31 januari 2010

S inte trovärdig i Ubåtsdebatten

I DI igår skriver bland annat försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson om vikten av att nya Ubåtar beställs för att Sverige ska kunna behålla sin förmåga till avancerad undervattensverksamhet i Östersjön. Det ligger mycket i det. Östersjön har blivit strategiskt viktigare i takt med rysk upprustning och ett ökat ryskt intresse gentemot de baltiska staterna och Östersjön som sådan. Gasledningen Nordtream är ett uttryck för detta. Självfallet är det viktigt att vi då kan hålla en hög närvaro i Östersjön.

Det finns också anledning att slå vakt om den kompetens som avancerad ubåtstillverkning innebär, inte minst för att det är en förutsättning för att kunna möta och skydda oss mot andras undervattensaktiviteter. Kunskapen och kompetens är sig en strategisk tillgång. Jag har därför tidigare påpekat vikten av att nya ubåtar nu beställs.

Men det är inte trovärdigt att socialdemokraterna som faktiskt föreslår en nedrustning försvaret nu säger sig vilja slå vakt om vår ubåtsförmåga. Med de neddragningar som de vill genomföra skulle deras förslag tvinga fram en radikal nedrustning inom alla andra områden av försvaret, inklusive vår förmåga till internationella insatser.
Nu tror jag att vi inom alliansen kommer kunna klara både och, både värna försvaret av Sverige och vår internationella förmåga. Men det klarar aldrig socialdemokraterna med sina samarbetspartners som tydligt deklarerat ett den viktigaste försvarsfrågan är omedelbar nedrustning och stopp för såväl internationella insatser som export av försvarsmateriel.

30 januari 2010

Öppen fråga vem som vinner valet

Enligt en av gårdagens opinionsmätningar minskar gapet mellan alliansen och de rödgröna. De rödgröna har 48,6% och alliansen 45,7%. Nu är det bara knappt 3 % skillnad mellan blocken, jämfört med nästan 10 % för några månader sedan. Och med 3 % i skillnad räcker det att 1,5 % rör sig, så är valet vunnet för alliansen, om nu mätningarna har rätt.

Men de har det inte eftersom den enda riktiga mätningen är den som görs på valdagen när vi går och röstar. Det vi kan säga med säkerhet om dagens mätning är att det försprång som de rödgröna ett tag hade har de inte längre. Det är en öppen fråga vem som ska vinna valet.

Och då spelar det roll vilka frågor som ska avgöra valet. Om socialdemokraterna går till val på att höja skatterna för alla de vanliga inkomsttagare som nu har fått sänkt skatt får de det svårt. Både att förklara hur de ska bekämpa arbetslösheten genom att höja skatten på arbete och genom att minska vanliga inkomsttagares marginaler. För ett hushåll som nätt och jämnt går runt, kanske precis kring plus minus noll när månaden är slut är 2000 kronor höjd skatt en hel del.

Det innebär nämligen otrygghet och oro för varje kostnad man får. Det är när de får svara på dessa frågor som socialdemokraterna kommer förlora valet.

28 januari 2010

Den vikitgaste sociala reformen

Jobbskatteavdraget glöms alldeles för lätt bort.
Det är en av de viktigaste sociala reformerna som givit tusentals familjer med små marginaler en ökad social trygghet även när månaden närmar sig sitt slut.
Ett annat avdrag är avdraget för hushållsnära tjänster som har gjort det möjligt för många fler att få hjälp med allt som måste göras i hemmet när man samtidigt måste hinna med sitt arbete.
Det ena är en verklig social reform, det andra en viktig jämställdhetsreform för att fler ska hinna både jobb och familj och förändrar vardagen till skillnad från statisktikreformer som kvotering!

