt driver.

Kommer socialdemokraterna till makten börjar de tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet kärnkraftsavvecklingen på nytt. Samtidigt höjer de skatterna för att finansiera höjda bidrag och ökade offentliga utgifter. Höjda arbetsgivaravgifter för unga och högre moms. De som inte tror att det spelar någon roll vem som styr i Sverige har glömt att vänsterblocket står för en annan politik med bidrag och höjda skatter. LO kommer med Karl-Petter Thorwaldsson i spetsen kräva förbud mot privat företagande inom välfärden, och har redan en stor del av partiet med sig, förutom vänsterpartiet som driver den linjen hårt. De som blundar för detta kommer bli överraskade den dag de vaknar upp med en vänsterregering i Sverige.

Det hjälper inte hur mycket Stefan Löfven säger att han tycker om näringslivet, hans parti tycker likväl inte om vare sig företagarna eller företagandet. Det är därför de nu bedriver en kampanj mot vinster i välfärden för att därmed i praktiken förbjuda företagande som ger bättre sjukvård och mångfald i äldreomsorgen. Inte minst de som är företagare har ett ansvar för att förstå vad som påverkar företagandets villkor i Sverige.

Det är okunnigheten och liknöjdheten som nu har blivit socialdemokraternas främsta tillgång. Under lång tid vann Stefan Löfven stöd i opinionen just genom att inte säga vad socialdemokraterna vill. Det är förvånande att så många glömmer att socialdemokraterna, inklusive Löfven, vill ha högre skatter, ökad offentlig styrning, höjda bidrag och en välfärd utan valfrihet. Även på sommarlov har man ett ansvar för sin egen framtid. 

20 juli 2012

Nordiskt samarbete för att värna närområdet

I dag några tankar åt arbetet med Nordiska rådet. Det finns viktiga skäl för att utveckla det nordiska samarbetet när det gäller att värna just nordiska intressen i vårt närområde, både när det gäller Östersjön och Nordkalotten. Utan nordiskt intresse och samarbete ökar utrymmet för andra aktörer som har helt andra ändamål och syften, i strid med den stabilitet vi vill ha.
Vi kan bland annat utöka samarbetet kring luft- och sjöövervakning, både vad gäller det civila och det militära, och vi kan gemensamt utveckla en politik för hur Östersjön ska utvecklas liksom för hur Nordkalotten ska hanteras. De fem nordiska länderna är tillsammans en av världens viktigaste ekonomier. Det är en kraft vi bör använda oss av.

17 juli 2012

Välutbildade flyttar - värnskatten stannar!

Ekot rapporterar om att Sverige riskerar att förlora kompetens när unga välutbildade lämnar landet. Det är i en rapport från Linköpings Universitet detta beskrivs. Det understryker än en gång vikten av att avveckla värnskatten och av att på andra sätt slå vakt om personer och möjligheter som är avgörande för Sveriges framtida företagande och välfärd.

16 juli 2012

Socialdemokrater utgår ifrån att privat är dåligt

Så fort något mindre bra eller dåligt inträffar på ett privat alternativ, det må vara äldreomsorg, skola eller apotek så tas det som ett argument för att privata alternativ generellt är sämre. Om det vore så är det svårt att förstå varför så många väljer de privata alternativen. Men när det gäller Carema så var faktum att man trots sina brister hade en bättre omsorg än den kommunala verksamheten, utan att media eller andra ifrågasatte kommunal verksamhet. Den offentliga sjukvården har haft orimliga köer och byråkrati liksom brister i kvalitet utan att det lett till krav på att avskaffa den offentliga sjukvården. Apotek har legat långt ifrån och varit stängda när de har behövts utan att någon har velat avskaffa statligt ägande och monopolet. Men när en socialdemokratisk läkare, Sven Britton, stöter på ett Apotek med sjukskriven personal, blir det ett argument för att privat verksamhet är undermålig utan att han bryr sig om vare sig helhet eller kunder.
När författaren och tyckaren Göran Rosenberg får tala ut i Sveriges Radio så utgår han ifrån att privata alternativ är dåliga utan att kunna ett skvatt om hur sjukvården och skolan fungerar. Visste han det skulle han känna till mängder av bra privata alternativ som dessutom har höjt ribban och öppnat för nytänkande, som aldrig skulle väljas om de inte vore bättre än sina alternativ. Det finns en dumsocialism som är arrogant mot alla dem som inte väljer de alternativ de föredrar och som automatiskt misstänkliggör nytänkande utanför socialdemokratins ideologi.

