4 maj 2017

Dax för C och L att ta ansvar - en gemensam alliansbudget hindrar skattehöjningar.

Nu föreslår vi moderater kraftigt sänkta skatter , det ska löna sig mer att arbete än att leva på bidrag. Sänkta skatter ger fler jobb ökade skatteintäkter medan höjda skatter slår ut jobb och minskar skatteinkomsterna.

Med moderaterna sänks skatten med 500 kronor i månaden för den vanlige löntagaren. Det är en ökad trygghet och en stimulans till alla som söker jobb. Sänkt skatt och fler jobb minskar bidragsbehov och ökar antalet skattebetalare.

Det vore bra om Alliansen nu kunde enas om en budgetpolitik som ger alla sänkt skatt och minskar bidragsberoendet, bra för alliansen självfallet men framförallt bra för Sverige. Det är inte rimligt att Liberalerna och Centern nu tar strid för att Löfven ska kunna höja skatterna och förbjuda privat välfärd med Vänsterpartiet samtidigt som man tar stöd från Sverigedemokraterna för att låta facket hindra utländska arbetstagare jobba i Sverige. Den socialdemokratiska skattehöjarpolitiken bygger på Vänsterpartiets stöd, bidragspolitiken bygger på Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets stöd och hindren för utländska arbetstagare på både Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas stöd.

Det finns inget parti som tar så mycket stöd från ytterligheterna som Socialdemokraterna. De tvekar inte att samarbeta om politikens utformning med vänsterpopulister som hyllar förtrycket i Venezuela och som gick med i politiken för att hylla det kommunistiska förtrycket, och de tvekar inte att få en majoritet mot utländska arbetstagare med hjälp av Sverigedemokraternas främlingsfientlighet. När Annie Lööf och Jan Björklund skyddar socialdemokraternas skattehöjningar bidrar de inte bara till att det svenska samhället skadas utan också till att ytterligheterna får ett större inflytande än att bara stödja alliansens egna och gemensamt förhandlade politik.

Det är dags att C och L  slutar vara rädda för att regera och börjar stå upp för lägre skatter, fler jobb, ökade investeringar, en starkare rättsstat och ett starkare försvar. De måste visa att de vågar rösta för en gemensam allianspolitik som gör Sverige bättre. 

17 april 2017

S bekämpar företag som går med vinst

Det enda konkreta resultatet från socialdemokraternas partikongress är att de vill bekämpa alla företag som går med vinst i välfärden. Det beror på att de anser att vinsten underminerar välfärd och försämrar kvalitet.

Så har socialister av alla slag alltid tänkt. Och det har lett till att de alltid bekämpar vinsten. Nu är det välfärdsföretagen som är i fokus, med Vänsterpartiet som pådrivare. Men nästa steg är självfallet alla företag som levererar till den svenska välfärden, och då finns det inga gränser. Företag som bygger vägar bör med socialistisk tro inte få gå med vinst för då blir vägarna sämre och kanske kortare.  Byggnadsföretag som går med vinst bör inte få bygga skolor, för då blir skolorna mindre och byggnaderna sämre. Livsmedelsföretag som vill leverera mat till skolor, sjukhus och äldreboenden bör inte gå med vinst eftersom socialisterna på fullt allvar tror att det blir mindre och sämre mat för att företagen går med vinst. För socialister som hatar vinsten finns inga gränser, bara steg på vägen mot en ekonomi utan vinstdrivande företag, och ytterst utan privata företag.

Där har socialdemokraterna satt sig. De har inte drivits hela vägen som Vänsterpartiet driver dem men de tar ett steg som slår mot alla som är sjuka, går i skolan och som på äldre dar behöver den omsorg som passar dem bäst. I den socialistiska världen är företag som går med förlust bättre än dem som går med vinst. Det är därför som det gått som det gått med varje land som har gått vänsterns väg.

Välfärden behöver ett nej till den socialism som bekämpar vinster, valfrihet och företagande. 

27 mars 2017

Skadliga skatter måste stoppas.