27 januari 2010

M styrd regering gör skillnad

Nu kommer kvittot på regeringens ansträngningar för att hålla ordning i statens finanser.
Finansminister Anders Borg ger positiva besked till svenska folket:
- Tydliga tecken på återhämtning av svensk ekonomi.
- Arbetsmarknaden stabiliseras med en sysselsättning som ökar och arbetslöshet som går ner.
- Svensk tillväxt högst i västvärlden.
Tack vare de reformer regeringen har genomfört kan vi se en bättre fungerande arbetsmarknad.
Låt inte Lars Ohly & Co förstöra den potential Svergie faktiskt har.
Hur ska vänsterns föreslagna kraftiga skattehöjningar på både arbete och företagande och reformer som inskränker den enskildes valfrihet och familjers möjligheter att själva forma sin vardag ge Sverige fortsatt tillväxt ?

Det är ett viktigt val i höst - vilken linje vill du ha?

25 januari 2010

Myten om statsskulden

Vänsterpartierna försöker hela tiden lura i svenska folket att den borgerliga regeringen ska låna pengar för att sänka skatter och att Sveriges ekonomi skulle vara enormt dålig och körd i botten.
Nya siffror från OECD visar att Sverige i jämförelse med andra länder i västvärlden har en av de lägsta statsskulderna i förhållande till BNP. Lägre än snittet bland länderna i Europa och långt under nivåerna i stora ekonomier som Tyskland och Storbritannien. Räknar man även med våra svenska tillgångar blir bilden ännu ljusare.
Samtidigt visar även färsk statistik från Ekonomistyrningsverket (ESV) att Sveriges statsfinanser förbättras i år och redan under 2011 kommer att gå med plus. Det är till och med bättre an vad många förväntat. Är det denna botten som Mona Sahlin hänvisar till?
När andra länder kommer att tvingas sanera sina finanser och höja skatterna kan Sverige istället blicka framåt och satsa på sänkta skatter och förstärkt välfärd. Det är ett faktum som blir alltmer tydligt, men som Mona Sahlin fortfarande blundar för. Eller inte vill se eller förstå i jakten på möjliga väljare.

23 januari 2010

Kvotering i bolagsstyrelser

Publicerat i SVD Brännpunkt
2010-01-23

Politiker eller individen och familjen som ska välja?

Många har reagerat på den moderata partiledningens kvoteringsiver till bolagsstyrelser. Det känns skönt att vi är flera som vågar ta en tydlig ställning emot förslag som helt strider mot våra ideal. Det äre lätt att förstå varför frågan inte lyfts av ledningen och varit uppe till beslut på ngn partistämma - förslaget skulle ALDRIG gå igenom!!!

Vad kommer härnäst? Ja alla familjer ska i varje fall ta sig en ordentlig funderar över om de tycker att de är själva bäst lämpade att fatta beslut som rör den egna familjen. Vänstertpartierna vill genomföra kvotering i föräldraförsäkringen!

Jag blir så arg när jag hör politiker som tror sig veta bättre hur de ska lösa familjers situation än just familjen själva.

Även här ställs strävan efter jämställdhetstal över valfrihet och tron på människors egna förmåga.

21 januari 2010

Nej till kvotering i bolagsstyrelser !

Per Schlingman, moderat partisekreterare,skriver idag i Veckans Affärer att moderaterna skulle vara beredda att lagstifta om kvotering till bolagsstyrelser.

Vilka moderater gör han sig till talesperson för? Detta är en fråga vi genom gående diskuterat men som tack och lov inte fått något stöd ännu.

Det är märkligt att en så viktig fråga som hur vi möjliggör jämställdhet för män och kvinnor i Sverige har kommit att domineras av en fråga om börsbolagens sammansättning.

Många verkar dra likhetstecknet mellan å ena sidan kvinnors generella möjligheter att utforma ett liv där jämställda villkor gäller med å andra sidan hur procentandelen kvinnor i ett antal styrelser utvecklas.

För mig är en politikers uppgift är att undanröja hinder för människor att fritt forma sina liv men att begränsa politkers makt över hur människor lever sina liv.

Det är det som också är skillnaden mellan oss och vänstern som alltid har synpunkter på människors egna val och vill styra dem.

