5 september 2018

Byt ut en misslyckad vänsterregering

Stefan Löfvens viktigaste vallöfte 2014 var att Sverige skulle ha Europas lägsta arbetslöshet 2020. Sedan dess har vi gått från plats 12 till plats 17, och är fortsatt på väg. Vi har i högkonjunkturen haft en god tillväxt men per capita är tillväxten lägre än i de flesta andra länder. Trots högkonjunkturen har vi inte lyckats bygga upp de överskott som kommande lågkonjunkturer kräver. Stora och små företag stimuleras mer att flytta utomlands än att stanna och utvecklas i Sverige. 

Ett grundläggande problem med den rödgröna regeringen är att den tror att man genom att höja skatterna skapar mer välfärd. Därför har man höjt skatterna med 60 miljarder men problemen i sjukvården har ökat med fördubblade köer. Antalet poliser har blivit färre. Försvaret fortsätter sin nedrustning. Och jobben växer inte som de behöver för att vi ska få fler skatteintäkter. 

En regering som anser att vinst är stöld, som vill förbjuda vinstdrivande företag som skapar välfärd samtidigt som man hellre subventionerar byggföretag än att avreglera bostadsmarknaden kommer inte få Sverige att fungera. 

Vi måste nu göra flera olika saker samtidigt. För det första etablera en invandrings- och flyktingpolitik som bygger på stramhet, rättsstat och respekt för dem som tvingats fly. Vi ska se till att människor som kommit hit kan göra skäl för sig men vi ska också klargöra att man ska ha asylskäl för att få komma till EU. 

För det andra ska vi rusta Sverige för att möta den globala ekonomin. Vi ska vara starka i EU för att med denna unika världsmarknad skapa förutsättningar för svenska företag och svenskt näringsliv att vara världsledande. Ett Europa som reglerar sönder sig med olika nationella regleringar kommer göra Sverige svagare och ett Sverige utan EU skulle vara ensamt, både när det gäller ekonomi, handel och säkerhet. 

För det tredje ska vi stärka försvaret. Det krävs ökade anslag men också att vi bidrar till den stabilitet som Nato skapar. Det är inte bara när skogen brinner som vi behöver hjälp från andra. Den behöver vi ännu mer när vår suveränitet och säkerhet hotas. 


För det fjärde ska vi utveckla valfriheten. Det är medborgarna som ska bestämma över sin välfärd, inte kommunalpolitikerna. Vi ska ha en mångfald av verksamheter inom välvärden och vi ska ha låga skatter. Då växer både människor och Sveriges ekonomi. 

2 september 2018

Vänsterpartiet kommunisterna

Vänsterpartiet har haft ett dominerande inflytande över den rödgröna regeringen. Ett parti som står till vänster om demokratin har fått fullt genomslag för sin populism.  Partiet hyllar ansvarslös utgiftspolitik och hävdar att vinst är stöld. V vill upphäva allt privat ägande, precis som deras företrädare har velat. 

Deras kamp mot privat ägande och vinster har drivit socialdemokraterna från att respektera privat välfärd till att vilja förbjuda fungerande verksamheter inom skola, äldreomsorg och sjukvård bara för att de fungerar mer effektivt än den kommunala. Vänsterpartiet har hela sitt rotsystem i totalitär ideologi och doktrinen att staten ska styra över ekonomi och människors vardag. 

Samtidigt som partiet har hyllat ansvarslös populism i Grekland och i Venezuela har man drivit socialdemokraterna att överspendera i en högkonjunktur. Vänsterpartiet driver socialdemokraterna till ständigt högre skatter och större utgifter i tron att det blir gratis om människor inte får behålla något efter skatten. 

De hyllade och gratulerade förtryckarna och betraktade de östeuropeiska diktaturerna som befriade samhällen. Det var det parti som deras ledande företrädare i dag gick med i. De kan fortfarande inte skilja på demokrati och diktatur när de talar om Kuba eller Venezuela. Partiledningen kan inte ta avstånd från organiserad mötesverksamhet och aktioner för att underminera mötesfriheten. 

