31 december 2014

Regeringsansvar är ett ansvar, inte en rätt att föra vilken politik man vill

Att bilda regering innebär ett ansvar, inte en rättighet att utforma politik som man vill. Den svenska budgetpraxis som har utvecklats är att regeringen har ett ansvar och en möjlighet att hålla samman budgeten i en helhet, inte att forma budgetpolitiken, skattepolitiken, ekonomiska politiken och anslagsområden som arbetsmarknadspolitik och försvarspolitik som man vill.

En opposition som tar ansvar för Sverige måste självfallet kunna stoppa förslag som det finne en majoritet emot. Decemberöverenskommelsen måste nu följas av januariansvaret. Därför måste vi nu skilja mellan att en regering kan bildas och det ansvar som den då har. Att man har regeringsansvaret är ett ansvar, inte  en rättighet att få igenom vilken politik som helst oavsett om det finns en majoritet för den eller ej.


Om Mp och S lägger skattehöjarförslag som skadar Sverige så måste vi självfallet stoppa dem om det inte finns ett stöd för en sådan politik bland väljarna och i Sveriges riksdag. Ett Gott Nytt år förutsätter en god och stark opposition.

18 december 2014

Anderssons egna bild för att kunna höja skatter

Magdalena Anderssons tal om tomma lador handlade om att bygga upp en grund för att göra tvärtom mot Alliansens politik, höja skatter istället för att sänka, öka bidrag istället för att underlätta för fler jobb och tillåta större och större underskott. Tänk tanken att socialdemokraterna hade utgått från den bild av ekonomin som delas av resten av världen, nämligen att Sverige har stabila statsfinanser och en unikt sjunkande statsskuld, högst sysselsättning i Europa tack vare en jobbpolitik som har gett både fler jobb och fler arbetssökande. Då hade socialdemokraterna kunnat föra en politik som byggde på framgång istället för att vända jobbpolitiken upp och ner med höjda skatter på jobben. 

15 december 2014

S på fel väg med vänstermandat

Problemet för Sverige är inte att alliansen är emot socialdemokratisk politik utan att socialdemokraterna inte inser att man är i minoritet. Man kan inte gå i korståg mot människors valfrihet i välfärden, med sänkt kvalitet som följd, och stänga bra verksamheter bara på ett vänstermandat. 

9 december 2014

Inget att skryta med i S kampanj

Blir spännande att se hur socialdemokraterna kommer att bedriva sin valkampanj. Kommer de att hänvisa till två framgångsrika månader med en regering som vet vad den vill? 

Hur de löste problemen med Bromma, Förbifarten, Slussen och försökte förbjuda valfrihet i välfärden? Eller blir det skattehöjningarna? Kärnkraftsavvecklingen? Eller helt enkelt regeringsdugligheten? 

24 november 2014

Danderyd måste fortsätta värna valfrihet o låg skatt.

I den allmänpolitiska debatten i kommunfullmäktige i Danderyd pekar jag på två viktiga konsekvenser för danderydsborna som den röd-röda regeringen (stödd av ett ännu rödare vänster) nu tänker genomföra.
Den S ledda vänsterregeringen föreslår höjda inkomstskatter, i ett land som redan leder ligan för högsta marginalskatter är det bekymmersamt. Att den statliga inkomstskatten höjs för 1,1 milj löntagare och jobbskatteavdraget trappas av för de med högre inkomster ger en omvänd effekt på ekonomin. Det minskar viljan att arbeta fler timmar och premierar inte utbildning. Sverige är det land där akademisk utbildning ger lägst avkastning i förhållande till gymnasieutbildning.

Regeringen vill också begränsa och förhindra det fria valen när man förbjuder och begränsar företag inom välfärdssektorn. Trots att det fria vårdvalet givit ökad tillgänglighet och flera utförda timmar till stor gagn för patienterna och trots den positiva utvecklingen med stor mångfald inom äldreomsorgen där människors val får styra väljer nu vänstern att förflytta den makten till politikerna.

Vi vet också att etablering av friskolorna lett till en mycket positiv utveckling. De kommuner där friskolor finns uppvisar alla skolor och elever ett bättre resultat, Danderyd toppar ligan och är bästa skolkommun. Även här vill de röda förflytta makten från föräldrar och elever till politikerna och begränsa etableringen av friskolor.

Det vilar ett än större ansvar på oss förtroendevalda i Danderyd att värna valfrihet och begränsa skattehöjningar. Vi måste fortsätta visa att vi kan erbjuda en bättre välfärd och låg skatt.
Det spelar roll vem som styr, i Danderyd kan vi visa det.

5 november 2014

Vänsterns förakt för medborgarna

Det är obegripligt att vänsterregeringen som en av sina första reformer vill bekämpa
människors rätt till valfrihet. Det är en gammaldags socialistisk syn på medborgarna
som undersåtar till makthavande pampar som Sjöstedt, Fridolin och Löfven sitter fast i.

Det är ett väljarförakt som drabbar människor och den välfärd de vill väja i sin vardag.
Det är än mer obegripligt att de är så ivriga att göra detta även när det inte finns en
majoritet för en sådan politik i Sveriges Riksdag.

De sitter fast i vänsterdogmatik från 1980-talet, gubbarna Sjöstedt, Fridolin och Löfven liksom tanterna Andersson och Romson. Gammaldags förakt för medborgare.

4 november 2014

Desperata förslag från svag regering

Det vilar något desperat över vänsterregeringens agerande.
Man lämnar förslag om förbud mot privata företag, höjda skatter, nerlagd kärnkraft,
nerläggning av Bromma och ännu mer höjda skatter som det inte finns något stöd för i riksdagen.
Som om man vill njuta av att vara regering och glömma bort verkligheten, att man är en svag
minoritetsregering med en majoritet emot sig i dessa frågor.

22 oktober 2014

Schyman gillar ryska ubåtar

Noterar att Gudrun Schyman tycker det är normalt och rimligt att ryska ubåter opererar i svenska vatten, det är deras jobb som hon säger, men hon tycker det är fel att svenska fartyg opererar i samma vatten. Hennes kärlek till Kreml verkar vara genetisk.

17 oktober 2014

S ljög - vem kan lita på en sosse?

Så visar det sig just att den moderata affischkampanjen var sann. När vi moderater sa att valfriheten, Bromma, Förbifarten och ungdomsjobben var hotade var det i allra högsta grad relevant, eftersom de rödgröna på olika sätt hade en politik riktad mot allt detta. Socialdemokraterna sa att detta var en lögnaktig kampanj, vilket var märkligt redan då eftersom dessa frågor uppenbarligen skulle påverkas av valresultatet. Men nu visar det sig att det som blev till socialdemokratiska löften var osanningar. Socialdemokraterna sviker nu väljarna. De talade osanning. Eller som det också heter: de ljög. Det är illa för Sverige och det är illa för jobben. Men det är också illa för socialdemokraterna. Vem kan lita på en socialdemokratisk politiker efter detta?