Sverige leder ligan världens högsta marginalskatter, de har höjts och föreslås höjas ytterligare i ett läge när andra länder sänkt nivåerna. Unikt för Sverige är också att de slår till vid lägre inkomstnivåer än övriga länder.
Dessa höga skatter påverkar vårt beteende negativt och sänkningar skulle vara självfinansierande och till och med statsfinansiellt lönsamma.
Skatterna idag höjer kostnadsnivån för företagen och gör de svårare för små företag att växa, och de stora företagen får svårt att konkurrera internationellt.
Marginalskatterna innebär också en begränsning av arbetsutbudet , det är skatt på utbildning och leder till att fler tar ut ledighet istället för att arbeta mer.
Detta är skadligt för Sverige och en god anledning till att fälla regeringen med en gemensam alliansbudget.

18 mars 2017

Skolor drabbas av vinstförbud, elever blir förlorare

Det är dags att socialdemokraterna nu får ta ansvaret för en politik som vill lägga ner välfärd som en miljon svenskar dagligen är beroende av. Med vinstförbudet vill de avveckla välfärd på ett sätt som aldrig tidigare har skett i Sverige.

En fjärdedel av alla förskolor är privata och kommer att drabbas av vinstförbudet.

Nästan en femtedel av grundskolorna är fristående och kommer att drabbas av vinstförbudet.

Mer än en fjärdedel av gymnasieskolorna kommer att drabbas av vinstförbudet.

Det innebär att runt om i hela landet kommer skolor och förskolor läggas ner. Skolorna kommer att tvingas upphöra med sin verksamhet, och det är ju syftet med socialdemokraternas  och vänsterpartiets politik, eftersom de inte vill ha privata alternativ och alltid har motarbetat både alternativen och valfriheten.

Varje gång en enskild skola läggs ner väcker det uppmärksamhet. Det gäller kommunala och det gäller privata. När enskilda skolor läggs ner kan det vara motiverat om de inte håller kvaliteten eller kan rekrytera elever. Men nu vill Vänsterpartiet och Socialdemokraterna genomföra den största nedläggningsvågen någonsin. Hur kommer det drabba elever, föräldrar och lärare? Hur kommer det drabba den svenska skolan?

När en kommunal skola i Malmö lades ner för att den inte höll måttet skrevs det mycket om den. När Bauergymnasierna lades ner för att de inte fick ihop elever skrevs det mycket. Men det som socialisterna inom S och V vill göra är väldigt mycket mer. De vill lägga ner bra skolor, förskolor, äldreomsorg och sjukvård, inte för att den är dålig utan för att människor har valt den. Och när de fått sin vilja igenom avvecklas bra välfärd, mitt framför ögonen på dem som har valt den. 

12 mars 2017

Sverige har för höga skatter.

Under alliansregeringen ökade de offentliga intäkterna genom att fler fick jobb. Det mer pengar för skolor, äldreomsorg och sjukvård. Sänkta skatter gav ökade skatteintäkter eftersom sänkta skatter ger fler skattebetalare.

Socialdemokrater har aldrig gillat denna tanke. Därför har de konsekvent hävdat att skattesänkningarna drabbade välfärden, trots att välfärden både i offentlig verksamhet och i hushållen ökade. De drev medvetet en desinformation och hävdade att välfärden förlorade på att skatterna sänktes, att skattesänkningar gick före välfärden. Trots att sanningen var den omvända.

När socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad i förra veckan intervjuades i P1 började hon med att säga som vanligt att skattesänkningarna gett mindre pengar till välfärden men fick problem när intervjuaren konstaterade att Ekonomistyrningsverket visade på motsatsen, att skatteintäkterna ökat och att pengarna till välfärden ökat. Hon försökte då säga att det berodde på befolkningstillväxten, vilket inte alls är relevant eller sant, eftersom den inte innebär fler arbetade timmar om det inte växer fram fler jobb. Dessutom var ökningen i välfärd räknad per capita, så som den redovisades för henne.

Det var smått pinsamt och borde lett till att socialdemokraterna i fortsättningen inte fördömer skattesänkningar, eller åtminstone inte hävdar att skattesänkningarna ledde till att välfärden fick mindre pengar, eftersom välfärden inte fick mindre pengar.

