19 maj 2018

Vi behöver en ny regering som sänker skatterna

Skälet till att socialdemokraterna inte vill höja skatten genom att ta bort jobbavdragen som de röstade emot, eftersom det hotade välfärden, är att de inser att för enskilda löntagare är en sänkt skatt ökad välfärd och trygghet. En lön som räcker hela månaden ut och som ger marginaler är en trygghet som betyder något i varje hushåll. En skattesänkning som gör det möjligt att spara, som underlättar när man ska byta till större bostad och som gör det möjligt att se sommaren, hösten, vintern eller våren an när det gäller nya kläder för barn och en själv är trygghet. 

Så istället för att höja skatten genom att ta bort jobbavdraget, som man var emot, har socialdemokraterna drivit igenom andra skattehöjningar, för 60 miljarder. Det har inte gett större välfärd i det offentliga, tvärtom har socialdemokratisk politik lett till dubblade vårdköer, men det har drabbat alla genom högre kostnader. Mindre marginaler. En månad som blir längre efter att lönen inte räcker. Det finns viktiga sociala skäl för att sänka skatter. 

Men det finns också viktiga ekonomiska skäl. Med lägre skatter blir det lättare att investera, att producera och att sälja, det blir lättare att rekrytera och billigare att anställa fler. Det var därför som jobbskatteavdragen gav fler jobb och ökade skatteintäkter. Det måste löna sig att utbilda sig liksom att att ta jobb i en annan stad. Sverige måste bli bättre på att företag kan växa här och på att forskare, experter, uppfinnare, entreprenörer vill verka här. 


När man höjer skatten på bensin, tobak och alkohol gör man det för att minska användningen. Det gäller även när skattehöjningar drabbar jobb, investeringar och företagande. Det blir mindre jobb, investeringar och företagande, och mindre välfärd. Sverige behöver en regering som bejakar människors arbete, som sänker marginalskatter och som siktar på att ta bort värnskatten. Om vi ska vara ett ledande välfärdsland. 

17 maj 2018

En sämre vardag med S vid makten

Det är slående att socialdemokraternas kampanj nu attackerar oss moderater för sådant vi inte tycker, samtidigt som socialdemokrater undviker att tala om vad de gjort eller vill göra. Låt mig ta några exempel. De har drivit Nordea ut ur Sverige. Vårdköerna har fördubblats. Utgifterna har vuxit i takt med högkonjunkturen istället att hanteras inom våra långsiktiga förutsättningar. Skatterna har höjts med 60 miljarder och gjort alla hushåll lite fattigare. För att möta bristerna på kvalitet och tillgänglighet inom välfärd, skola och sjukvård vill de förbjuda alla dem som går med vinst att hjälpa människor som behöver vård, omsorg och skola de själva har valt. Så av köerna och bristerna vi redan har får vi ännu värre köer och brister, bara för att socialismen väger tyngre än verkligheten. Så hindrar de integration på arbetsmarknaden, motverkar reformer på bostadsmarknaden där de istället har förvärrat problemen. Är det underligt att de hellre talar om andra än om sig själva? 

26 mars 2018

Mp,s hat mot bilister

Miljöpolitik måste vara långsiktig för att få långsiktiga effekter. Lagar och regler måste vara pålitliga om vi ska kunna lita på dem och våga anpassa oss till dem. Om regler och lagar ständigt ändras får de ingen trovärdighet och heller ingen effekt. Vågar vi inte lita på dem vågar vi inte investera i ny teknik. Det som den ena dagen är tillåtet eller till och med uppmuntrat kan den andra dagen vara förbjudet och motarbetat. 

Så har det blivit när socialdemokraterna nu går i täten för Miljöpartiets kamp mot bilism. Ett litet extremt parti får styra över medborgarnas villkor. Många svenskar har köpt dieselbilar för att de har lägre koldioxidutsläpp. Något som alla varit överens om är viktigt att minska och ställa allt skarpare krav mot. Det tyckte också Miljöpartiet. 

Nu vill Miljöpartiet plötsligt ställa större krav på dieselbilar än de tidigare. På en gång sänker de värdet på de bilar som människor har köpt i tro på politiska beslut som gällde då. Det drabbar människors ekonomi mångdubbelt mycket mer än den miljönytta man räknar med. Men framförallt innebär det att varje ny lag och regel saknar trovärdighet. Så när man köper en ny bil vet man inte om den är tillåten i morgon. Därför att Miljöpartiet ändrar sig igen och Socialdemokraterna struntar i konsekvenserna. 


Så eldrivna bilar med en viss typ av batterier kanske plötsligt blir straffskattade eller förbjudna. Eller så blir det effektiva bensinbilar som ändå inte räcker till. Man vet inte. Ingen vet. Inte ens Mp vet. De enda Mp och socialdemokraterna vet är att det inte spelar någon roll att människor litar på att lagar och regler står sig. Så skadar den kortsiktiga symbolpolitiken den långsiktiga miljöpolitiken. 

