2 december 2016

Krafttag mot brottslighet krävs

Dödsskjutningarna i Malmö och Göteborg har nu en sådan omfattning att de riskerar att bli ett hot inte bara mot människors liv utan också mot den mest grundläggande tilliten till rättsstaten och polisen. Antalet mord är nu så stort att polisen inte förmår undersöka och utreda dem. Det innebär att det i praktiken växer fram dolda zoner vid sidan om rättssamhället i våra två största städer. 

Det handlar om en omfattning som är långt större än i andra motsvarande städer runt om i Europa, även om den relativa omfattningen i sig saknar betydelse eftersom varje dödsskjutning är oacceptabel och varje mord som förblir ouppklarat är ett hot mot oss alla. 


Nu måste polis ges de resurser som krävs för att bekämpa gängen, brottsligheten och utreda morden. Nu måste varje stadsdel vara lika mycket under skydd av rättsstaten som hela vårt samhälle ska vara. Innehav av vapen bör leda till omedelbara åtgärder. Misstankar om brottslighet ska utredas direkt. Brottslingar som grips ska kunna ställas under jourdomstolar i stället för att släppas i väntan på en rättegång längre fram. Utländska medborgares brottslighet ska leda till utvisning. Vi bör nu bekämpa den grova brottsligheten genom att tillämpa nolltolerans även mot andra brott. Sverige ska i varje stad och bygd vara ett land där brottslingar är otrygga och vi medborgare trygga. 

14 november 2016

Vi behöver en stark försvarsallians

Ett av Trumps viktigaste besked i valrörelsen är att han beundrar Vladimir Putin, och ett antal andra diktatorer, samt att han ifrågasatte Nato och USA´s roll i försvaret av den fria världen. 

Oavsett vilken politik han kommer att föra har dessa ord skapat en osäkerhet som underminerar europeisk säkerhet. De baltiska länderna liksom vi själva bör vara oroliga. Rysslands makt att utöva påtryckningar ökar. Och för Putin blir osäkerheten till något att utnyttja för att flytta fram sina positioner och sin makt. 

Det finns en del i världen där detta är särskilt farligt. Det är kring Östersjön och alla de länder som finns kring den. Den ryska upprustningen har inte i första hand skett för att kunna föra krig utan för att slippa göra det för att kunna nå sina syften genom påtryckningar och hot. Med Trump som president blir osäkerheten större liksom utrymmet för aggression. 

Det gör Nato ännu viktigare. Alla Europas länder måste bindas samman i ett så starkt försvar som möjligt. Det är en defensiv försvarsallians som styrs av alla medlemsländerna gemensamt, inte en aggressiv militär allians som styrs av USA. 

När den transatlantiska länken försvagas, länken mellan USA och Europa, måste socialdemokraterna inse att man inte längre kan bygga svensk säkerhet på den. Sverige är med Trump vid makten ensammare än tidigare. Det är dags att agera för att värna vår säkerhet. 


Nu behövs Nato och nu behövs vi än mer i Nato. 

14 oktober 2016

Historia är historia och ska inte ändras

Muséer ska vara samlingar för vårt kulturarv. När det gäller historien är det just vår historia som ska påminna oss och inspirera oss. När det gäller världen omkring oss, världens folk, olika kulturer och olika delar av världen så är föremål och samlingar berättelser som har en egen kraft och som är en nyckel för vår förmåga att förstå oss själva. 

När politiska krafter vill använda muséer och vårt kulturarv för att låta vår tids värderingar förklara historien vänder vi inte bara på den berättelse vi behöver för att förstå vår egen tid. Vi reducerar den tid, de liv och de villkor som andra människor har levt under. 

Självfallet kan kommunister säga att världen såg ut som de tycker att den såg ut genom att hävda att stammar och bygemenskaper var uttryck för socialistiska samhällen. Miljöpartister kan göra sin tolkning och förklaring av tiden utan elektricitet och bensindrivna bilar, om de vill. Nazister kan rättfärdiga sig själva genom att peka på gångna tiders nationalism och krig. Och som vi ser det kan extrema grupper rensa i vårt kulturarv för att förneka, förblinda eller förvränga. 

