21 december 2015

Bäst om S lägger ner sina röster.

Ser att Magdalena Andersson är nöjd med den ekonomiska utvecklingen. Hon borde ha sagt att hon också var nöjd med att regeringen förlorade sin första budgetomröstning, hösten 2014, för den höga sysselsättningen och den vikande arbetslösheten beror på alliansbudgeten som hon tidigare dömt ut som skadlig för Sverige som ligger till grund för den ekonomiska utvecklingen. 


Den fråga man kan ställa sig är varför hon vill byta bort en framgångsrik ekonomisk politik mot en som höjer skatter på jobb, och som leder till högre arbetslöshet enligt de flesta ekonomer, när hon själv hyllar den. Det bästa vore om regeringen ingick en överenskommelse med sig själv om att lägga ner rösterna nästa gång man ska rösta på sin budgetpolitik. 

16 december 2015

En säkerhetsallians för Sverige

Rysslands ökade aggression mot sina grannar är inget nytt. Det är en utveckling som vi har sett länge och kunde ha agerat för att möta. Nu krävs det att vi ser den utveckling som fortfarande pågår. Den får vi inte förtränga som gjorts de senaste 10 åren. En anpassning till den verklighet vi nu ser kräver att svenskt försvar får en ökad förmåga och att Sverige blir en del av en säkerhetsallians som bidrar till stabiliteten i vår omvärld. Det är därför vi bör gå med i Nato.

15 december 2015

Skenande utgifter ger färre jobb

Nu låter regeringen utgifterna skena utan att man gör något åt det. Det vi nu kommer se är inte bara höjda skatter utan också ökade underskott. Det kommer inte leda till fler jobb utan färre samtidigt som vi får allt fler som behöver ett arbete. De rödgröna har mött kriser och problem med en oförmåga som nu riskerar att en av Europas mest stabila ekonomier blir en ekonomi med växande underskott.

2 december 2015

Ta inte bort ränteavdragen

Inflyttningen till Stockholm är hög, varje år ökar invånarantalet med över 30.000 personer.
Med detta följer ökade bopriser, inte alls förvånande, men icke desto mindre kämpigt för alla köpare och en ansträngd ekonomi när hus och bostadsrätt ska betalas och finansieras.

Förstår inte kraven på ränteavdragens avskaffande eller kraven på amortering, det kommer knappast göra boendekostnaden lägre eller få ner priset på bostäder. Däremot göra det att fler får än svårare att  finansiera sitt boende. I en inflyttningsstad som Stockholm där trycket på bostäder är stort är det mycket dåliga förslag.