23 juli 2017

Statsministerns har ansvaret , allvarligt att ha inte tar det.

Det är obegripligt att Sveriges statsminister överhuvudtaget inte har kommenterat en skandal som handlar om hur regeringen passivt har noterat att Transportstyrelsen tillfogat svensk säkerhet betydande skada. Normalt sett brukar Stefan Löfven kommentera allt som händer även om han inte har någon konkret politik. Men nu är det som att han har försvunnit från det ansvar som en statsminister alltid har oavsett semestertider eller ej. Ansvaret för regeringens agerande och för svensk säkerhet har statsministern varje dag och natt. 


Har han gjort något åt misskötseln? Har han sett till att hantera de problem som Transportstyrelsens agerande tillsammans med regeringens passivitet har lett till? Vet han inte vad han ska säga och inte vad han ska göra? Så kan en statsminister inte vara. 

2 juli 2017

Moderat politik för mig

Moderaterna måste vara ett parti som väljarna kan lita på. Som försvarar den enskildes valfrihet och frihet att forma sitt liv. Som står för marknadsekonomi och värnar fritt företagande. Skyddar privat ägande. Som är kompromisslöst i att skyddet mot hoten mot vårt samhälle måste prioriteras, vare sig det är kriminalitet, terror eller yttre hot. Vi ska prioritera medborgarnas välfärd och frihet att forma den själva, likaväl som vi ska prioritera att skattepengar används så effektivt som möjligt. Inte styra människors vardag utan styra så att stat och kommun ger oss möjlighet att själva styra över vardag och över hur vi formar vår framtid, så att vi kan utnyttja friheten till att utveckla mångfald och välfärd. 

28 maj 2017

Ansvarslöst Miljöparti

Miljöpartiets kongress påminner om hur isolerat partiet är från verkligheten. På miljösidan som man anser sig vara främst på har man misslyckats eftersom man är i otakt med verkligheten. Miljön blir inte bättre genom överbud på utsläppsmål utan genom teknisk och ekonomisk utveckling som Mp ständigt ställer sig emot när man vill höja skatter på företagande och på investeringar som är en förutsättning för ny teknik och de ekonomiska förutsättningar som krävs för en renare miljö.

Men allra allvarligast är att man i den värld vi lever är så främmande för de hot som Ryssland utgör mot sina grannar, som sönderfallet i Mellanöstern och terrorismen innebär och flyktingfrågorna som sådana. Miljöpartiet sitter fast i en  världsbild från 1980-talet då man tillväxt var ett hot, företagande ett hinder och försvaret var ett större problem än dem som hotar oss. Flyktingfrågan får enligt samma världsbild inte ses som ett problem utan bara som en annan fråga för överbud gentemot andra partier.

Miljöpartiets problem har blivit djupare eftersom det varit så lätt att få gehör för dessa uppfattningar i media. Därför har man i sin bubbla kommit längre bort från verkligheten. Och i regeringsställning fick man kompromissa om överbuden, fick ta verkligheten i handen. Och det blev inte så mycket av vad Mp ville. Och det som man ville har man fått backa ifrån.

Men likväl kan man inte låta bli att agera i samma riktning i fråga efter fråga. Beskatta flyget så att Sverige fungerar sämre. Motarbeta ett starkare försvar. Och uttala sig för en helt fri invandring. Säga nej till ökade polisresurser för att bekämpa brottslghet i utanförskapsområden. Kräva högre bidrag finansierat med högre skatter, oavsett vad som händer med företag och jobb. Det är en organiserad ansvarslöshet som Mp vill påverka regeringspolitiken med. Och för varje kompromiss de uppnår får de igenom lite mer politik baserad på ansvarslöshet och verklighetsflykt. En sådan regering kan Sverige inte ha. Man bör aldrig kompromissa med ansvarslösheten. 

4 maj 2017

Dax för C och L att ta ansvar - en gemensam alliansbudget hindrar skattehöjningar.

Nu föreslår vi moderater kraftigt sänkta skatter , det ska löna sig mer att arbete än att leva på bidrag. Sänkta skatter ger fler jobb ökade skatteintäkter medan höjda skatter slår ut jobb och minskar skatteinkomsterna.

Med moderaterna sänks skatten med 500 kronor i månaden för den vanlige löntagaren. Det är en ökad trygghet och en stimulans till alla som söker jobb. Sänkt skatt och fler jobb minskar bidragsbehov och ökar antalet skattebetalare.

Det vore bra om Alliansen nu kunde enas om en budgetpolitik som ger alla sänkt skatt och minskar bidragsberoendet, bra för alliansen självfallet men framförallt bra för Sverige. Det är inte rimligt att Liberalerna och Centern nu tar strid för att Löfven ska kunna höja skatterna och förbjuda privat välfärd med Vänsterpartiet samtidigt som man tar stöd från Sverigedemokraterna för att låta facket hindra utländska arbetstagare jobba i Sverige. Den socialdemokratiska skattehöjarpolitiken bygger på Vänsterpartiets stöd, bidragspolitiken bygger på Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets stöd och hindren för utländska arbetstagare på både Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas stöd.

