27 maj 2014

FI borde granskas

Det mest anmärkningsvärda med Feministiskt initiativs framgång är inte framgången utan att de inte mött någon som helst kritisk granskning. Stora löften om ständigt nya offentliga utgifter och höjda löner ställs aldrig mot vad det innebär i form av höjda skatter och förlorade jobb.

 Om man höjer de offentliga utgifterna med 250 till 300 miljarder, vilket är en beräkning som gjorts av fristående ekonomer, hjälper det inte med att säga att man sätter idéer före verkligheten för då kraschar man med verkligheten. Chockhöjda utgifter leder till underskott och höjda skatter. Det leder i sin tur till förlorade jobb för både kvinnor och män. Och minskade skatteintäkter och ökade bidrag.

Populism och socialistisk ekonomi har aldrig lett till välstånd eller individers möjligheter, bara till fattigdom och kris. Feministiskt Initiativs ekonomiska politik är en avskrift av den politik som ledde Grekland in i den djupaste krisen. Det gynnar vare sig män eller kvinnor men kvinnor blir de största förlorarna. Man kan inte flyga bara för att man vill hoppa högt. Den naivitet som både media och Feministiskt initiativ uppvisar inför politiken ursäktas inte av att någon tror att det är kvinnligt att inte vilja hålla ordning på ekonomin. Det är en gubbig och dum föreställning som Schyman smyger sig bakom.

22 maj 2014

Eu handlar om fred inte om socker

Många verkar glömma att Europeiska unionens viktigaste uppgift inte är att styra över medborgarnas sockerkonsumtion utan att värna fred och säkerhet. Det är konstigt att Rysslands hot mot Ukraina, och mot europeiska länder har varit så frånvarande i debatten. Likväl handlar det om det som ligger i botten för allt europeiskt samarbete, att värna fred och frihet. Det finns ingen möjlighet för europeiska länder att stå upp mot ryska hot mot frihet och demokrati utan en stark union.

16 maj 2014

Kvinnor drabbas negativt av Schymans förslag

Över 250 miljarder ökade skatter blir det med Gudrun Schyman, när hon lovar att allt ska vara gratis och inget ska få kosta. Det kommer slå ut jobb och välfärd. Det vore bra om någon ville förklara hur det kan gynna kvinnor eller män. Det är illa att ett parti som säger sig företräda kvinnor, som om inte kvinnor har sina egna uppfattningar, beter sig som om det inte ska ställas krav på kvinnor. Det är som om Fi driver tanken att kvinnor är vimsiga. Så är det inte men Fi är det. Det gynnar inte kvinnosaken.

12 maj 2014

Ökade kostnader leder till färre ungdomsjobb.

Alla oppositionspartier: S,MP,V,SD och FI säger att de vill minska ungdomsarbetslösheten.
Konstigt sätt att då föreslå en höjning av arbetsgivaravgiften för ungdomar vilket skulle leda till 45.000kr i ökade kostnader per år för en anställd. Och dessutom föreslå höjning av restaurangmomsen vilket också fördyrar för många ungdomars arbetsgivare.

Det leder inte till fler arbeten.
Medan oppositionen vill ha en handledare till varje ungdom vill vi ha jobb till varje ungdom!

11 maj 2014

Med jämställdhet som förklädnad

Finns ett parti som just nu vinner stöd. Undrar om alla presumtiva väljare har läst vad detta parti står för. För på deras agenda finns många naiva, tokiga och orealistiska förslag som jag hoppas aldrig får något genomslag.
Med jämställdhet som ledord vill man tex avskaffa RUT-avdragen, denna reform som vi vet har skapat många nya jobb speciellt för kvinnor som stått längst från arbetsmarknaden. Vidare vill man förtbjuda vinster i välfärden - här står det helt klart att just de fria valen och etableringen av flera vård- och omsorgsföretag har lett till förbättrade möjligheter för kvinnor att starta och driva företag samt givit många kvinnor möjligheten att välja bland flera arbetsgivare vilket är positivt för löneutvecklingen.
Läser man vidare vad detta parti vill återfinns: månggifte, sexulaundervisning i förskolan, avskaffa försvaret, all sorts kvotering, obligatoriska köttfria måndagar, sex timmars arbetsdag mm mm

Alla ni som attraheras av Gundrun Schymans vackra ord - läs hela partiprogrammet för FI.
För här döljer sig stolligheter...

8 maj 2014

Utgiftspolitik leder till arbetslöshet

Om Socialdemokraterna vill ha en minskad arbetslöshet i Europa borde de ta avstånd från den utgiftspolitik som har lett till förlorade jobb och underminerat offentliga finanser. Underskott ger inga jobb, bara ökade lån. Ändå har de ännu inte kritiserat arbetslöshetspolitiken i Frankrike. Det är som om socialistisk arbetslöshet kan ursäktas och till och med vara bättre än en stram ekonomisk politik som ger fler jobb och bättre sysselsättning.

 

6 maj 2014

Otydligt om kvotering

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/05/05/inratta-posten-testballongforare/

Hon bör företräda det som är partiets linje, och jag förutsätter att hon gör det. Sedan må hon ha en personlig åsikt, men det blir svårt för en väljare att förstå vilket som är partiets linje när hon så tydligt säger det i media, säger Isabella Jernbeck.

4 maj 2014

V vill riva ned välfärden

Det är ofattbart att vänsterpartiet inte tvingas svara på konsekvenserna av att 100 000 tals elever, 100 000 tals äldre och 100 000 tals förskolebarn ska drabbas av nedlagda verksamheter. Det är den största rivningen av människors välfärd som Sverige har hotats av. Hotet blir verklighet den dagen Stefan Löfven får en majoritet bakom sig. Därför handlar valet om att försvara välfärden och mångfalden mot det socialistiska alternativ som leds av Löfven men bygger på Jonas Sjöstedts stöd.

1 maj 2014

Konstigt sätt fira arbetets dag

Det är konstigt att se en politisk rörelse demonstrera mot att människor får välja och att löntagare har fått behålla mer pengar av sitt arbete. Men det är precis vad socialdemokraterna ägnade första maj åt. De demonstrerade för höjda skatter, monopol utan valfrihet och en politik som i andra länder gett arbetslöshet. Färre jobb och mindre betalt för jobbet. Det är ett konstigt sätt att fira arbetets dag.