29 september 2014

Utmaningar för Moderaterna att möta.

Valet visar behovet för oss moderater att uppdatera oss med verkligheten och de utmaningar som Sverige möter. Några saker viktigare än andra.

 Rysslands krigföring i Ukraina är inte ett engångsexempel eller uttryck för något nytt. Redan 2008 visade regimen Putin genom kriget i Georgien att man var beredd att med ryska trupper invadera andra länder. Den upprustning som nu fortsätter började när länder i Europa började sin nedrustning. Moderaterna måste värna om en försvarspolitik som möter hoten mot Sverige, oavsett om de riktar sig mot vårt territorium, mot våra grannar eller internationell stabilitet.

 Vi måste fullfölja valfrihetsrevolutionen. Statliga företag, eller offentligt ägda företag, är inte lämpliga som företagsform annat än i undantagsfall. Konkurrens, valfrihet och mångfald har i alla tider visat sig överlägsna i att skapa välfärd och starka medborgare.

Sverige måste ligga långt framme när det gäller kunskapsekonomi och konkurrenskraft. Därför är värnskatten viktig att avlägsna. Den stöder människors vilja till forskning, företagande och utbildning. Ska vi ha den nya tidens företagande, med högre löner för alla, krävs också att vi har den nya tidens företagare och forskare i Sverige.

12 september 2014

Löfven har fel och fel politik

340 000 fler jobb visar att Löfven har fel och fel politik. Alliansens politik behöver fortsätta ge Sverige fler jobb. Höjda skatter när jobben växer stryper ekonomin och tvingar fram höjda bidrag och höjda utgifter. Det har vi sett för många gånger när socialdemokrater och rödgröna regerat.

En politik som är Europas mest framgångsrika när det gäller jobb och sysselsättning bör inte bytas till en politik som i Frankrike, som ger färre jobb och investeringsflykt. De rödgröna motsvarigheterna har haft chansen i Frankrike. Det finns inte en enda socialdemokrat som nämner det som ett exempel man ska följa. Ingen annan heller.

9 september 2014

Högre skatter ger färre jobb

Socialdemokraterna spenderar mer av andras pengar samtidigt som de gör det svårare för människor att ha kvar sina jobb. Högre skatter på jobb och företag ger färre jobb och mindre företagande. Det kräver ökade utgifter för bidrag. Det är inte lätt att förstå hur det skulle kunna ge en bättre välfärd och fler jobb. S tycks föredra högre skatter hellre än fler jobb.

7 september 2014

Vänstern jagar privata företag

När vänsterpartierna hetsar mot privata företag sätter de sin egen socialism före medborgarnas bästa. Om de vinner valet kommer de stänga ner välfärd som allt fler människor väljer och som uppfyller höga kvalitetskrav. Istället för att jaga dålig kvalitet jagar vänsterpartierna privat företagsamhet. Det är en attack mot den välfärd som hundra tusentals elever, äldre och sjuka har valt till sin. Det är inte välfärden utan vänsterdogmatik Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kampanjar för.

3 september 2014

Jobb och valfrihet står på spel

Sverige har en av Europas mest stabila ekonomier. Högst sysselsättning, det vill säga störst andel människor som har ett jobb. Det ger stabila finanser, ekonomisk tillväxt och större satsningar på den offentliga välfärden. Inget annat land i Europa har lyckats lika bra med att få fram fler jobb som Sverige. Med 300 000 fler jobb sedan 2006 tack vare sänkta skatter som gett fler jobb, fler som vill jobba och ökad konkurrenskraft.

 När socialdemokraterna försöker framställa detta som en ekonomi i förfall är det rent bedrägeri. Vi har ökat mängden jobb mer än några andra samtidigt som vi lyckats med att få fler att söka jobb. Vår arbetslöshet beror inte på förlorade jobb utan på att fler hoppas få ett jobb. Och det kommer kräva samma politik som gett rekordmånga jobb jämfört med andra länder.

 I Frankrike gick socialdemokraterna till val på ökade offentliga utgifter och höjda skatter, precis som de rödgröna. Resultatet blev för stora underskott, växande statsskuld och färre jobb. Nu hotar de rödgröna med att genomföra samma politik samtidigt som de tänker stänga ner valfriheten genom att förbjuda privata alternativ som inte går med förlust. De tänker stänga bra verksamheter, bra välfärd, bara för att den är privat även om den är den bästa tänkbara för de äldre, de sjuka eller för eleverna i sitt val av skola.

Varför ska vi ha en regering som ogillar att vi har Europas högsta sysselsättning, som låtsas som att de mest stabila finanserna i Europa inte finns i Sverige utan i Frankrike och som hävdar att rekord i fler jobb är en politik för arbetslöshet. Vore det inte bättre med en regering, som förändrar för tillväxt och ökat företagande samtidigt som låga skatter ger fler och ännu fler jobb? Och som också ser till att vi alla kan välja den välfärd vi vill ha?  

 

 

31 augusti 2014

Vad Löfven inte säger men vill

Om man bara ska gå efter vad Stefan Löfven ville säga om vilken politik han vill föra efter valet skulle han likaväl kunna stödja att alliansen bildar regering. Han vill inte att Mp ska styra över försvarspolitiken, vill inte säga något om kärnkraften, tänker inte höja alla de skatter som socialdemokraterna har kritiserat sänkningarna av och så vidare. Minst lika viktigt är att han vill att Sverige ska ha lägsta arbetslösheten i EU, vilket ju alliansen både vill och är på väg att lyckas med. Tack vare att vi har högsta sysselsättningen i EU har vi också lägsta andelen utan jobb i EU. Vi har lyckats få fler som kan och vill ta jobb och det kräver en fortsättning av den politik som gett den näst snabbaste ökningen av jobb i EU. Så om det bara vore för vad han vill säga och inte säga borde han ge alliansen sitt stöd.

 Men saken är att S föreslår stora skattehöjningar på arbete och företagande, på transporter och energi samtidigt som han vill öka offentliga utgifter ännu kraftigare. Det är ett stort avstånd mellan den politik S står för och den som Löfven vill svara på. Det avståndet är ännu större om man ser till det inflytande på skattehöjningar, ökade utgifter och förbud mot valfrihet som de rödgröna tillsammans kommer verka för med S som en ivrig partner. Och så har vi utrikespolitiken med V och MP och allt annat.