De gör alla det felet att de saknar respekt för den kunskap, den erfarenhet och den verklighet som bidragit till att form vår tid. De kan alla påminna om det som var smärtsamt, grymt, orättvist eller lysande. Krig och försoning. Förtryck och frihet. Mörker och upplysning. Det är kunskaperna om helheten som är lärdomen för vår tid. 


Den ska inte förmörkas av käcka och trosvissa tillrättalägganden som syftar till att historien och människors erfarenhet omvandlas för att passa vår tids värderingar och tyckande. Då blir lärdomen lika flyktig som den populism som driver vänstervågor, identitetspolitik eller normkritik. Dagens tyckande blir ett budskap till historien istället för tvärtom. Alice Bah-kuhnke ska hålla händerna borta från Sveriges muséer. Politiken ska inte bestämma över vår historia. 

28 september 2016

Sänks skatt bättre än premie för vissa

Tycker inte politiker ska uppfinna särlösningar eller införa riktade bidrag. Nu föreslår mitt parti en bonus till lärare och sjuksköterskor som klarar av studierna på utsatt tid. Alltså de föreslås premieras för att de gör det de ska.
Finns många studenter som pluggar hårt och sedan sitter med stora skulder liksom det finns yrkesgrupper som behöver premieras med högre lön. Känns ngt orättvist mot de som redan arbetar som lärare eller inom vården , sänkt skatt däremot skulle ge alla en "premie".
Det självklara borde förstås vara att se till att sänka inkomstskatterna för alla. I Sverige har vi väldigt låg utbildningspremie, dvs de lönar sig sämre här att utbilda sig och jobba hårt, vi bör se till att gränsen för statlig inkomstskatt höjs och att värnskatten tas bort.  Bara en sån sak att vi har en sk expertskatt för utländska experter i Sverige med en lägre skattesats för dem för att göra det attraktivt att arbeta här borde ge en tankeställare för alla. Vilken motivation ska våra svenska experter få ? Ska de flytta utomlands ?

7 september 2016

Färre jobb och företagande med höga skatter

Sverige har Europas högsta sysselsättning tack vare låga skatter på jobb och stabila offentliga finanser samt bra villkor för företagande. Det skulle självfallet kunna bli bättre. Det vore bra med ytterligare lägre skatter på jobb så fler kommer ut på arbetsmarknaden och fler kan försörja sig själva och känna egen trygghet. Det vore bra om vi fick fler företag som kan växa, från små till medelstora och från medelstora till riktig stora. Fler nya IKEA, HM, Ericsson, Trelleborg, Sandvik, Scania och Atlas Copco, Klarna och Skype. Fler. Inte färre.

Men nu vill de rödgröna göra tvärtom. Höja skatterna på jobb. Minska inkomsterna och tryggheten efter skatt. Göra det dyrare för företag att anställa. Höja skatterna för företag. På samma sätt som höjda skatter på tobak och alkohol syftar till mindre användning av tobak och alkohol, eller trängselskatter syftar till mindre bilism, så kommer höjda skatter på jobb och företagande leda till färre jobb och företagande. Inte omedelbart men steg för steg varje dag ett nytt jobb hade kunnat växa fram. 

Så vad är poängen. Bara för att göra staten starkare på medborgarnas bekostnad vill de göra den svenska ekonomin och det svenska välståndet svagare! Det är dags med en ny politik i Sverige. Det är inte höjda skatter vi behöver utan fler skattebetalare!
21 augusti 2016

finns redan 140 lediga dagar med lön , V vill skattefinansiera fler

Nu föreslår Vänsterpartiet ännu fler bidrag. Nu ska man kunna få fyra anhörigdagar om året för att man ska kunna besöka sina anhöriga. Förutom att året består av 365 dagar då man har möjlighet och bör tänka på sina anhöriga finns det också drygt 140 dagar då vi är lediga från jobbet, och har lön.

