31 maj 2012

Rysk regim stödjer Syrisk brutalitet

Grymheterna och mördandet i Syrien fortsätter. Det kan vara vårt att komma ihåg att det hade inte fortsatt utan den ryska regimens stöd. De som i den svenska säkerhetspolitiska debatten vill se dagens ryska ledning i ett fredligt skimmer glömmer att anledningen till att Ryssland stöder Syrien är att man inte vill fördöma grovt och brutalt dödande. Man vill inte förneka en regims möjligheten att hålla kvar makten med ohämmat våld. Det gäller inte bara i Nordafrika utan i Moskva.

29 maj 2012

Inför 18-årsgräns för solarium

Publicerat i Borås Tidning 2012-05-29

LO,s syn på företagande dåligt för medlemmarna!

Nu har LO uttalat sig mot att välfärdsverksamheter ska kunna gå med vinst. Ingen ska kunna tjäna pengar på välfärden säger man. Det är ett dråpslag inte minst mot kommunals medlemmar som ju normalt enligt LO ska kunna tjäna mer på att arbeta i välfärden. Men det är inte så man menar. Man menar att de som startar och driver verksamheter inte ska kunna tjäna pengar som företagare. LO har åter hamnat i synen att företagande är sämre eller värre, än löntagande.
Men var ska man då dra gränsen? Varför är det för det första värre med att tjäna pengar på företag än på att vara anställd när vi vet att det är snabba löneökningar som gör det svårare att upprätthålla kvaliteten, oavsett vilken verksamhetsform det handlar om?
Skulle de kommunala arbetsgivarna gå med på kommunals lönekrav blir det färre anställda och lägre kvalitet. Jag tycker att de som arbetar i välfärden ska ha bra och stigande löner men det kräver att vi ständigt utvecklar verksamheterna liksom att vi har tillväxt i ekonomin.
Och för det andra, varför ska en del som bygger sjukhus, ambulanser eller utvecklar medicin kunna tjäna på vården men inte de som ser till att äldre kan välja ett bättre boende eller de som skapat en skola som uppfyller läroplanens krav till skillnad från alltför många kommunala skolor?
Och varför ska man kunna tjäna pengar på att människor behöver kläder, mat, bilar. Det är ju skattebetalarnas pengar vi talar om, för att tala som LO. Problemet för LO är att man fallit tillbaka i en gammal socialdemokratisk syn på företagande. Det är dåligt för LO-medlemmarna och dåligt för LO.

28 maj 2012

Förutsättningar för företagande viktigast för välfärden

Det är där förutsättningarna för företagande och näringsliv varit som bäst som vi i dag ser stabila ekonomier medan där politiker lovat ökade bidrag och höjda löner som problemen är som störst. Ändå verkar debatten inom socialdemokraterna, trots Stefan Löfven, mest handla om problemet med vinster och företag som tjänar pengar, problemen med riskkapitalister och problemen med konkurrens inom välfärden. Som PJ Anders Linder skrev häromdagen i Svenska Dagbladet är det inom välfärdssektorn som de största förändringarna kan göras för att göra välfärden bättre och svensk ekonomi starkare. Den insikten måste gälla alla partier. Behovet av företagande gäller i hela vårt samhälle. Det räcker inte med att stat och kommun investerar i infrastruktur och forskning om det inte finns företag som kan utveckla kunskaperna och använda infrastrukturen och som anställer nya medarbetare. Det är konstigt hur lite debatt som vi har om denna avgörande välfärdsfråga

26 maj 2012

Dåliga skolor ska stoppas - inte vinstdrivande!

Det är illavarslande att så mycket av debatten kring välfärden just nu handlar om att det är problem med att företag går bra. Om man stopper vinster i privata företag stoppar man nämligen privata företag. Vinsten är inget annat än den ränta på insatt kapital som motsvarar den ränta som betalas på lånat kapital. Och ska bara långivare och inte aktieägare få betalt kommer det bli få ägare till privat välfärdsverksamhet. Det bekymmersamma är att denna debatt sker avkopplad från debatten om kvalitet och resultat. Det borde rimligtvis vara de dåliga skolorna som ska stoppas, inte de vinstgivande, och på samma sätt borde det vara den dåliga äldreomsorgen som det är problem med. Ser man till de problem vi har haft i decennier i den svenska skolan är det typiskt att debatten i dag inte handlar om de skolor som ger dåliga resultat och försvårar elevernas framtid utan om skolor som går med vinst. Och det gör de inte om de inte är så bra att elever vill välja dem. Det är inte underligt att vi har kvalitetsproblem i den svenska skolan om kvaliteten spelar mindre roll men vinsten i de skolor som är bra görs till problemet.