Det är så långt avstånd mellan den politik S vill föra och den som Löfven svarar på så att kvällens Löfven borde stödja alliansen fast han i verkligheten vill ta hjälp av Mp och V för att höja skatter och bidrag. Det är en politik för arbetslöshet och mot nya jobb. Inte för nya jobb mot arbetslöshet.

24 augusti 2014

Maktlösheten i Sosse-Sverige

Jag tycker synd om den äldre damen i socialdemokraternas valfilm. I det socialdemokratiska Sverige finns ingen möjlighet att välja något annat än det boende där politikerna har satt henne. När sonen kommer och hälsar på är han lika maktlös som hon. Så när han sitter och firar med familjen är hon långt ifrån honom och barnbarnen. Socialdemokraternas vision om ensamhet och politiker som bestämmer visar varför det är viktigt att man alltid ska kunna välja något bättre. Tack S!

19 augusti 2014

Vänsterpartiet är välfärdens fiender.

Det är svårt att förstå att vänsterpartierna är så fientliga till privat företagande att de hellre lägger ner bra sjukvård, bra skolor och bra äldreomsorg än att se till att skärpa kraven på alla verksamheter oavsett om de är privata eller kommunala. Och dåliga verksamheter ska väljas bort eller läggas ner. Om de är kommunala eller privata. Men vänsterpartierna hatar vinster och företagande. Då får man fler förluster, ingen valfrihet och högre skatter. Och äldreomsorg som ingen kan välja bort. Skola som ingen kan välja till något bättre. Sjukvård som får växande köer. Vänsterpartierna hatar vinsten så mycket att de gör sig till välfärdens fiender.

17 augusti 2014

S glömmer att vi har högst sysselsättning

Socialdemokraterna vill bryta med den politik som har gett Sverige en snabbare tillväxt av jobb än något annat land i EU, förutom Tyskland. De kopplar inte att sänkta skatter som de kritiserar, ligger till grund för investeringar, tillväxt och konkurrenskraft som gett fler jobb. De hade hellre sett högre skatter och fler bidrag. Det är ansvarslöst att förneka det faktum att vi har högst sysselsättning i EU. Byter man från den politik som gjort oss ledande i EU förlorar vi vår möjlighet att leda de kommande åren.

14 augusti 2014

Låt inte vänstern komma undan

Nu reagerar vänstern mot att vi moderater talar om vad de vill göra om de vinner valet. Det kan man förstå, det vill helst få makten utan att diskutera nerläggning av RUT, avveckling av valfriheten i skolan och höjningen av de skatter som gett människor större välfärd. Socialister av olika slag vill helst vara socialister i lugn och ro, utan debatt. Det kommer de inte slippa undan med.

7 augusti 2014

De rödgrönrosa visar fel väg med höjda skatter

Nu börjar snart det som är den slutliga valkampanjen. Under våren har oppositionen i stort sett inte lämnat något annat besked än att de ska höja skatter och öka utgifter eftersom de anser att svensk ekonomi är i ett uselt skick. I verkligheten har sänkta skatter och kontrollerade utgifter lett till att vi har Europas mest stabila offentliga finanser och lyckats få fram fler nya jobb än något annat land, Tyskland undantaget. Det har vi lyckats med just genom att inte höja skatter utan uppmuntra jobb och företagande. De rödgrönrosa kommer inte göra något för företagande och nya jobb genom att höja skatter och offentliga utgifter.

 De som vill ha den politiken kommer få en politik som ger färre jobb och urholkad välfärd. Det är bara att se sig runt om i Europa.

4 augusti 2014

300.000 nya jobb

Nära 300 000 fler jobb. Det är facit av de två gångna mandatperioderna med alliansen. Det motsvarar en ökning av antalet jobb med sex procent. Det är bara Tyskland som har lyckats bättre, delvis därför att man där har långt fler låglönejobb än i Sverige. Vi har klarat vår utveckling genom en politik för arbete och företagande.

Löfvens allierade Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ låtsas inte om Sveriges framgångar men vill öka offentliga utgifter för att lösa alla problem, trots att vi redan har kunnat öka utgifterna för offentlig välfärd mer än något annat land. En underskottspolitik med de rödgrönrosa kommer underminera välfärden och stänga fungerande välfärdsalternativ som är privata, allt på jobbens bekostnad. Det är vad valet handlar om.

25 juli 2014

Sanktioner bör ske mot Ryssland

Nedskjutningen som skedde av det civila passagerarplanet från Malaysia visar att Ryssland stöder och deltar i de proryska rebellernas krigföring. Det är en medveten aggression mot ett annat europeiskt land. Det är nu viktigt att rätt skipas när det gäller nedskjutningen. Men det är också viktigt att Europa drar rätt slutsatser när det gäller Rysslands syn på erkända gränser och suveräna stater.

15 juli 2014

Nedrustningsförslag från vänster - svårt för S

Vilken utrikespolitik kommer den rödgröna röran att föra om man kommer till makten. Reaktionerna mot Stefan Löfvens kommentar om att Israel har rätt att försvara sig blev hätska från hans tilltänkta regeringskamrater.

Vänsterpartiet har sagt att det är fel att stärka försvaret mot rysk aggression. Schymans parti säger samma sak och att det är bättre med genderupplysning än försvarsmakt, som om Putin skulle tvingas sitta i en studiecirkel med Gudrun (det är i och för sig en tilltalande tanke för var och en som vill straffa Putin för aggressionen mot andra länder) och genom det förstå att han inte får angripa andra länder. Miljöpartiet vill minska försvaret och avveckla försvarsindustrin.

Tillsammans är dessa nedrustarpartier, som har svårt att se skillnaden mellan våldsregimer och demokratier, nästan lika stora som S. Så hur ska Löfven göra med dem och deras politik?

 

11 juli 2014

Alliansen tar nya steg mot jobbmålet

I onsdagens Norrtelje tidning (9/7) publicerades min insändare om Alliansens senaste jobbmål, se nedan:

9 juli 2014

FI, MP och V - tvång på deras villkor

Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill avskaffa RUT-avdraget, höja skatter på jobb, stoppa valfriheten i välfärden och kvotera människors vardag. Det har inget med jämställdhet eller en bättre vardag för kvinnor att göra. Det handlar om den politiska maktens vilja att tvinga kvinnor och män leva så som den politiska makten vill.

