31 december 2014

Regeringsansvar är ett ansvar, inte en rätt att föra vilken politik man vill

Att bilda regering innebär ett ansvar, inte en rättighet att utforma politik som man vill. Den svenska budgetpraxis som har utvecklats är att regeringen har ett ansvar och en möjlighet att hålla samman budgeten i en helhet, inte att forma budgetpolitiken, skattepolitiken, ekonomiska politiken och anslagsområden som arbetsmarknadspolitik och försvarspolitik som man vill.

En opposition som tar ansvar för Sverige måste självfallet kunna stoppa förslag som det finne en majoritet emot. Decemberöverenskommelsen måste nu följas av januariansvaret. Därför måste vi nu skilja mellan att en regering kan bildas och det ansvar som den då har. Att man har regeringsansvaret är ett ansvar, inte  en rättighet att få igenom vilken politik som helst oavsett om det finns en majoritet för den eller ej.


Om Mp och S lägger skattehöjarförslag som skadar Sverige så måste vi självfallet stoppa dem om det inte finns ett stöd för en sådan politik bland väljarna och i Sveriges riksdag. Ett Gott Nytt år förutsätter en god och stark opposition.

18 december 2014

Anderssons egna bild för att kunna höja skatter

Magdalena Anderssons tal om tomma lador handlade om att bygga upp en grund för att göra tvärtom mot Alliansens politik, höja skatter istället för att sänka, öka bidrag istället för att underlätta för fler jobb och tillåta större och större underskott. Tänk tanken att socialdemokraterna hade utgått från den bild av ekonomin som delas av resten av världen, nämligen att Sverige har stabila statsfinanser och en unikt sjunkande statsskuld, högst sysselsättning i Europa tack vare en jobbpolitik som har gett både fler jobb och fler arbetssökande. Då hade socialdemokraterna kunnat föra en politik som byggde på framgång istället för att vända jobbpolitiken upp och ner med höjda skatter på jobben. 

15 december 2014

S på fel väg med vänstermandat

Problemet för Sverige är inte att alliansen är emot socialdemokratisk politik utan att socialdemokraterna inte inser att man är i minoritet. Man kan inte gå i korståg mot människors valfrihet i välfärden, med sänkt kvalitet som följd, och stänga bra verksamheter bara på ett vänstermandat. 

9 december 2014

Inget att skryta med i S kampanj

Blir spännande att se hur socialdemokraterna kommer att bedriva sin valkampanj. Kommer de att hänvisa till två framgångsrika månader med en regering som vet vad den vill? 

Hur de löste problemen med Bromma, Förbifarten, Slussen och försökte förbjuda valfrihet i välfärden? Eller blir det skattehöjningarna? Kärnkraftsavvecklingen? Eller helt enkelt regeringsdugligheten?