24 maj 2012

Dåligt förslag med Eu-obligationer

Toppmöte för EU-ledarna i Bryssel i går kväll och i dag. Mest fokus på hur man ska kunna låna mer genom EU-obligationer. Vilket gör det billigare för dem som har lånat för mycket och dyrare för dem som hållit ordning på statsfinanserna. Det är dåligt av flera skäl. Blir det lättare att låna istället för att reformera växer skulderna och krisen ännu mer. Vi löser inte krisen genom att göra lånen billigare utan genom att göra EU konkurrenskraftigare. Och då hjälper det heller inte med en särskild EU-skatt på transaktioner, för att EU ska kunna öka sina utgifter.

22 maj 2012

Sverige bör vara med i Nato.

Natotoppmötet i Chicago påminner om Natos stora och nya betydelse. Organisationen är de demokratiska ländernas gemensamma säkerhetsorganisation. Numera är det inte som motpart till Warzsawapakten som den behövs utan som en organisation som är beredd att med militära medel stoppa folkmord, skydda demokratisk utveckling och hålla demokratier samman. I en tid då gränslinjen mellan krig och fred är mer oklar än tidigare och då gamla gränser inte längre håller diktaturer och demokratier åtskilda spelar Nato en ny och unik roll som man inte kan vara neutral inför. De som säger att man inte behöver vara med för att få vara med, eftersom Sverige är väldigt mycket med, glömmer man att utan medlemmar skulle Nato inte finnas, inget toppmöte i Chicago hållas och tryggheten för medlemmarna inte ligga i alliansens styrka och förtroende. Och utan medlemskap saknar man den yttersta tryggheten samtidigt som man saknar inflytande över den säkerhetspolitik som formas i dag och som avgör Sveriges säkerhet. Sverige bör vara med i Nato och det är ett ansvar för ledande politiker att driva denna fråga.

Solen dödar alltfler

Publicerat i Helsningborgs Dagblad 2012-05-22


20 maj 2012

Äldre och elevers val ger bästa vården och skolan

Varför anser en del att det människors valfrihet är så farlig? Dagens Nyheter har haft en lång serie reportage som syftade till att visa hur dålig privat äldreomsorg är när det i själva verket visade sig att i deras exempel blev ett äldreboende bättre när det blev privatiserat än när det var kommunalt. Och Sveriges många skolbyråkrater lägger nu ner mycket energi på att hävda att elevernas fria skolval ger en sämre skola än när byråkraternas bestämmer var barnen ska gå. Men de glömmer att när äldre eller elever kan välja väljer de bort de sämre alternativen. Och det är där problemet ligger. Valfriheten visar att den offentliga välfärden inte är tillräckligt bra, framförallt inte när den saknar konkurrens. Det är den offentliga välfärden som underkänns när enskilda väljer andra alternativ. Det är störande för dem som hellre värnar den offentliga välfärden än de äldres eller elevernas bästa.

16 maj 2012

Greklands sönderfall - positivt för kommunister???

I Svenska Dagbladet skriver en vänsterpartist att Greklands val ger Europa nytt hopp. Det är intressant att det hopp som det svenska vänsterpartiet har för Europa är ett sönderfall som i Grekland. Kommunistiska partier och nazistiska partier. Löften om att man inte ska spara utan fortsätta spendera pengar man inte har. Det är vänsterpartiets hopp för Europa. När tragedin Grekland övergår till sönderfall ser vänsterpartiet ett hopp för Europa. Det gjorde dem också när kommunisterna tog makten bakom järnridån. Vi får hoppas att grekerna klarar sig bättre. Men det måste bli utan vänstern.