 

5 juli 2014

Schymans försvar gör bara Putin glad

Gudrun Schyman ledde en gång ett parti som vägrade att se Sovjetunionen som en diktatur. Därför ville de rusta ner försvaret. Nu vill Gudrun Schyman avveckla försvaret eftersom hon menar att Sveriges försvar leder till krig. Men det gäller bara om någon anfaller oss. Utan försvar blir det lättare att göra det. Putin är lika glad för den politiken som en gång de sovjetiska ledarna. Schymans försvarspolitik har inget med kvinnor att göra, bara med Schymans politiska världsuppfattning.

 

23 juni 2014

Replik i Norrtelje tidning

I dagens Norrtelje tidning svarar jag Kristian Krassman (S) angående sänkta arbetsgivaravgifter för de yngsta. Mitt första inlägg i replikskiftet återfinns här: http://norrteljetidning.se/debatt/1.2523709-oppositionen-stoppar-reform-for-ungdomarna I onsdagens (17/6) tidning svarade så Kristian Krassman vilket jag idag replikerar på. Dagens replik återfinns endast i papperstidningen varför jag kopierar in den nedan:

Krassman ägnar sig åt vilseledning
 
I NT den 17 juni svarar Kristian Krassman (S) på en debattartikel skriven av mig. Där redogör jag för regeringens fortsatta fokus på att få allt fler ungdomar i arbete, denna gång via att fokusera de sänkta arbetsgivaravgifterna till de yngsta. Förslaget togs fram för att undvika att det efter skolåren uppstår perioder av arbetslöshet och utanförskap och regeringen presenterade därmed ytterligare en reform för att underlätta övergången från utbildning till arbetsmarknad.

Det här passar däremot inte Kristian Krassman. Istället kritiserar han regeringen för att inte ha några nya förslag, vilket kan te sig magstarkt då han själv inte lyckas redogöra för ett enda. Om vi nu inte ska räkna in det som riskerar jobbet för 298 heltidsanställda unga, just i Norrtelje.

Nej, istället för konkret politik ägnar sig Socialdemokraterna åt vilseledning. Man påstår att befolkningsökningen är anledningen till att 250 000 fler nu arbetar i Sverige, vilket en snabb jämförelse visar är fel. I Nederländerna, precis som i Sverige, har befolkningen ökat med 400 000 sedan 2006. Antalet jobb? Endast 70 000. I Danmark ser vi en befolkningsökning på 200 000 men istället hela 130 000 förlorade arbeten. Att Sverige adderat 250 000 arbeten har alltså föga med befolkningsökningen att göra. Istället handlar det om en politik för företagande och tillväxt.

Kristian Krassman fortsätter och anger ungdomsarbetslösheten till 27,5 %. Det han då gör är att räkna in heltidsstuderande. Mer korrekta siffror visar att antalet ungdomar som varken arbetar eller studerar är 7,8 % (2012), vilket kan jämföras med 9,3 % (2006) då Socialdemokraterna styrde landet.

Att vilseleda istället för att redogöra för den egna politiken visar med all tydlighet hur svag densamma är. Men jag kan förstå att man inte vill prata om alla de förslag som kommer slå hårt mot svensk ekonomi, och därmed mot svensk välfärd. Det är vidare en politik som dömts ut av ledande experter.

Nej, medan regeringen går fram med reform efter reform, nu senast för att underlätta för våra unga, lägger oppositionen nya hinder vilket enbart kommer öka både arbetslöshet och utanförskap. Istället för att vilseleda kan Kristian Krassman, på riktigt denna gång, försöka svara på frågan hur ökade anställningskostnader skulle ge fler jobb.

Isabella Jernbeck, riksdagsledamot Stockholms län (M)

14 juni 2014

Schymans initiativ är inte kvinnors politik

Det finns inget parti som bekämpar jämställdhet mellan män och kvinnor som Feministiskt Initiativ. Förlorade jobb, ekonomi i kaos, kamp mot valfrihet leder kanske till att Gudrun Schymans gamla vänsterparti får igenom sin politik men inte att kvinnor får en bättre vardag eller större frihet att forma sitt eget liv. Schymans Initiativ är inte kvinnors politik. Den får varje kvinna själv ta ansvar för. Och det gör vi tillsammans med de män som delar våra uppfattningar om samhället. Jag stöder dem som vill öka friheten, inte kvinnor som vill minska den.

11 juni 2014

Artikel: S politik slår mot Sveriges unga

Jobben är valets viktigaste fråga och här går en tydlig skiljelinje i svensk politik. Medan alliansen fortsatt satsar på de unga, bland annat i form av sänkta anställningskostnader, riktar Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet udden mot de arbetsplatser där man som ung ofta får sitt första jobb. Frågan Stefan Löfven måste svara på är: Varför låter ni unga ta smällen när ni måste hitta finansiering till era bidragshöjningar?

3 juni 2014

Artikel Ditt Danderyd: Skattechock väntar om rödgröna vinner valet

- De rödgröna vill kraftigt höja skatterna på vanliga inkomster, de vill återinföra förmögenhetsskatten och fastighetsskatten, de vill beskatta transporter mer och de vill höja skatten på ungas jobb, varnar riksdagsledamoten Isabella Jernbeck.

1 juni 2014

MP styr långt ut till vänster.

Miljöpartiet svänger åt vänster och hamnar med sitt strypande av valfriheten i samma vänsterkant som Vänsterpartiet.
Det är verkligen att bekänna färg när nu MP vill hindra 57.000 elever i Stockholms län att gå i den skola som just de valt. Det handlar om 280 skolor som MP anser inte ska få fortsätta driva skola.
Över hela Sverige går 160.000 elever i skolor som MP anser inte ska få finnas för att de drivs i aktiebolagsform.
Det är alltså inte kavaliten som diskuteras eller de resultat som eleverna uppvisar, utan i vilken form de drivs som upprör miljöpartisterna. Här framgår tydligt att MP är ett vänsterparti som vill styra över enskildas val och som anser att en politiker , vem som helst, är bättre lämpade att ta breslut om vilken skola som passar alla elever bäst än eleverna och föräldrarna själva.

Låt inte deras förslag bli verklighet i höstens val - skolan är bara början för dessa vänsterpartiers vilja att styra över den enskilde och tar bort möjligheten att göra egna val.

27 maj 2014

FI borde granskas

Det mest anmärkningsvärda med Feministiskt initiativs framgång är inte framgången utan att de inte mött någon som helst kritisk granskning. Stora löften om ständigt nya offentliga utgifter och höjda löner ställs aldrig mot vad det innebär i form av höjda skatter och förlorade jobb.