Genom regleringar och toppstyrning kan vi möjligen ändra statistiken men attityderna mellan män och kvinnor i vardagen den ändrar vi inte med toppstyrning.

20 januari 2010

Pensioner och arbetslinjen

Många pensionärer hör av sig om sänkningen av pensionerna. Det är väl att vi i riksdagen tack vare en moderatledd regering har kunnat sänka skatten för pensionärer, men ännu viktigare är arbetslinjen.
 
När pensionen sänks med 3% beror det på att vi har fått en motsvarande högre arbetslöshet som ger mindre skattepengar in till pensioner. Ju färre som arbetar desto lägre blir pensionerna. Det finns ingen väg att undvika det eftersom det är genom arbete i dag vi betalar dagens pensioner. Så ju fler som arbetar desto högre pensioner. När socialdemokraterna vill höja skatterna på arbete blir det färre jobb och tuffare för pensionärerna. Hur mycket Sahlin än lovar så är lägre skatt på pensioner tillsammans med lägre skatt på arbete det bästa sättet att säkra pensionerna.

 
Det vi nu måste göra är att öka jobben, genom företagande och investeringar, få in fler till arbetsmarknaden och få bort fler från arbetslöshet och sjukfrånvaro in i arbete. Då kan vi betala högre pensioner, samtidigt som skattesänkningen blir kvar. Det är en dubbel pensionsreform. Sänkta skatter och fler i jobb. Det är bättre för pensionärerna än färre jobb och högre skatter.

19 januari 2010

Oenighet och oförmåga hos de röd-gröna

När jag tittar igenom dagens tidningar ser jag att media uppfattade de rödgrönas manifestation av försvarspolitik som jag, nämligen som en manifestation inte bara av oenighet utan också av oförmåga. Summan av Lars Ohlys krav och de rödgrönas osäkerhet om försvaret och Afghanistan är nämligen en utrikespolitik som ångar av osäkerhet och tveksamhet där osäkerheter och tveksamheter inte kan förekomma. Med Ohly i regeringen vet ingen hur Sverige kommer att agera, men många kommer att misstänka att vi sviker när det verkligen gäller skydd av kvinnors liv, fred och demokrati. Det är vad det handlar om i Afghanistan och det är vad vår militära förmåga handlar om. Bra dagar i Sälen, väl hemma, dålig start för de rödgröna. Bra start för valåret.

18 januari 2010

Ohly rödgrön katastrof

Efter att ha lyssnat till först Mona Sahlin som försökte ge en enhetlig bild av ett röd grönt förslag men senare också till Ohly och Eriksson blir det helt klart att oppositionen inte har någon gemensam hållning när det gäller hur en ev. framtida försvars- och säkerhetspolitik skulle se ut.

Lars Ohly säger att han vill öka Sveriges internationella militära insatser men vill minska den militära förmågan. Han betonar under hela diskussionen behovet och nödvändigheten av en nedrustning av det svenska försvaret. Han vill att Sverige ska spela en större roll genom att bidra till FN i olika insatser men vill så snart som möjligt avsluta den viktigaste insatsen som FN nu gör, nämligen den i Afghanistan. Han vill att Sverige ska verka för jämställdhet i sina internationella insatser men vill prisge afghanska kvinnor åt tortyr, dödsstraff och nedbrända skolor.

För försvarsindustrin blir förutsättningarna svåra med ett vänsterparti och miljöparti som vill begränsa och strypa den export som är helt avgörande för dess existens.

Det finns något som inte stämmer i denna syn. Lägger man till det att Ohly inte verkar bekymrad över demokratins förfall i Ryssland så är det en utrikespolitisk katastrof som Sahlin har tagit in i sitt regeringsunderlag. Sahlin har inte bara öppnat dörren för ett icke-demokratiskt parti utan också gett dem veto i viktiga utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Det är ett stort misstag som jag hoppas hon förlorar valet på, förutom alla andra skäl.

När Ohly blir försvarsminister?