Men Vänsterpartiet vill öka bidragen och höja skatterna och fördela välfärd så att medborgarna får tillbaka pengar på nåder. Sanningen är nämligen att de skattehöjningar som  de redan har drivit fram motsvarar mer än fyra anhörigdagar för alla inkomsttagare. Minskat utrymme att bestämma över den egna vardagen och den egna ekonomin. Och man vill ta bort ännu fler dagar som man själv kan bestämma över genom att höja skatterna ännu mer. Varje skattehöjning begränsar utrymmet för den enskilde, oavsett om det gäller att besöka äldre, ta hand om yngre eller om den egna familjen.

Det är inte alla äldre som har nära anhöriga. Det är inte alla anhöriga som bor så de kan besöka sina äldre vanliga dagar i veckan. Det är ett bidrag som kan utnyttjas av dem som bor nära sina kära men finansieras av skatter som försvårar livet och vardagen för alla.  Det är ett orättvist bidrag som gynnar dem som har lättast att bry sig om sina äldre, som gynnar dem som redan har förmånen att ha nära till sina anhöriga och som finansieras så det blir svårare för alla och ännu svårare för dem som bor långt bort. Sådan är socialismen: Bidrag. Styrning. Orättvisor. Höjda skatter. Färre jobb och sämre välfärd.

20 augusti 2016

Dålig kvaltet i välfärden ska jagas inte vinster

http://mariestadstidningen.se/asikter/debatt/2016/08/04/alla-forlorar-pa-vanster-i?refresh=true


Vänsterpartierna jagar vinster istället för att jaga dålig kvalitet i välfärden.

Sedan ett antal år tillbaka har socialdemokraterna under trycket från de tidigare kommunisterna inom Vänsterpartiet accepterat att vinst i välfärdsföretag är ett större problem än låg kvalitet inom välfärden. 

Trots att de stora problemen inom svensk välfärd finns där de flesta välfärdsverksamheterna finns, inom den kommunala sektorn, är socialister av olika slag besatta av att bekämpa vinst istället för att bekämpa dålig kvalitet, dålig vård och långa köer. Det finns ingen privat verksamhet som kan överleva om de inte håller en kvalitet och en tillgänglighet som gör att människor vill välja dem. 

Det är ingen garanti för att de är bra. Men människors möjlighet att välja bort dem är en garanti för att de inte kan fortsätta, till skillnad från kommunala verksamheter som är garanterade att fortsätta oavsett om man lever upp till kraven eller ej. 

Alla jämförelser och undersökningar visar att den privata vården, de fristående skolorna och den privata omsorgen håller hög kvalitet och oftast högre än motsvarande kommunala. Vi ser också att där både privata och kommunala alternativ finns leder konkurrensen och vitaliteten till att de kommunala också blir bättre. 

Runt om kring i Sverige ser vi i socialdemokratiska kommuner hur man motarbetar de privata alternativen. Det innebär att medborgarna där har färre möjligheter, eller ingen alls, att välja något bättre. De får hålla tillgodo med det som politiker beslutar åt dem. 

Det leder till två olika Sverige. Ett Sverige där man får välja högre kvalitet där den finns, och ett Sverige där man får hålla till godo även med dem som inte håller måttet och som till och med garanterar fortsatt verksamhet där vanvård drabbar de äldre. 

Det finns många skäl för att införa en lag om valfrihet som garanterar alla i Sverige rätten att välja, som garanterar alla att kunna få den bästa välfärd de vill ha och som ger mångfald och utveckling. Det är dags att börja tala om kvalitet och valfrihet istället för hets mot privata företag som gör ett så bra jobb att de går med vinst. Annars kommer de rödgröna att ge sig på byggföretagen som bygger sjukhus, medicinföretagen som tillverkar utrustning och alla andra som bidrar till välfärden. 


Än så länge har de bara hotat de delar av företagandet som domineras av kvinnor men snart kanske de rödgröna gubbarna, kvinnor och män, ger sig på företagande för män och i största allmänhet. I varje steg av deras socialism förlorar välfärden och de enskilda människorna. 

3 augusti 2016

Vänsterpolitik är förakt för individen och friheten.