 Om man höjer de offentliga utgifterna med 250 till 300 miljarder, vilket är en beräkning som gjorts av fristående ekonomer, hjälper det inte med att säga att man sätter idéer före verkligheten för då kraschar man med verkligheten. Chockhöjda utgifter leder till underskott och höjda skatter. Det leder i sin tur till förlorade jobb för både kvinnor och män. Och minskade skatteintäkter och ökade bidrag.

Populism och socialistisk ekonomi har aldrig lett till välstånd eller individers möjligheter, bara till fattigdom och kris. Feministiskt Initiativs ekonomiska politik är en avskrift av den politik som ledde Grekland in i den djupaste krisen. Det gynnar vare sig män eller kvinnor men kvinnor blir de största förlorarna. Man kan inte flyga bara för att man vill hoppa högt. Den naivitet som både media och Feministiskt initiativ uppvisar inför politiken ursäktas inte av att någon tror att det är kvinnligt att inte vilja hålla ordning på ekonomin. Det är en gubbig och dum föreställning som Schyman smyger sig bakom.

22 maj 2014

Eu handlar om fred inte om socker

Många verkar glömma att Europeiska unionens viktigaste uppgift inte är att styra över medborgarnas sockerkonsumtion utan att värna fred och säkerhet. Det är konstigt att Rysslands hot mot Ukraina, och mot europeiska länder har varit så frånvarande i debatten. Likväl handlar det om det som ligger i botten för allt europeiskt samarbete, att värna fred och frihet. Det finns ingen möjlighet för europeiska länder att stå upp mot ryska hot mot frihet och demokrati utan en stark union.

16 maj 2014

Kvinnor drabbas negativt av Schymans förslag

Över 250 miljarder ökade skatter blir det med Gudrun Schyman, när hon lovar att allt ska vara gratis och inget ska få kosta. Det kommer slå ut jobb och välfärd. Det vore bra om någon ville förklara hur det kan gynna kvinnor eller män. Det är illa att ett parti som säger sig företräda kvinnor, som om inte kvinnor har sina egna uppfattningar, beter sig som om det inte ska ställas krav på kvinnor. Det är som om Fi driver tanken att kvinnor är vimsiga. Så är det inte men Fi är det. Det gynnar inte kvinnosaken.

12 maj 2014

Ökade kostnader leder till färre ungdomsjobb.

Alla oppositionspartier: S,MP,V,SD och FI säger att de vill minska ungdomsarbetslösheten.
Konstigt sätt att då föreslå en höjning av arbetsgivaravgiften för ungdomar vilket skulle leda till 45.000kr i ökade kostnader per år för en anställd. Och dessutom föreslå höjning av restaurangmomsen vilket också fördyrar för många ungdomars arbetsgivare.

Det leder inte till fler arbeten.
Medan oppositionen vill ha en handledare till varje ungdom vill vi ha jobb till varje ungdom!

11 maj 2014

Med jämställdhet som förklädnad

Finns ett parti som just nu vinner stöd. Undrar om alla presumtiva väljare har läst vad detta parti står för. För på deras agenda finns många naiva, tokiga och orealistiska förslag som jag hoppas aldrig får något genomslag.
Med jämställdhet som ledord vill man tex avskaffa RUT-avdragen, denna reform som vi vet har skapat många nya jobb speciellt för kvinnor som stått längst från arbetsmarknaden. Vidare vill man förtbjuda vinster i välfärden - här står det helt klart att just de fria valen och etableringen av flera vård- och omsorgsföretag har lett till förbättrade möjligheter för kvinnor att starta och driva företag samt givit många kvinnor möjligheten att välja bland flera arbetsgivare vilket är positivt för löneutvecklingen.
Läser man vidare vad detta parti vill återfinns: månggifte, sexulaundervisning i förskolan, avskaffa försvaret, all sorts kvotering, obligatoriska köttfria måndagar, sex timmars arbetsdag mm mm

Alla ni som attraheras av Gundrun Schymans vackra ord - läs hela partiprogrammet för FI.
För här döljer sig stolligheter...

8 maj 2014

Utgiftspolitik leder till arbetslöshet

Om Socialdemokraterna vill ha en minskad arbetslöshet i Europa borde de ta avstånd från den utgiftspolitik som har lett till förlorade jobb och underminerat offentliga finanser. Underskott ger inga jobb, bara ökade lån. Ändå har de ännu inte kritiserat arbetslöshetspolitiken i Frankrike. Det är som om socialistisk arbetslöshet kan ursäktas och till och med vara bättre än en stram ekonomisk politik som ger fler jobb och bättre sysselsättning.

 

6 maj 2014

Otydligt om kvotering

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/05/05/inratta-posten-testballongforare/

Hon bör företräda det som är partiets linje, och jag förutsätter att hon gör det. Sedan må hon ha en personlig åsikt, men det blir svårt för en väljare att förstå vilket som är partiets linje när hon så tydligt säger det i media, säger Isabella Jernbeck.

4 maj 2014

V vill riva ned välfärden

Det är ofattbart att vänsterpartiet inte tvingas svara på konsekvenserna av att 100 000 tals elever, 100 000 tals äldre och 100 000 tals förskolebarn ska drabbas av nedlagda verksamheter. Det är den största rivningen av människors välfärd som Sverige har hotats av. Hotet blir verklighet den dagen Stefan Löfven får en majoritet bakom sig. Därför handlar valet om att försvara välfärden och mångfalden mot det socialistiska alternativ som leds av Löfven men bygger på Jonas Sjöstedts stöd.

1 maj 2014

Konstigt sätt fira arbetets dag

Det är konstigt att se en politisk rörelse demonstrera mot att människor får välja och att löntagare har fått behålla mer pengar av sitt arbete. Men det är precis vad socialdemokraterna ägnade första maj åt. De demonstrerade för höjda skatter, monopol utan valfrihet och en politik som i andra länder gett arbetslöshet. Färre jobb och mindre betalt för jobbet. Det är ett konstigt sätt att fira arbetets dag.

29 april 2014

V lägger ned välfärden

När vänsterpartiet presenterade sin budgetmotion var temat högre skatter och välfärd. Men högre skatter ger färre jobb och mindre välfärd. Förbud mot vinster i välfärden innebär förbud mot privata alternativ och mångfald i välfärden liksom det innebär att en lång rad olika verksamheter kommer tvingas lägga ner. Högre skatter och nedlagd välfärd är vad det handlar om.

 

24 april 2014

Feltänkt Möllerström om föräldraförsäkringen

I SvD skriver Johanna Möllerström om föräldraförsäkringen och börjar sin kolumn med " Låt föräldrar vara individer".
Ja just så ska det vara, men min slutsats blir en helt annan än Möllerströms krav på en helt uppdelad försäkring där inget utrymme ges för familjens egna önskemål.