Det finns inget parti som tar så mycket stöd från ytterligheterna som Socialdemokraterna. De tvekar inte att samarbeta om politikens utformning med vänsterpopulister som hyllar förtrycket i Venezuela och som gick med i politiken för att hylla det kommunistiska förtrycket, och de tvekar inte att få en majoritet mot utländska arbetstagare med hjälp av Sverigedemokraternas främlingsfientlighet. När Annie Lööf och Jan Björklund skyddar socialdemokraternas skattehöjningar bidrar de inte bara till att det svenska samhället skadas utan också till att ytterligheterna får ett större inflytande än att bara stödja alliansens egna och gemensamt förhandlade politik.

Det är dags att C och L  slutar vara rädda för att regera och börjar stå upp för lägre skatter, fler jobb, ökade investeringar, en starkare rättsstat och ett starkare försvar. De måste visa att de vågar rösta för en gemensam allianspolitik som gör Sverige bättre. 

17 april 2017

S bekämpar företag som går med vinst

Det enda konkreta resultatet från socialdemokraternas partikongress är att de vill bekämpa alla företag som går med vinst i välfärden. Det beror på att de anser att vinsten underminerar välfärd och försämrar kvalitet.

Så har socialister av alla slag alltid tänkt. Och det har lett till att de alltid bekämpar vinsten. Nu är det välfärdsföretagen som är i fokus, med Vänsterpartiet som pådrivare. Men nästa steg är självfallet alla företag som levererar till den svenska välfärden, och då finns det inga gränser. Företag som bygger vägar bör med socialistisk tro inte få gå med vinst för då blir vägarna sämre och kanske kortare.  Byggnadsföretag som går med vinst bör inte få bygga skolor, för då blir skolorna mindre och byggnaderna sämre. Livsmedelsföretag som vill leverera mat till skolor, sjukhus och äldreboenden bör inte gå med vinst eftersom socialisterna på fullt allvar tror att det blir mindre och sämre mat för att företagen går med vinst. För socialister som hatar vinsten finns inga gränser, bara steg på vägen mot en ekonomi utan vinstdrivande företag, och ytterst utan privata företag.

Där har socialdemokraterna satt sig. De har inte drivits hela vägen som Vänsterpartiet driver dem men de tar ett steg som slår mot alla som är sjuka, går i skolan och som på äldre dar behöver den omsorg som passar dem bäst. I den socialistiska världen är företag som går med förlust bättre än dem som går med vinst. Det är därför som det gått som det gått med varje land som har gått vänsterns väg.

Välfärden behöver ett nej till den socialism som bekämpar vinster, valfrihet och företagande. 

27 mars 2017

Skadliga skatter måste stoppas.

Sverige leder ligan världens högsta marginalskatter, de har höjts och föreslås höjas ytterligare i ett läge när andra länder sänkt nivåerna. Unikt för Sverige är också att de slår till vid lägre inkomstnivåer än övriga länder.
Dessa höga skatter påverkar vårt beteende negativt och sänkningar skulle vara självfinansierande och till och med statsfinansiellt lönsamma.
Skatterna idag höjer kostnadsnivån för företagen och gör de svårare för små företag att växa, och de stora företagen får svårt att konkurrera internationellt.
Marginalskatterna innebär också en begränsning av arbetsutbudet , det är skatt på utbildning och leder till att fler tar ut ledighet istället för att arbeta mer.
Detta är skadligt för Sverige och en god anledning till att fälla regeringen med en gemensam alliansbudget.

18 mars 2017

Skolor drabbas av vinstförbud, elever blir förlorare

Det är dags att socialdemokraterna nu får ta ansvaret för en politik som vill lägga ner välfärd som en miljon svenskar dagligen är beroende av. Med vinstförbudet vill de avveckla välfärd på ett sätt som aldrig tidigare har skett i Sverige.

En fjärdedel av alla förskolor är privata och kommer att drabbas av vinstförbudet.

Nästan en femtedel av grundskolorna är fristående och kommer att drabbas av vinstförbudet.

Mer än en fjärdedel av gymnasieskolorna kommer att drabbas av vinstförbudet.

Det innebär att runt om i hela landet kommer skolor och förskolor läggas ner. Skolorna kommer att tvingas upphöra med sin verksamhet, och det är ju syftet med socialdemokraternas  och vänsterpartiets politik, eftersom de inte vill ha privata alternativ och alltid har motarbetat både alternativen och valfriheten.

Varje gång en enskild skola läggs ner väcker det uppmärksamhet. Det gäller kommunala och det gäller privata. När enskilda skolor läggs ner kan det vara motiverat om de inte håller kvaliteten eller kan rekrytera elever. Men nu vill Vänsterpartiet och Socialdemokraterna genomföra den största nedläggningsvågen någonsin. Hur kommer det drabba elever, föräldrar och lärare? Hur kommer det drabba den svenska skolan?

När en kommunal skola i Malmö lades ner för att den inte höll måttet skrevs det mycket om den. När Bauergymnasierna lades ner för att de inte fick ihop elever skrevs det mycket. Men det som socialisterna inom S och V vill göra är väldigt mycket mer. De vill lägga ner bra skolor, förskolor, äldreomsorg och sjukvård, inte för att den är dålig utan för att människor har valt den. Och när de fått sin vilja igenom avvecklas bra välfärd, mitt framför ögonen på dem som har valt den.