23 november 2015

Förbjud tiggeri

I många kommuner runt om i landet är situationen med tiggeri och olagliga boplatser ansträngd.
Även i Danderyd ser vi ett växande problem med nedskräpning och boplatser som ställs upp utan tillstånd i parker och på parkeringsplatser. Det har gått så långt att danderydsbor känner ett obehag att besöka vissa plaster i kommunen och att privatpersoner fått sina trädgårdar grovt nedsmutsade så att de inte kan släppa ut varken sina hundar eller barn. 
Det behövs fler möjligheter för kommunen att se till att ordning upprätthålls och att lagar och regler följs. Idag är det svårt att avhysa personer och när det sker flyttas inte sällan boplatser bara till en annan del av kommunen.

Moderaterna tog flera viktiga beslut på sin partistämma för att komma till rätta med dessa utmaningar. 
Vi vill att kommuner i sina lokala föreskrifter ska kunna förbjuda tiggeri, det skulle ge alla kommuner bättre och tydligare förutsättningar att säkerställa såväl ordning som trygghet lokalt.
Vi vill också att organiserat tiggeri ska kriminaliseras. Vidare anser vi att lagar och regler måste upprätthållas och gälla lika för alla, därför måste regelverket förtydligas och förenklas så att det är tydligt hur kommuner, polis och markägare kan agera. Det gäller tex reglerna för bosättning på privat mark och avhysning samt för så kallad särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten.

En annan viktig del är också att arbetet på EU- nivå stärks. Länderna vars medborgare det gäller måste ta ett större ansvar för att förbättra levnadsvillkoren i det egna landet.


Moderaterna har konkreta förslag för att lösa dessa utmaningar, nu krävs konkret handling från regeringen.

10 november 2015

Privat verksamhet är bäst!

Gång på gång visar det sig att privata alternativ inom välfärden överträffar de offentliga i kvalitet och användarnas nöjdhet. Och gång på gång vill de rödgröna bekämpa dem för att de går med vinst istället för med förlust som många offentliga gör. Det skulle vara bra om regeringen tänkte på eleverna, de äldre och de sjuka istället för på dogmerna. 

9 november 2015

Försvarsbudgeten måste öka

Ryska stridsflygplan över allt oftare och allt aggressivare nära de svenska territorialgränserna. Det syftar till att skrämma, och att öva. Det är dags att vi nu får en försvarsbudget och anslag som ökar vår förmåga och inte bara hindrar nedgången. Om Sverige vill bidra till fred och stabilitet i Östersjöregionen måste vi kunna värna vår säkerhet genom konkreta insatser, inte genom pressmeddelanden. 

5 november 2015

Gränskontroll o lagar ska styra - inte media

Den allra bästa och mest grundläggande invandrings- och flyktingpolitiken är att hålla sig till rättsstatens lagar och regler. Det är förbjudet att bygga illegala bosättningar på annans mark. De som kommer till Europa ska i första hand söka asyl i det land de kommer till. De som kommer till Sverige ska prövas om de har rätt till asyl här. Utan kontroll över våra gränser kan det inte ske. Det svenska samhället måste, om vi ska klara av att ta emot dem som behöver skydd, vara styrt av lagar och regler, inte av medieopinioner. 

3 november 2015

Ansvarslösa skattehöjningar av Löfven

Det är obegripligt att de rödgröna vill höja skatterna på jobb och företag när de borde underlätta för fler jobb och företag i stället. Det är ännu mer obegripligt eftersom Stefan Löfven skryter om den stigande sysselsättningen och den fallande arbetslösheten som nu sker under alliansbudgetens år. I en tid när behovet av nya jobb är större än någonsin tror de rödgröna man får mer jobb genom att avveckla kärnkraft, privat företagande inom välfärden och genom att göra jobben dyrare. Det är ansvarslöst.