För att låta föräldrar vara individer krävs just att vi politiker inte lägger oss i hur föräldraledigheten ska delas. Det går alldeles utmärkt att idag göra den uppdelning som Möllerström eftersträvar men ännu viktigare att vi ger just föräldrarna själva möjligheten att bestämma hur deras vardag ska se ut och vad som passar just deras familj.

Det är ett tydligt ställningstagande att inte sätta sig över individen - medan Möllerström pratar om "godtyckliga politker som sanktionerar kollektivet" så blir det svårt att förstå hennes resonemang att låsta regler för indiven bestämda av politker som tror sig veta bättre än föräldrarna själva skulle leda till att föräldrar just ses som individer.

22 april 2014

Många som vill göra av med andras pengar

Nu höjs kraven på att höja skatter. När socialdemokraterna lanserar skattehöjningar i ett första steg på 23 miljarder innebär det att allt fler anser att det finns möjlighet att höja skatter som ett självändamål. De glömmer alla att det är medborgarnas pengar de vill ta hand om, som om medborgarnas egen välfärd inte betyder något. De som nu automatiskt anser att skatterna ska höjas för att ge mer utrymme för det de vill göra med andras pengar bär på ett förakt för de enskilda medborgarna.

 

14 april 2014

Skattehöjningar påverkar arbetslösheten negativt

Socialdemokraterna lanserar nu en första våg av skattehöjningar på 23 miljarder. Det motsvarar inte alla de ökade utgifter som deras löften kommer att leda till. Så det kommer att bli fler skattehöjningar, förutom de skattehöjningar som Mp vill ha och som vill Vänstern vill ha. I den första vågen av skattehöjningar är det jobben som ska bli dyrare. Höjda skatter på jobb ger fler arbetslösa. Det är en dålig väg för dem som vill sänka arbetslösheten.

6 april 2014

Reglera föräldraledighet är fel.

Många vill styra och ställa över andra människors privatliv men det är inte så politiken ska hanteras. Den är inte till för att styra över människors vardag utan för att styra över samhället så att människor själva kan forma sin vardag. Det hjälper inte om man är minister, man är likväl bara en annan människa.

Därför är de ständigt återkommande kraven på att reglera föräldrars fördelning av föräldraledigheten lika fel varje gång när de återkommer. De säger mer om förslagsställarnas syn på politikens och sin egen förmåga att lägga andra människors liv till rätta. Moderaternas företrädare bör alla veta att jämställdhet inte kommer ur att styra över människors liv utan att frigöra oss från dem som vill göra våra livsval istället för att vi själva gör det.

1 april 2014

Valfrihet bättre än tvång

Nu föreslår S att gymnasieskolan ska vara obligatorisk. Det är ingen större förändring eftersom de flesta elever redan i dag går gymnasieutbildning. Det vore bättre med en diskussion om hur vi utvecklar den och erbjuder en större mångfald istället för att skapa nya tvång. Valfrihet som S bekämpar löser fler problem än tvång. Det bästa vore nämligen om de flesta elever ville välja gymnasieutbildning för att de själva vill det. Men socialdemokraterna kampanjar nu tillsammans med vänsterpartiet för att minska valfrihet och utveckling till förmån för en monopolisering av gymnasieskolan med där friheten att välja blir mindre men tvånget större. Omodernt och maktfullkomligt.

 

31 mars 2014

Svensk försvarsdebatt måste utgå ifrån Ryskt hot

Rysslands hot mot andra länder har nu blivit tydligare än någonsin. Det kräver att svensk försvarsdebatt utgår från den verklighet som ingen kan blunda för. Det är viktigt för Sverige att kunna bidra till en stabil region i vår del av världen. Det kräver en ökad förmåga i luften och i vattnen liksom på marken

25 mars 2014

Vafrihet leder till höjd kvalitet

Lagen om valfrihet har bidragit till att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Nu är det dags att vi inför nästa mandatperiod lovar att alla i hela Sverige ska få ta del av samma säkerhet i välfärden som det innebär att få välja bra hemtjänst som man vill ha och välja bort hemtjänst som inte håller måttet.

 

 

 

Löfvens skattelogik?


Det verkar som om Stefan Löfven fortfarande tror på att högre skatter på jobb ger fler jobb. Mot den bakgrunden är det allvarligt att han vill höja skatterna på alkohol och tobak...

18 mars 2014

Skolan är sämst i S styrda kommuner

När Löfven talar om att den svenska skolan glömmer han ett viktigt förtydligande, nämligen att det är i de socialdemokratiska kommunerna som skolan fungerar sämst och i moderatledda kommuner bäst, det visar Dagens Samhälles ranking från i våras. Problemet för den svenska skolan är inte de skolor som lyfter resultaten utan de som sänker dem.

 

17 mars 2014

Ett aggressivt Ryssland understryker vikten av Nato

Det är ett aggressivt Ryssland som nu struntar i världen och i Europas säkerhet. Putin agerar nu för att utlösa ett krig. Det är allvarligt och en konsekvens av de senaste årens politiska utveckling i Ryssland. Ryssland signalerar nu till sina grannar och till omvärlden att man är och vill vara ett hotfullt land. Det måste påverka svensk säkerhet- och försvarspolitik. Det understryker också vikten av Nato och ett svenskt medlemskap.

 

11 mars 2014

Debatt: Äldreomsorgen får bra betyg i Danderyd

Att åldras i Danderyd ska kännas tryggt, de äldre ska bemötas med värdighet och omtanke. Detta är kommunens främsta mål i vårt omsorgsarbete. Det är därför glädjande att nästan samtliga (97 procent) svarande uppger att de alltid eller oftast får ett bra bemötande från personalen och att 86 procent av dem som använder hemtjänst i kommunen anser sig vara mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst. För boende i särskilda boenden är motsvarande siffra 80 procent. Det visar Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".

10 mars 2014

Vilken blir Löfvens kompromiss med Sjöstedt

Det är konstigt att Vänsterpartiets politik för höjda skatter och sänkta jobb inte kommenteras alls av socialdemokraternas ledare. En rödgrön regering kommer att tvingas kompromissa med Jonas Sjöstedts krav på ökade utgifter, ökade utgifter och höjda skatter. Det är ett trepunktsprogram som kommer att skapa arbetslöshet och minskade skatteintäkter. Därför bör alla få veta hur långt Löfven kommer att gå Sjöstedt till mötes.

9 mars 2014

Ska kvinnor bara företräda kvinnor ?