15 maj 2012

Allt fler nyttjar antidepressiva medel

Publicerat i mitti Danderyd 2012-05-15

Flyktingbarn kan få hem i Danderyd- men socialförvaltningen befarar protester

Publicerat i mitti Danderyd 2012-05-15

Sverige förlorar när forskning försvinner

I dag presenterade AstraZeneca ytterligare nedskärningar av sin forskning i Sverige. Det finns som alltid många skäl till sådana förändringar. Men ett viktigt mönster är att vi i Sverige håller på att få allt mindre läkemedelsforskning. Samtidigt sker ökade investeringar i andra länder, även i Europa. Det är ett tecken på att vi behöver satsa mer på forskning och på att fler forskare ska vilja vara verksamma i Sverige. Det håller i längden inte att ha högre skatt på experter av olika slag, även om man gör undantag för dem som kommer från utlandet. Sverige behöver vara bäst på forskning om vi ska ha det bästa välståndet. Det ställer många krav på reformer.

13 maj 2012

Löfvén utan förslag

Kanske säger det något om den politiska journalismen i Sverige att så många säger att Stefan Löfven klarar sig bra men ingen vet vad han tycker eller vill. När han intervjuades i lördagens Ekointervju var kontentan i princip att han inte har några förslag som man kan redovisa och att han förmodligen inte tycker det som han tyckte när han var Metallordförande. Det är konstigt att ett helt parti som gör anspråk på att bilda regering klarar sig ifrån att redovisa vilken regeringspolitik man vill föra. Men det säger också något om framgången för S. Den är inte grundad på den politik man vill föra – vilken politik? – utan på de fel man inte gör. Det borde inte räcka för dem som hyllar sig med att vara kritiska granskare av den politiska makten.

Solen dödar

Publicerat i Expressen GT 2012-05-13

11 maj 2012

Lättare komma till Apotek idag

De som var emot apoteksreformen verkar ogilla att det blivit lättare att komma till apotek. Nu är det Aftonbladet som liksom vänstern i övrigt bara kan hitta fel. Det finns enligt dem inga mediciner och apotek kommer att läggas ner. På samma sätt var de emot alla nya apotek som har kommit till. Men även om det läggs ner enskilda apotek så skiljer det sig inte från när staten ägde apoteken. Och framförallt, det finns likväl många fler apotek i dag än då, och det kommer säkerligen startas nya förutom att vi har försäljning av icke-receptbelagda läkemedel på så väldigt många fler ställen än apotek. Och dessutom, dagens apotek har faktiskt mediciner precis som förr. Ibland kan de precis som förr vara slut men då åtgärdas det snabbt eftersom det nu råder konkurrens.

Prata bröst är fint-- prata bajs pinsamt

Publicerat i Norrtelje Tidning 2012-05-11

9 maj 2012

Militära insatser i Afghanistan bra för utvecklingen

Igår ett möte kring situationen i Afghanistan. Det som vid varje föredragning är uppenbart är att den internationella insatsen har varit avgörande för att talibanerna inte ska låta landet falla sönder eller under förtryck. Samtidigt har insatsen gett tid för att utveckla en afghansk militär förmåga att möta terrorister och väpnade grupper. Bland annat har den senaste tidens händelser i Kabul visat på detta, liksom på att situationen inte är stabil ännu. De som omedelbart vill dra hem trupper bidrar till att ge talibanerna utrymme att ta makten. Så enkelt är det i den delen. Hur länge det är rimligt att fortsätta insatsen måste bero på hur vi bedömer det afghanska samhällets utveckling och dess förmåga att skapa lag och ordning. Så länge den utvecklingen är på rätt väg bör vi inte svika afghanerna.

8 maj 2012

M Partistämma har sagt nej till kvotering

Då och då fortsätter moderata företrädare hävda att de ska komma tillbaka med förslag om kvotering till bolagsstyrelser. Förutom att det är en missuppfattning om vad som är viktigt i vardagen för jämställdheten och att kvotering är ett steg tillbaka som gör kvinnor till en särskild kategori har den moderata partistämman tydligt avvisat detta. Det borde varje statsråd veta och komma ihåg.

Vad sa Löfvén ?

Intressant att notera att kommentarerna kring Stefan Löfven efter debatten i Agenda mer handlar om att han överlevde eller klarade sig än om vilken politik han har. Det kan ha sin förklaring med att han överlevde debatten men inte sa så mycket om sin politik.

7 maj 2012

De som talar sig varma för kvotering motverkar förnyelse av det svenska - ...samhället genom att göra jämställdhet till en fråga om kvotering.