12 juli 2012

Fler privata aktörer ger mer sjukvård

Noterar att inför sommaren råder kaos och osäkerhet på sjukvårdens akuter. Det vore mot den bakgrunden värt att ytterligare utveckla möjligheterna för fler sjukvårdsgivare att agera inom sjukvården. Med fler privata aktörer skulle vi helt säkert inte leva med att semestertider innebär avbrott för sjukvården. Och kanske skulle tidningar skriva om problemen med att vi har för få alternativ inom sjukvården.

10 juli 2012

Försvarsanslagen måste följa säkerhetspolitiska utmaningar

Samtidigt som Östersjön håller på att bli en region av ekonomisk stabilitet och global konkurrenskraft ökar också dess strategiska betydelse bland annat genom gasledningen på Östersjöns botten. Det är klart att den ökade betydelsen också ställer krav på vår säkerhets- och försvarspolitik. Vi får inte riskera att Sverige inte skulle kunna närvara och bidra till stabilitet i Östersjön.Våra försvarsanslag måste följa de utmaningar som vår säkerhet ställer.

9 juli 2012

Vänstern är emot privat företagande

För några dagar sedan ställde jag på DN-debatt några frågor till Vänsterns Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson som vill avskaffa vinster i välfärdsföretag, vilket bara är ett förtäckt sätt att avskaffa fritt företagande inom välfärden, om de på fullt allvar tror att offentliga vägar blir kortare och offentliga hus mindre bara för att de byggs av privata företag som går med vinst.

Något svar har de inte kommit med och skälet är enkelt. Det är få som menar att statliga monopol skulle bygga vägar och hus bättre än privata företag eller att offentliga företag skulle kunna vara bättre än de privata alternativ som finns. Vänstern kampanj mot företagande inom välfärden bygger på att de är emot privat företagande rent allmänt och vill hålla människors välfärd inom politisk kontroll. Socialister ser ständigt ett hot i att människor själva kan välja. Därför ifrågasätter man alternativ som aldrig kan överleva om de inte har en kvalitet som är minst lika bra som de offentliga. Vägar som byggs av privata företag som går med vinst blir nämligen inte kortare bara för att företaget går med vinst. De blir bättre och pengarna används bättre.

Motsvarande gäller också för företag inom välfärden.

3 juli 2012

Framtidens jobb behöver en PR-byrå

Visbyveckan domineras av de debatter som olika intresseorganisationer vill inleda men alltför lite av det som kan ge svensk ekonomi styrka inför framtiden.

Det är till exempel inte vinsterna i välfärden som hotar välfärden, utan de stora effektivitetsförlusterna, byråkratin och den bristande kvaliteten. Det är heller inte en debatt om hur Sverige såg ut för 30 år sedan som gör att vi kan möta framtiden. Dagens arbetsmarknad ser helt annorlunda ut än den som intresseorganisationerna och politiska partier talar om. Det är bristen på rörlighet som är problemet, inte att människor byter jobb och lär sig nytt.

Tänk om debatten handlade om de företag vi inte har, de jobb som skulle kunna växa fram och den välfärd som många olika alternativ kan utveckla. Problemet är att framtiden har ingen egen intresseorganisation, inte egen PR-byrå och inga journalister som kan berätta om den. Den måste skapas av enskilda människors idéer och kräver politiker som vill skapa ökad frihet istället för ökad styrning och kontroll.

Fred och säkerhet - värd även nya pengar

ÖB säger i ett uttalande att man med nuvarande försvarsramar kan tvingas avveckla någon av försvarsgrenarna inom ramen för stora organisationsförändringar. Det är uppenbart att det är svårt att i dag fylla försvaret med den förmåga som kraven ställer. Det bör inte vara en självklarhet att försvaret inte ska få några nya pengar. Det får de flera andra samhällsområden vi tycker är viktiga. Och Sveriges förmåga att värna fred och säkerhet är viktig och värd även nya pengar.