Igår var det internationella kvinnodagen, det kunde det vara rimligt att kraven på frihet från att kategoriseras och kollektiviseras efter kön även borde gälla kvinnor. Istället tävlar alla som vill vara framåt om att vara bakåt och kräva att kvinnor ska behandlas som en särskild grupp där man företräder kvinnor om man är kvinna. Jämställdhet handlar om att frigöra oss hur gamla tiders kategorier, inte att skapa nya. Allra minst den 8 mars.

 

6 mars 2014

Sjöstedts skattehöjningar sänker Sverige

Tydliga besked från Sjöstedt - vill ha skattehöjningar på 90 miljarder!

Här ingår höjd bolagsskatt, fördubblad arbetsgivaravg för unga, höjd restaurangmoms, avskaffad RUT avdrag, utfasning av ROT avdrag, återinför arvsskatt, höjd inkomstskatt för alla som tjänar över 30.000kr och återinförd förmögenhetsskatt!

Den som tjänar 36.000kr i månaden skulle få en marginalskatt på 61%

På vilket sätt skulle detta ge fler jobb med skatter som direkt minskar viljan att utbilda sig och arbeta och höjer trösklarna att komma in på arbetsmarknaden. Många jobb skulle försvinna inom Rut,Rot och restaurangsektorn!

4 mars 2014

Vilken del av välfärden ska du riva ner - Löfven ?

Det är intressant att notera att Stefan Löfven fortfarande inte har presenterat något regeringsprogram. Han har fortfarande inte sagt något om skattehöjningarna som kommer och han har fortfarande inte nämnt något om hur mycket av svensk välfärd han ska riva ner när Jonas Sjöstedt kräver att vinstdrivande privata verksamheter ska stoppas.

 

2 mars 2014

Hårt och hotfullt Ryssland hotar grannar

Rysslands många olika hot och fientliga handlingar mot Ukraina, och inblandningen i Ukrainas angelägenheter säger något om hur svensk säkerhetspolitik måste utformas. Den kan inte bygga på föreställningen att Ryssland respekterar sina grannar och vill samverka i fred med sin omvärld. Vi ser i dag ett hårt och hotfullt Ryssland som hotar sina grannar, som odlar nationalism och som underblåser våld och konflikt.

 

26 februari 2014

Vilken verksamhet ska S stänga igen?

Socialdemokraterna har fortfarande inte redovisat vad de tillsammans med de rödgröna kommer att göra med all den välfärd som människor själva har valt genom fria vårdval, lagen om valfrihet och skolpeng. Ska de stänga verksamheter som ger bra välfärd, ska de strypa dem eller bara försvåra för dem?

 

 

25 februari 2014

Tillväxt och nya jobb som ger stabilitet

Det är viktigt att budgetpolitisk stabilitet är ett överordnat mål. Men också viktigt att inse att det är tillväxt och nya jobb som ger stabilitet och ökade resurser för välfärden, både människors egen trygghet och den offentligt finansierade.

 

24 februari 2014

Tron på ett fredligt Ryssland

Utvecklingen i Ukraina visar att Ryssland inte tvekar att försöka underminera andra länders självstyre. Det är en viktig del av den säkerhetspolitiska miljö som Sverige lever i. Tron på att Ryssland har valt en fredlig och demokratisk väg får inte vara grund för svensk säkerhetspolitik

Debatt: Jämställdhet är att inte bestämma över andra

Kvotering till bolagsstyrelser har blivit en symbolfråga för att öka jämställdheten för kvinnor i arbetslivet. Nu hörs det röster både från vänster- och högerkanten att detta är en prioriterad fråga. Moderaterna har tydligt sagt nej på partistämman och den inriktningen bör gälla. 

18 februari 2014

Debatt: Ingen styrelsekvotering, tack

KVOTERING TILL bolagsstyrelser har blivit en symbolfråga för att öka jämställdheten för kvinnor i arbetslivet. Nu hörs det röster både från vänster- och högerkanten att detta är en prioriterad fråga. Moderaterna har tydligt sagt nej på partistämman och den inriktningen bör gälla. 

17 februari 2014

70 miljarder ska betalas med höjda skatter

Förvånansvärt att de rödgröna kommer undan så lätt med alla sina många höjda skatter, utan att behöva redovisa hur mycket som krävs för att betala för alla ökade utgifter. Summerar man deras utgiftsförslag och prutar hamnar man någonstans där LO vill höja utgifterna. Det handlar om 70 miljarder som också ska betalas med höjda skatter. Vinner de valet kommer de helt säkert göra Sverige till nr 1 igen när det gäller världens högsta skatter. Vilket innebär minst andel kvar för medborgarna. Där kommer vi sist med de rödgröna.

14 februari 2014

Debatt: Fel Askeljung, svensk narkotikapolitik fungerar

I en artikel skriver Alfred Askeljung 5 februari ("Svenska narkotikaförbudet ett historiskt misstag") om den svenska narkotikapolitiken och den ”legalisering” av cannabis som skett på delstatlig nivå under den senaste tiden i Colorado och Washington i USA. Han menar att detta också borde ske i Sverige.

13 februari 2014

Norman har fel

Nu verkar på nytt några av regeringens företrädare ha glömt på vems uppdrag man fått sitt mandat. Den moderata partistämman har tydligt och klart sagt nej till kvotering i bolagsstyrelser av det enkla skälet att det är fel väg till jämställdhet att kategorisera kvinnor som ett kollektiv. Det borde Peter Norrman respektera. Vägen till jämställdhet handlar om ngt annat än bolagsstyrelser.

12 februari 2014

LO,s krav raserar välfärden

LO driver en kampanj för att en rödgrön regering ska föra vänsterpartiets politik. Det innebär att om socialdemokraterna vinner valet kommer dels koalitionspartnern och den främste bidragsgivaren ställa krav på snabbt höjda skatter och ännu snabbare utgiftshöjningar. Det är så man raserar välfärd och förutsättningarna för jobb och tillväxt.

 

11 februari 2014

Debatt: S-förslag om besparingar hotar våra bästa universitet och högskolor

Socialdemokraterna har nu förklarat hur de ska finansiera sitt budgethål. Tio miljarder ska sparas på de 20 största myndigheterna. En sådan besparing skulle kraftigt skada våra universitet och högskolor som skulle tvingas spara in 4 600 tjänster. Det är en oansvarig besparing som ytterst riskerar att hota vår konkurrenskraft.