Under de senaste åren har Ryssland ökat sina militära utgifter, ökat övningar i olika typer av scenarior gentemot grannländer, visat i kriget mot Georgien att man är beredd att gå från ord till handling. Samtidigt ser vi hur demokratin har förfallit i landet vilket påverkat utrikespolitikens inriktning. Det är maktspråket som nu gäller, det ryska snarare än det demokratiska.

När Sten Tolgfors i går på Folk och Försvarskonferens i Sälen underströk att vi måste utveckla bilden av Ryssland, vare sig alarmistiskt eller underskattande är det en uppenbar självklarhet, inte minst eftersom en del av den ryska maktpolitiken också riktar sig emot länder i Östersjöområdet och mot Arktis.

Det är därför svårt att förstå socialdemokraternas talesman Urban Ahlin som i en sur kommentar menade att detta bara handlade om att ”motivera försvarsanslagen och förbereda ett inträde i Nato”.

Frågan man då ställer sig är självfallet hur Ahlin, Sahlin och socialdemokraterna ser på Ryssland. Anser man att det är som för fem år sedan eller anser man att det är något som har hänt och som påverkar även vår säkerhetspolitik? Och påverkar det svensk försvarspolitik? Det får vi höra av Sahlin senare i dag. Jag gissar att hon mer vill motivera nedrustning än att se världen omkring oss som den är. Så är det när man ska bilda en regering där Lars Ohly kan bli försvarsminister.

Alliansen värnar om pensionärerna

Publicerat 2010-01-18

”Den 25:e smäller det”

Publicerat 2010-01-18

17 januari 2010

På plats i Sälen och Folk och Försvar.

Idag inleddes den årliga försvars och säkerhetspolitiska konferensen i Sälen. Redan på tågresan dit inleddes diskussionerna i en " Speakers corner " ( Där jag förordade ett Nato medlemskap) Jag är på plats för att lyssna, debattera och knyta kontakter. Försvarsminister Sten Tolgfors och ÖB Sverker Göranson inledande anförande gav en klar bild över hur omställning av försvaret med en ny inriktning faktiskt leder till ett både bättre försvar av Sverige som ett försvar av svenska intressen och internationella insatser. För alla tvivlare av våra förmågor och Försvarsmaktens kapacitet rekommenderar jag att lyssna på dessa herrar. Framförallt ska alla kritiker även här syna oppositionens förslag från de röd-gröna som är förödande för det svenska försvaret av Sverige liksom för försvarsindustrin. S, V och MP förslag som de hitills presenterat är otroligt spretande och innebär stora neddragningar som drabbar såväl den operativa verksamheten som förutsättningarna för försvarsindustrin. Ser man det blir deras utspel om värnandet av industrin och ett starkt försvar av Sverige ett rent hyckleri!

16 januari 2010

Dax att syna oppositionen!

Det är många borgerliga sympatisörer som har synpunkter på vad regeringen har gjort eller kaske framförallt vad de inte gjort. Många glömmer lätt bort alla de vallöften som faktiskt infriats och den omsvägning med lättnader i skattetryck och lättnader för företagande som genomförts. Att jobbskatteavdraget faktiskt innebär sänkt skatt med 1300-1750 kr i månaden! De är stor skillnad för alla familjer! Många pensionärer faller in i klagan över sänkta pensioner. Regeringen har sänkt skatten för pensionärer – något som inte skedde under 12 års socialdemokratiskt styre. Det låter i debatten som om oppositionen skulle komma som en välgörare och ge något till alla. Jag uppmanar alla att syna deras förslag för V,MP och S ger med ena handen för att sedan ta igen dubbelt med den andra. Alla deras förslag innebär stora skattehöjningar för vanliga löntagare, högre skatter på företagande och mer bidrag för att inte arbeta. Återinförande av förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Vilken utveckling skulle det ge av Sverige? Och hur skulle detta bidra till företagssamhet och flera arbetstillfällen? Hur ska vi kunna utveckla välfärden med flera som står utanför arbetsmarknaden och utan att vi tillåter privata aktörer att växa.