Publicerat i Sydsvenskan 2012-05-07

Utan företagare - inga företag

Utan företagare blir det inte företag i Sverige. Utan arbetsgivare inga arbetstagare. Det märktes däremot inte i gårdagens partiledardebatt. Det är som om socialdemokraterna och de rödgröna inte har tänkt på detta. Vänsterpartiet tror att det bara är att exportera lite mer samtidigt som man är emot företag som går med vinst. Socialdemokraterna försöker på en gång säga att man ska kontrollera statens finanser samtidigt som man kritiserar alliansen för att göra just det. Och Miljöpartiet tror att det blir fler jobb för att vi gör det svårare att konkurrera med högre energipriser. Det vore bra om debatten framöver kom att handla mer om hur vi kan få fler företag, företagare och växande företag istället för hur vi ska öka utgifterna, bidragen och jobben utan en politik för företagande.

6 maj 2012

Franska socialister vill öka de offentliga utgifterna

Valet i Frankrike visar hur alltför många socialister tänker. Hollande som ser ut att vinna har som vallöfte att sänka pensionsåldern och öka de offentliga utgifterna trots att Frankrike redan i dag har ett alldeles för stort budgetunderskott. Risken är att de franska socialisterna kommer att skrämma upp världens finansmarknader för hela Europa och inte minst för krisekonomierna. Alltmedan de svenska socialdemokraterna lovar att göra som alliansen samtidigt som man kritiserar regeringen för att göra för lite när det gäller utgifter. Hade Löfven fått som han velat tidigare hade staten gått in i SAAB och dessutom ökat budgetunderskottet. Nu är man tysta om Hollande och kritiska mot den regering som man samtidigt lovar att göra likadant som.

Dåliga villkor för soldater

Svenska Dagbladet beskriver i dag än en gång, nu på ledarsidan, de mycket osäkra villkor som präglar de rekryterade soldaterna. Att behöva betala 1000 kronor för ett osäkert boende på ett logement är obegripligt och bidrar till att det kommer att bli mycket svårt för Försvarsmakten att rekrytera tillräckligt många kontraktsanställda soldater. Det är nu dags för en utvärdering och uppföljning av de villkor som krävs för att Försvarsmakten ska kunna nå sina mål och rekrytera de soldater som krävs för det nya insatsförsvaret. Annars faller planerna på en dåligt genomtänkt verklighet.

3 maj 2012

Inga jobb skapas av offentliga råd

Stefan Löfvens stora nya grepp är ett innovationsråd under honom själv. Det är inte mycket till tro på företagande. Och mycket tro på vad en statsminister kan göra. Men det blir inga nya jobb av offentliga råd, vare sig det handlar om innovationer eller om globalisering. Jobb växer fram genom reformer som ger ökat företagande och konkurrenskraft. Och där har Löfven missat det viktiga. Det räcker inte med att han sitter och diskuterar innovationer. Det måste finnas företag som gör något åt dem. Innovationer blir nämligen inte verklighet bara för att man vill det. Det krävs företagare och företagande också. Det får man inte genom att höja arbetsgivaravgiften till unga eller genom utbildningskontrakt. Men eftersom socialdemokraterna, och deras allierade,vill höja skatter blir det mindre innovationer och färre jobb.

2 maj 2012

Inga besked från Löfven, varken igår eller idag

Efter gårdagens förstamajtal finns det en enkel fråga man kan ställa sig: vad ville dom? Förutom att de hellre vill ha tillväxt än besparingar? När Löfven talade igår sa han inget nytt och inget annat än att ha vill ha ökade utgifter, men hur nytt är det? Han borde inte låta svenska folket vänta på att få veta vad socialdemokraterna vill. Istället för att anklaga regeringen för att vänta på bättre tider kunde han ju låta svenska folket slippa vänta på besked om S.Och inte ens idag när man presenterade vårmotion blir det någon klarhet.

1 maj 2012

En dag borde avsättas för att hylla friheten!

Det är underligt och lite beklämmande att en helgdag är avsatt för att en politisk rörelse ska marschera under röda fanor och hylla socialismen. För alla dem som lever i länder där den röda fanan symboliserar förtryck, fattigdom och just ett socialistiskt samhälle är det ett hån. Det vore bättre om vi avsatte en dag för att hylla friheten, i vårt eget land och i världen över. En sådan dag skulle utrymmet för gamla diktatursymboler vara begränsat. Men den vore mycket mer värd att fira, inte minst för dem världen över som levt i förtryck.