9 februari 2014

LO glömmer medlemmarna

LO har inte svarat på varför socialdemokratisk politik med höjda skatter på företagande och jobb skulle vara bra för medlemmarna. De har heller inte förklarat varför deras medlemmar skulle få högre lön efter skatt genom att ta bort jobbavdragen för medlemmarna. LO-ledningen bör fundera på om medlemmarnas bästa inte borde vara viktigare än den socialdemokratiska partiledningens.

7 februari 2014

Cannabis skadar och leder till missbruk

Cannabis och annan narkotika kan vare sig jämföras med alkohol eller med alla andra risker som vi möter som människor. De leder till missbruk och till medicinska effekter som förstör hälsa, intellekt och förmåga att agera som en självständig människa.
Förespråkarna för en legalisering av Cannabis talar sällan om de skador som rökningen kan leda till. Speciellt farligt är det för ungdomar vars hjärnor inte är fullt utvecklade förrän i 25 års åldern. Forskningen visar tydliga samband mellan bruket av Cannabis och  utvecklande av personlighetsförändringar, psykoser, psykiska sjukdomar, tappat närminne , koncentrationssvårigheter - listan kan göras lång.
En avkriminalisering gör vare sig missbruket eller de medicinska effekterna mindre men leder till annan kriminalitet som följer i spåren på förstörda människoliv.


6 februari 2014

LO pumpar in miljoner till S

LO pumpar in miljoner i Socialdemokratin. Är det någon som tror att Socialdemokraterna kan vara fristående från en facklig maktapparats särintressen när man är helt beroende till pengarna från LO? Som av en ren slump försvarar Socialdemokraterna alltid LO´s maktmonopol på arbetsmarknaden, alltid LO mot de arbetslösa som skulle få jobb om vi hade en mer flexibel arbetsmarknadslagstiftning.

1 februari 2014

Vänsterpartiet vill lägga ned privata alternativ

Vänsterpartiet kräver att en stor del av svensk välfärd ska stängas ner efter valet. Socialdemokraterna som också vill hindra välfärd som människor själva har valt har inte riktigt sagt hur de ställer sig till Vänsterpartiets stängningspolitik. Kanske går det som i Danmark, kanske blir det så att hundratusentals familjer får sina valda alternativ stängda och får ställa sig i kommunens kö. Hur det ska bli borde Löfven ha något att säga om? 

28 januari 2014

Rysk aggressiv politik

Plötsligt är Europa upptaget med den konflikt som rysk aggressiva politik mot ett annat land har lett till. Det är regimen Putins påtryckningar, hot, löften och korruption som har lett till att den ukrainska regimen, inte i parlamentet utan i dolda samtal, tvärvände från ett färdigförhandlat avtal om samarbete, fri handel och öppenhet till att luta sig mot Moskva.

Det blir inga demokratiska reformer av det, inte rättsstat eller frihet för medborgarna. Eftergivenheten till Moskva hotar välstånd och ekonomisk utveckling. Det ökar Ukrainas beroende till ett land som vill dominera och styra över Ukrainas framtid. Det är viktigt att vi i det som nu sker i Ukraina ser att den ryska regimen ser demonstrationerna som ett hot mot den dolda maktutövning man vill ägna sig åt för att styra över andra länder. 

20 januari 2014

Monopol ingen lösning.


De rödgrönas förbudsiver mot företagande och konkurrens drabbar nu även järnvägen. Tack vare konkurrens och nya tågoperatörer har vi fått fler som åker tåg. På grund av mångåriga försummelser har staten inte skött sitt ansvar för underhåll av spåren. Det är först med alliansregeringen som vi har fått se höjda anslag för underhåll och det tar tid att komma ikapp det som försummats. Men svaret på fler tågåkande bör inte vara monopol utan bättre underhåll, som alliansen nu genomför. 

16 januari 2014

Vänstern värnar politikers makt

Det är underligt att debatten om den svenska välfärden handlar om hur man ska stänga människors möjlighet att själva välja skola, äldreomsorg eller sjukvård, trots att vi vet att kvaliteten i de val vi själva gör är högre än när vi inte kan välja.

 Bara det faktum att det betraktas som en rimlig debatt att de partier som på den rödgröna sidan vill bilda regering nu måste diskutera om man ska förbjuda skolor och äldreomsorg som 100-tusentals människor valt är väldigt skrämmande.

 Det visar att det finns bland vänsterns politiker mer omsorg om politikers makt över människorna än omsorg om människors egen välfärd.

9 januari 2014

Nya jobb förloras pga politisk debatt


Sverige har förlorat många nya jobb inom privat omsorg på grund av den politiska debatten om att förbjuda bra välfärdsverksamhet för att den är privat oavsett kvaliteten. Debatten beror på en missuppfattning om att nytt företagande är ett hot mot kvalitet och att kommunala monopol är en garant. Så är det inte. Garantin för en bättre kvalitet är förnyelse, nya och bättre verksamheter samt rätten att välja och välja bort.

7 januari 2014

Debattartikel: Med M är du fri att välja

Det fria valet självklart även när det gäller hemtjänst. Moderaterna vill att alla medborgare ska ha valfrihet och inflytande över sin vardag. Har man i hela sitt liv kunnat välja mellan Aftonbladet eller Expressen, Ica ­eller Konsum ska man också själv kunna välja vem eller vilka som ska ge stöd och hjälp i vardagen. Bara för att man blir äldre och får ett vårdbehov ska man inte omyndigförklaras och fråntas friheten att välja. För oss är det en självklarhet att människor som i hela sitt liv har fått välja ska fortsätta att få göra det.

2 januari 2014

Viktigt med restriktiv narkotikapolitik

Nu kommer debatten om legalisering av marijuana tillbaka, i några olika amerikanska delstater legaliserar man i tron att man därmed slipper kriminalitet och de sociala problem som organiserad brottslighet ger. Men då glömmer man att marijuana leder fler människor in i narkotikaberoende och in i en process som skadar förmågan att fungera som en självständig människa. Marijuana skadar kroppen och öppnar upp för nytt och större missbruk. Marknaden för langare ökar och antalet missbrukare ökar. Det är därför som förbudet mot all narkotika är viktigt att upprätthålla.

1 januari 2014

Socialdemokratiska löften


Nytt år och Socialdemokraterna har fortfarande inte talat om vilken politik de vill föra och med vem. Vi vet bara vad de själva har lovat. Att de ska höja istället för att sänka skatter, att de ska höja utgifter istället för att spara, att de ska motverka konkurrens och mångfald istället för att värna valfriheten. De växande utgifterna, de höjda skatterna och bristen på konkurrens är just det som ledde Europas krisekonomier in i krisen. Det vore bra om socialdemokratiska löften fick förbli löften och inte verklighet.