26 mars 2018

Mp,s hat mot bilister

Miljöpolitik måste vara långsiktig för att få långsiktiga effekter. Lagar och regler måste vara pålitliga om vi ska kunna lita på dem och våga anpassa oss till dem. Om regler och lagar ständigt ändras får de ingen trovärdighet och heller ingen effekt. Vågar vi inte lita på dem vågar vi inte investera i ny teknik. Det som den ena dagen är tillåtet eller till och med uppmuntrat kan den andra dagen vara förbjudet och motarbetat. 

Så har det blivit när socialdemokraterna nu går i täten för Miljöpartiets kamp mot bilism. Ett litet extremt parti får styra över medborgarnas villkor. Många svenskar har köpt dieselbilar för att de har lägre koldioxidutsläpp. Något som alla varit överens om är viktigt att minska och ställa allt skarpare krav mot. Det tyckte också Miljöpartiet. 

Nu vill Miljöpartiet plötsligt ställa större krav på dieselbilar än de tidigare. På en gång sänker de värdet på de bilar som människor har köpt i tro på politiska beslut som gällde då. Det drabbar människors ekonomi mångdubbelt mycket mer än den miljönytta man räknar med. Men framförallt innebär det att varje ny lag och regel saknar trovärdighet. Så när man köper en ny bil vet man inte om den är tillåten i morgon. Därför att Miljöpartiet ändrar sig igen och Socialdemokraterna struntar i konsekvenserna. 


Så eldrivna bilar med en viss typ av batterier kanske plötsligt blir straffskattade eller förbjudna. Eller så blir det effektiva bensinbilar som ändå inte räcker till. Man vet inte. Ingen vet. Inte ens Mp vet. De enda Mp och socialdemokraterna vet är att det inte spelar någon roll att människor litar på att lagar och regler står sig. Så skadar den kortsiktiga symbolpolitiken den långsiktiga miljöpolitiken. 

5 februari 2018

Ett hycklande västerparti

Vänsterpartiet drivs av ett dogmatiskt förakt för privat företagande. Och överallt där deras vänner har tagit makten har det privata företagandet, friheten och välvärden kommit på undantag. Allra mest stör de sig över att nya företag, små och stora, kan visa sig vara bättre på kvalitet, service, tillgänglighet och omtanke i välfärden än vad det offentliga är. Välfärd ska vara offentlig och inget man ska välja, även om den är ineffektiv så att privata företag går med vinst för samma pengar när man gör ifrån sig bättre. 

Men när det gäller stora byggföretag vill Sjöstedt däremot öka subventionerna. De ska inte bara få betalt för sitt byggande genom vanliga intäkter utan också genom statligt stöd. Det blir ett statligt stöd för vinster i stora byggföretag som inte ens säger säger behöva dem. Staten ger pengar till kapitalet.


Kvinnors företagande och arbetsplatser ska förbjudas om de är privata men byggarnas företag ska få statliga subventioner till sina vinster. Vänsterpartiet är hycklare som hatar att människor får välja. 

16 januari 2018

Ja till mer försvar men nej till amorteringskrav.

Finns en del att uppröras över, den tidigare tondövhet och naivitet som präglat hanteringen av rikets säkerhet och vårt försvar av landet.
Med moderaternas nuvarande partiledare Ulf Kristersson håller detta på att ändras, han har tydligt markerat  att det finns en hotbild och risker som vi måste kunna mobilisera ett försvar för.
Han är tydlig med att en hemförsäkring betalar man före andra utgifter dvs försvaret är en kärnuppgift som måste garanteras.


Just nu pågår en stor osäkerhet på bostadsmarknaden med prisfall på villor och bostadsrätter, detta förstärks av ytterligare amorteringskrav som finansinspektionen drivit på.
Det är redan idag svårt att få låna (finns en spärr på 4,5 ggr din årslön), svårt att klara av amorteringar med de krav som bankerna redan ställer, att då ytterligare göra det näst intill omöjligt för många att överhuvudtaget köpa ett eget boende ger inga fler bostäder.
Det finns beräkningar som visar en tredubbling av boendekostnader för en mindre yta än idag. Om man inte har en väldigt hög lön eller ett stort kapital (helst båda) så blir drömmen om en bostad bara en dröm. Det sätter också många familjer i en svår situation vid tex en separation.
Dessa hårda krav leder till inlåsningseffekter och minskad rörlighet på bostadsmarknaden , även om man vill flytta går det inte.
Man kan konstatera att detta leder till färre bostäder och svårare att förverkliga drömmen om en egen bostad.