De vill isolera oss från det europeiska samarbetet i en tid då vår trygghet bygger på gemenskap och förmåga att fatta gemensamma beslut. De vill underminera den svenska exportindustrin och därmed välståndets förutsättningar. När Sverige måste stå starkt i Europa driver Vänsterpartiet samma ansvarslöshet som Sverigedemokraterna om att isolera Sverige och göra oss mer utsatta för rysk påverkanspolitik. 


Det är dags att Stefan Löfven får frågan hur han kan ha en organiserad regeringssamverkan med ett diktaturhyllande parti. Det är inte så man värnar om vare sig demokrati eller välstånd. 

19 maj 2018

Vi behöver en ny regering som sänker skatterna

Skälet till att socialdemokraterna inte vill höja skatten genom att ta bort jobbavdragen som de röstade emot, eftersom det hotade välfärden, är att de inser att för enskilda löntagare är en sänkt skatt ökad välfärd och trygghet. En lön som räcker hela månaden ut och som ger marginaler är en trygghet som betyder något i varje hushåll. En skattesänkning som gör det möjligt att spara, som underlättar när man ska byta till större bostad och som gör det möjligt att se sommaren, hösten, vintern eller våren an när det gäller nya kläder för barn och en själv är trygghet. 

Så istället för att höja skatten genom att ta bort jobbavdraget, som man var emot, har socialdemokraterna drivit igenom andra skattehöjningar, för 60 miljarder. Det har inte gett större välfärd i det offentliga, tvärtom har socialdemokratisk politik lett till dubblade vårdköer, men det har drabbat alla genom högre kostnader. Mindre marginaler. En månad som blir längre efter att lönen inte räcker. Det finns viktiga sociala skäl för att sänka skatter. 

Men det finns också viktiga ekonomiska skäl. Med lägre skatter blir det lättare att investera, att producera och att sälja, det blir lättare att rekrytera och billigare att anställa fler. Det var därför som jobbskatteavdragen gav fler jobb och ökade skatteintäkter. Det måste löna sig att utbilda sig liksom att att ta jobb i en annan stad. Sverige måste bli bättre på att företag kan växa här och på att forskare, experter, uppfinnare, entreprenörer vill verka här. 


När man höjer skatten på bensin, tobak och alkohol gör man det för att minska användningen. Det gäller även när skattehöjningar drabbar jobb, investeringar och företagande. Det blir mindre jobb, investeringar och företagande, och mindre välfärd. Sverige behöver en regering som bejakar människors arbete, som sänker marginalskatter och som siktar på att ta bort värnskatten. Om vi ska vara ett ledande välfärdsland. 

17 maj 2018

En sämre vardag med S vid makten

Det är slående att socialdemokraternas kampanj nu attackerar oss moderater för sådant vi inte tycker, samtidigt som socialdemokrater undviker att tala om vad de gjort eller vill göra. Låt mig ta några exempel. De har drivit Nordea ut ur Sverige. Vårdköerna har fördubblats. Utgifterna har vuxit i takt med högkonjunkturen istället att hanteras inom våra långsiktiga förutsättningar. Skatterna har höjts med 60 miljarder och gjort alla hushåll lite fattigare. För att möta bristerna på kvalitet och tillgänglighet inom välfärd, skola och sjukvård vill de förbjuda alla dem som går med vinst att hjälpa människor som behöver vård, omsorg och skola de själva har valt. Så av köerna och bristerna vi redan har får vi ännu värre köer och brister, bara för att socialismen väger tyngre än verkligheten. Så hindrar de integration på arbetsmarknaden, motverkar reformer på bostadsmarknaden där de istället har förvärrat problemen. Är det underligt att de hellre talar om andra än om sig själva? 

26 mars 2018

Mp,s hat mot bilister

Miljöpolitik måste vara långsiktig för att få långsiktiga effekter. Lagar och regler måste vara pålitliga om vi ska kunna lita på dem och våga anpassa oss till dem. Om regler och lagar ständigt ändras får de ingen trovärdighet och heller ingen effekt. Vågar vi inte lita på dem vågar vi inte investera i ny teknik. Det som den ena dagen är tillåtet eller till och med uppmuntrat kan den andra dagen vara förbjudet och motarbetat. 