Tyvärr är det nog inte så, socialdemokraterna står hellre för pinsamma fel och höjda skatter än accepterar att lägre skatter ger fler jobb och ökade skatteintäkter. Det är därför som det är viktigt att det finns ett parti som moderaterna som vill sänka skatter så vi får fler jobb och ökad tillväxt, både i privat och offentlig sektor. Sverige har för höga skatter. Sverige behöver lägre skatter. 

12 februari 2017

Postnord uppfyller krav på vinstförbud.....

Statliga Postnord uppfyller llmar Reepalus krav på vinstförbud. De går inte med vinst alls utan med stora förluster. Det faktum att posten inte går med vinst gör inte att posten fungerar bättre. Tvärtom går posten med förlust eftersom man fungerar dåligt. Man använder resurser fel, man har dålig kostnadskontroll och man slarvar med brev och paket. 

Om posten hade fungerat bra, levererat paket i tid, hållit ordning kostnaderna och ökat sitt förtroende bland kunderna hade man kunnat gå med vinst. Välfärden och kunderna hade vunnit på att posten var ett välskött företag. Det hade inte blivit färre brev levererade för att man gick med vinst utan fler eftersom det är en förutsättning för vinst. 

Sanningen är att socialdemokraterna i sin jakt på vinsten vill att välfärdens många olika verksamheter ska fungera som posten. Inga vinster. Inga krav på att hålla ordning kostnader och samtidigt skapa nöjda användare. Många kommunala välfärdsverksamheter går också med förlust, det vill säga de behöver mer pengar för att täcka upp underskott i verksamheten än de får för de tjänster de utför. 


Det vi behöver är inte vinstförbud utan snarare förlustförbud. Det kan man uppnå genom att välfärdsverksamheter får gå med vinst men också själva betala sina underskott om de uppstår. Då får vi en bättre välfärd, en ständig utveckling av bättre verksamheter, nöjda användare och företag som står på egna ben. Dåliga verksamheter drabbar alla, välskött välfärd ger alla en större trygghet. Lägg ner Reepalus utredning och lägg ner attackerna på den välfärd som hundratusentals svenskar har valt och behöver. 

29 januari 2017

Gemensam budget borde inte vara ett svårt val

Det är ett besvärligt läge i riksdagen, med svårigheten att bilda regering på ett stabilt underlag. Decemberöverenskommelsen var ett dåligt sätt att försöka hantera den svårigheten. Den byggde i praktiken på att Stefan Löfven fick ett frikort att hantera budgetpolitiken lite som han ville. Och så blev det med konsekvenser för skatter, jobb och människors välfärd.  

Jag tillhörde dem som var emot DÖ. En regering ska alltid tvingas söka majoritet för sin politik i riksdagen. Ett beroende till ytterlighetspartier ger instabilitet istället för den stabilitet Sverige behöver. Och som vi sa, decemberöverenskommelsen gjorde Sverigedemokraterna större, inte mindre. 

Det är många som har blivit chockade över det enkla kravet att alliansen ska ha en gemensam budgetpolitik. Och att vi ska rösta för den! Och att den ska genomföras om den vinner! Gemensamma alliansbudgetar har gett Sverige har en av Europas stabilaste ekonomier, som enligt finansministern gick som en Tesla, eller Volvo, när alliansbudget gällde. 

Centerpartiet och Liberalerna säger fortfarande nej till en gemensam budget, märkligt nog, och föredrar därmed att vara i opposition mot skattehöjningar som man likväl släpper igenom. Jag är övertygad om att de kommer att inse på samma sätt som vi moderater har klargjort, att beslut i riksdagen måste bygga på en majoritet, inte på ett frikort. 


Nu finns två alternativ. Antingen inser Löfven att han leder en minoritetsregering som måste anpassa sig till riksdagen eller så måste riksdagen till slut anpassa regeringen till den majoritet som finns. Antingen släpper de rödgröna skattehöjar- och bidragspolitiken, slutar att straffbeskatta företagande och jobb, upphör med jakten på valfrihet och vinstdrivande företag eller så får man fällas till förmån för en alliansbudget som håller skatterna och utgifterna nere, som öppnar för företagande och valfrihet och som stärker försvar och polis. Vi är inte där än, men Centerpartiet och Liberalerna måste nu välja om man vill ta ansvar för en socialistisk politik eller för en allianspolitik. Det borde inte vara ett besvärligt val.