26 oktober 2017

Förbjud tigger

Tiggeriet har blivit allt mer utbrett i Sverige, inte minst i Stockholm och även i Danderyd. Det är bra att moderaterna tagit ställning för ett nationellt förbud.
 Att tigga innebär att leva under svåra förhållanden, många problem följer med olagliga bosättningar, sanitära olägenheter och nedskräpning. Det finns flera fall av detta i vår kommun. De bosättningar som finns är olämpliga för vuxna och oacceptabla för barn.
Vi moderater vill stärka markägares rättigheter ytterligare och öka befogenheterna för kommunala ordningsvakter så att tryggheten bättre kan säkras. Att komma till Sverige och tigga är varken en väg ut ur fattigdom eller utanförskap , de snarare cementerar fattigdomen och leder ofta till att redan utsatta människor utnyttjas ytterligare.Vi ser EU medborgare som år efter år sitter och tigger , tid som kunnat vara en väg ur fattigdom genom arbete eller utbildning. Lösningen på den stora utsatthet som finns i hemländerna lös es inte heller genom att människor tigger i Sverige. Det sociala arvet bits fast och leder till att barn fastnar i samma fattigdom. Vi måste sätta press på länder som Bulgarien och Rumänien att ta ansvar för sina medborgare, EU bör agera enat i denna fråga.
Regeringen står passiv inför dessa utmaningar. Vi kommer med förslag på lösningar där ett tiggeriförbud, ett stärkande av markägare samt att sätta press på EU-länder som inte ser till att de egna medborgares rättigheter tas tillvara är viktiga åtgärder. Åtgärder som krävs för att hindra den utveckling vi ser i Sverige idag.

20 september 2017

TV avgiften blir en skattehöjning.

Istället för en licensavgift som byggde på TV-innehav får vi nu en högre TV-skatt som gäller oavsett om man har TV eller ej. Istället för en finansiering som i alla fall till formen bidrog till en större självständighet för public service drivs nu public service in i den skattefinansierade verksamheten. Det blir inte ur statens mycket stora budget för kultur och mångfald som public service kommer att finansieras utan genom skattehöjningar. 


Skillnaden blir att de flesta vanliga hushåll betalar mer. Även om de tillhör den lilla grupp som inte har TV eller Radio, och även om de bara ser på andra kanaler. Skatten bidrar till en ökad progressiv beskattning. Eftersom det är en skatt får regeringen en än större makt över den nya finansieringen. Det är svårt att se vad som är bättre med detta. Annat än att begreppet TV-licens försvinner. Till förmån för en TV-skatt. Som kulturpolitisk innovation är detta inte mycket. Som stöd för en public service som ska stå nära sin publik är det ett steg bakåt. 

5 september 2017

Hyckleriet hos Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna går gärna med vinst på fattiga och skuldsatta människors bekostnad. Men de är emot att privata företag som ger människor en bra välfärd som de själva väljer får gå med vinst och utvecklas. Därför vill de tvinga fram en nedläggning av välfärd i det svenska samhället, inte för att det handlar om dåliga verksamheter utan för att de är så bra att människor hellre väljer dem än de offentliga. De privata verksamheterna ger en bättre service, tjänster som människor själva föredrar och gör det effektivare. 

Det visar att de offentliga verksamheterna går med betydande välfärdsförluster. Dels är de dyrare och dels drivs de ofta med underskott. 


I socialdemokraternas Sverige får människor gärna spela på skuld hos socialdemokraterna men de får inte välja privata välfärdsverksamheter. Det är ett hyckleri som bygger på förakt för människors välfärd. 

27 augusti 2017

Värden att leva upp till för moderat politik.

Fem viktiga utgångspunkter som en ny partiledare måste leva upp till. 

För det första att i varje läge verka för att alliansen lägger en gemensam budget, med stopp för skattehöjningar, kontroll över bidragsutveckling och de satsningar som krävs för trygghet på gator och torg liksom för försvaret av våra gränser och vår frihet.  En gemensam alliansbudget är inte att splittra borgerligheten utan att föra den samman kring en gemensam agenda för Sverige. Det finns inget bättre sätt att minska Sverigedemokraternas inflytande än genom att sätta stopp för en vänster som regerar utan stöd för sin politik. 

För det andra se till att värna ett fritt företagande och stå stark emot vänsterns attacker på marknadsekonomi, företagare och företagande. 

För det tredje stå upp för en försvars- och säkerhetspolitik som svarar mot verklighetens hot och utmaningar. Försvarsanslagen måste höjas mot de nivåer som krävs för att vi ska uppnå en både snabb och långsiktig styrketillväxt. 

För det fjärde se till att vi får en migrationspolitik som ställer krav på dem som kommer samtidigt som var och en som har flytt och hela vårt samhälle ska kunna känna sig trygga från kriminalitet och terror. 

För det femte ta strid för valfriheten och mångfalden i välfärden och för alla de verksamheter som i dag är en del av svensk välfärd. 

Moderaterna ska vara att lita på. Väljarna ska kunna lita på att vi står för frihet och rätt i varje enskild fråga och inför varje stor utmaning.