5 februari 2018

Ett hycklande västerparti

Vänsterpartiet drivs av ett dogmatiskt förakt för privat företagande. Och överallt där deras vänner har tagit makten har det privata företagandet, friheten och välvärden kommit på undantag. Allra mest stör de sig över att nya företag, små och stora, kan visa sig vara bättre på kvalitet, service, tillgänglighet och omtanke i välfärden än vad det offentliga är. Välfärd ska vara offentlig och inget man ska välja, även om den är ineffektiv så att privata företag går med vinst för samma pengar när man gör ifrån sig bättre. 

Men när det gäller stora byggföretag vill Sjöstedt däremot öka subventionerna. De ska inte bara få betalt för sitt byggande genom vanliga intäkter utan också genom statligt stöd. Det blir ett statligt stöd för vinster i stora byggföretag som inte ens säger säger behöva dem. Staten ger pengar till kapitalet.


Kvinnors företagande och arbetsplatser ska förbjudas om de är privata men byggarnas företag ska få statliga subventioner till sina vinster. Vänsterpartiet är hycklare som hatar att människor får välja. 

16 januari 2018

Ja till mer försvar men nej till amorteringskrav.

Finns en del att uppröras över, den tidigare tondövhet och naivitet som präglat hanteringen av rikets säkerhet och vårt försvar av landet.
Med moderaternas nuvarande partiledare Ulf Kristersson håller detta på att ändras, han har tydligt markerat  att det finns en hotbild och risker som vi måste kunna mobilisera ett försvar för.
Han är tydlig med att en hemförsäkring betalar man före andra utgifter dvs försvaret är en kärnuppgift som måste garanteras.


Just nu pågår en stor osäkerhet på bostadsmarknaden med prisfall på villor och bostadsrätter, detta förstärks av ytterligare amorteringskrav som finansinspektionen drivit på.
Det är redan idag svårt att få låna (finns en spärr på 4,5 ggr din årslön), svårt att klara av amorteringar med de krav som bankerna redan ställer, att då ytterligare göra det näst intill omöjligt för många att överhuvudtaget köpa ett eget boende ger inga fler bostäder.
Det finns beräkningar som visar en tredubbling av boendekostnader för en mindre yta än idag. Om man inte har en väldigt hög lön eller ett stort kapital (helst båda) så blir drömmen om en bostad bara en dröm. Det sätter också många familjer i en svår situation vid tex en separation.
Dessa hårda krav leder till inlåsningseffekter och minskad rörlighet på bostadsmarknaden , även om man vill flytta går det inte.
Man kan konstatera att detta leder till färre bostäder och svårare att förverkliga drömmen om en egen bostad.

26 oktober 2017

Förbjud tigger

Tiggeriet har blivit allt mer utbrett i Sverige, inte minst i Stockholm och även i Danderyd. Det är bra att moderaterna tagit ställning för ett nationellt förbud.
 Att tigga innebär att leva under svåra förhållanden, många problem följer med olagliga bosättningar, sanitära olägenheter och nedskräpning. Det finns flera fall av detta i vår kommun. De bosättningar som finns är olämpliga för vuxna och oacceptabla för barn.
Vi moderater vill stärka markägares rättigheter ytterligare och öka befogenheterna för kommunala ordningsvakter så att tryggheten bättre kan säkras. Att komma till Sverige och tigga är varken en väg ut ur fattigdom eller utanförskap , de snarare cementerar fattigdomen och leder ofta till att redan utsatta människor utnyttjas ytterligare.Vi ser EU medborgare som år efter år sitter och tigger , tid som kunnat vara en väg ur fattigdom genom arbete eller utbildning. Lösningen på den stora utsatthet som finns i hemländerna lös es inte heller genom att människor tigger i Sverige. Det sociala arvet bits fast och leder till att barn fastnar i samma fattigdom. Vi måste sätta press på länder som Bulgarien och Rumänien att ta ansvar för sina medborgare, EU bör agera enat i denna fråga.
Regeringen står passiv inför dessa utmaningar. Vi kommer med förslag på lösningar där ett tiggeriförbud, ett stärkande av markägare samt att sätta press på EU-länder som inte ser till att de egna medborgares rättigheter tas tillvara är viktiga åtgärder. Åtgärder som krävs för att hindra den utveckling vi ser i Sverige idag.

20 september 2017

TV avgiften blir en skattehöjning.

Istället för en licensavgift som byggde på TV-innehav får vi nu en högre TV-skatt som gäller oavsett om man har TV eller ej. Istället för en finansiering som i alla fall till formen bidrog till en större självständighet för public service drivs nu public service in i den skattefinansierade verksamheten. Det blir inte ur statens mycket stora budget för kultur och mångfald som public service kommer att finansieras utan genom skattehöjningar. 


Skillnaden blir att de flesta vanliga hushåll betalar mer. Även om de tillhör den lilla grupp som inte har TV eller Radio, och även om de bara ser på andra kanaler. Skatten bidrar till en ökad progressiv beskattning. Eftersom det är en skatt får regeringen en än större makt över den nya finansieringen. Det är svårt att se vad som är bättre med detta. Annat än att begreppet TV-licens försvinner. Till förmån för en TV-skatt. Som kulturpolitisk innovation är detta inte mycket. Som stöd för en public service som ska stå nära sin publik är det ett steg bakåt.