Så har det blivit när socialdemokraterna nu går i täten för Miljöpartiets kamp mot bilism. Ett litet extremt parti får styra över medborgarnas villkor. Många svenskar har köpt dieselbilar för att de har lägre koldioxidutsläpp. Något som alla varit överens om är viktigt att minska och ställa allt skarpare krav mot. Det tyckte också Miljöpartiet. 

Nu vill Miljöpartiet plötsligt ställa större krav på dieselbilar än de tidigare. På en gång sänker de värdet på de bilar som människor har köpt i tro på politiska beslut som gällde då. Det drabbar människors ekonomi mångdubbelt mycket mer än den miljönytta man räknar med. Men framförallt innebär det att varje ny lag och regel saknar trovärdighet. Så när man köper en ny bil vet man inte om den är tillåten i morgon. Därför att Miljöpartiet ändrar sig igen och Socialdemokraterna struntar i konsekvenserna. 


Så eldrivna bilar med en viss typ av batterier kanske plötsligt blir straffskattade eller förbjudna. Eller så blir det effektiva bensinbilar som ändå inte räcker till. Man vet inte. Ingen vet. Inte ens Mp vet. De enda Mp och socialdemokraterna vet är att det inte spelar någon roll att människor litar på att lagar och regler står sig. Så skadar den kortsiktiga symbolpolitiken den långsiktiga miljöpolitiken. 

5 februari 2018

Ett hycklande västerparti

Vänsterpartiet drivs av ett dogmatiskt förakt för privat företagande. Och överallt där deras vänner har tagit makten har det privata företagandet, friheten och välvärden kommit på undantag. Allra mest stör de sig över att nya företag, små och stora, kan visa sig vara bättre på kvalitet, service, tillgänglighet och omtanke i välfärden än vad det offentliga är. Välfärd ska vara offentlig och inget man ska välja, även om den är ineffektiv så att privata företag går med vinst för samma pengar när man gör ifrån sig bättre. 

Men när det gäller stora byggföretag vill Sjöstedt däremot öka subventionerna. De ska inte bara få betalt för sitt byggande genom vanliga intäkter utan också genom statligt stöd. Det blir ett statligt stöd för vinster i stora byggföretag som inte ens säger säger behöva dem. Staten ger pengar till kapitalet.


Kvinnors företagande och arbetsplatser ska förbjudas om de är privata men byggarnas företag ska få statliga subventioner till sina vinster. Vänsterpartiet är hycklare som hatar att människor får välja. 

16 januari 2018

Ja till mer försvar men nej till amorteringskrav.

Finns en del att uppröras över, den tidigare tondövhet och naivitet som präglat hanteringen av rikets säkerhet och vårt försvar av landet.
Med moderaternas nuvarande partiledare Ulf Kristersson håller detta på att ändras, han har tydligt markerat  att det finns en hotbild och risker som vi måste kunna mobilisera ett försvar för.
Han är tydlig med att en hemförsäkring betalar man före andra utgifter dvs försvaret är en kärnuppgift som måste garanteras.


Just nu pågår en stor osäkerhet på bostadsmarknaden med prisfall på villor och bostadsrätter, detta förstärks av ytterligare amorteringskrav som finansinspektionen drivit på.
Det är redan idag svårt att få låna (finns en spärr på 4,5 ggr din årslön), svårt att klara av amorteringar med de krav som bankerna redan ställer, att då ytterligare göra det näst intill omöjligt för många att överhuvudtaget köpa ett eget boende ger inga fler bostäder.
Det finns beräkningar som visar en tredubbling av boendekostnader för en mindre yta än idag. Om man inte har en väldigt hög lön eller ett stort kapital (helst båda) så blir drömmen om en bostad bara en dröm. Det sätter också många familjer i en svår situation vid tex en separation.
Dessa hårda krav leder till inlåsningseffekter och minskad rörlighet på bostadsmarknaden , även om man vill flytta går det inte.
Man kan konstatera att detta leder till färre bostäder och svårare att förverkliga drömmen om en egen bostad.