Det är konstigt att så många kulturmänniskor ständigt måste komma ut och säga att de är vänster i tron att de därmed är progressiva, radikala och sociala. I själva verket finns det inget mer reaktionärt, gammeldags och osocialt än att vilja ha en vänsterpolitik som skapar bidragsberoende, motverkar människors valfrihet och leder till arbetslöshet.

Det är ett tröttsamt hyckleri när deras åsikter förenas med att de själva undviker de skatter de vill att andra ska betala, lever det lyxliv som de ironiserar över när det gäller andra och bara tycker rakt ut i luften utan att veta.

Man behöver inte vara särskilt bildad eller kultiverad för att se den verklighet som överallt i världen har formats genom vänsterpolitik och verklighetsfrånvända politiker.

På vilket sätt är det socialt omtänksamt att motverka företagande, människors egen sociala trygghet och valfrihet? På vilket sätt är det socialt att staten ska bestämma mer och individer mindre?

Ja, för dem som anser att människor vet mindre och de själva mer kan det vara så. Men det har inget att göra med socialt engagemang utan mer med förakt för vanliga människor och en iver att själv inte vara vanlig utan elit. Det handlar inte om kultur utan om vänsterns eviga dröm att vara överhet och bestämma över andras liv.

21 juli 2016

Vår säkerhet blir starkare om utrymmer för militära aktioner minskar.

Självklart har Danmark och Norge ett stabilare säkerhetsläge genom sitt Natomedlemskap än vad vi har som står utanför. Det är till fördel för dem själv men också hela närområdet. Vi står utanför den säkerhetsgaranti som ett medlemskap innebär.

http://mariestadstidningen.se/asikter/2016/07/18/stark-forsvaret-och-ga-med-i-nato

5 juli 2016

Löfven ställer människor mot människor.

I dag sa Stefan Löfven att det sticker i ögonen att någon som är uppvuxen i Danderyd bryr sig om livet och förutsättningarna i Husby. På fullt allvar ställer han människor mot varandra och på fullt allvar gör han det viktigare att attackera någon för uppväxten hellre än bry sig om människor som bor i ett utsatt område som Husby. 

Det är upprörande att Sveriges statsminister gör situationen i utanförskapets områden till låg partipolitisk retorik istället för att ta ansvar för att alla medborgare där liksom i andra delar av Sverige kan leva i trygghet. Det sticker däremot inte i ögonen att moderatledare eller någon annan oavsett var de är uppväxta bryr sig om vårt samhälle i sin helhet och står upp för våra lagar och regler. 


Det som sticker i ögonen är att han ställer förort mot förort, människor mot människor, och det som sticker än mer i ögonen är att han ignorerar den situation som människor i Husby lever under, med grov kriminalitet, hög arbetslöshet och skatter som hindrar jobb samtidigt som han baktalar någon beroende på var man är uppvuxen. En statsminister bör inte tala illa om någon vare sig man kommer från Danderyd eller Husby och han ska framförallt inte ställa människor mot varandra beroende på var de kommer ifrån. Genom den ekonomiska politiken skapar Löfven ett uppdelat Sverige. Genom sin retorik visar han att han hellre vill splittra än hela. 

28 juni 2016

Bara tillsammans är vi starka

Nu ser vi hur viktigt det är med en gemensam inre marknad. Det innebär minskad byråkrati när vi har gemensamma lagar istället för 28 stycken olika. Det underlättar för handel när gränserna är öppna. Det ger större marknader och bättre konkurrenskraft för europeiska företag. Tanken på att man blir starkare av att stå ensam och lämna åt andra att fatta de gemensamma beslut som formar vår gemensamma framtid är inte särskilt klok. 

27 juni 2016

Jublet över ett svagare Europa...

De som nu jublar över Storbritanniens utträde jublar över ett svagare Europa och ett ensamt Storbritannien. Det kommer inte lösa några problem, bara skapa ny. Det ser vi bokstavligen nu när risken växer för att Storbritannien splittras. De kursfall vi har sett liksom fallande valutakurser är ett uttryck för oron över vad som händer med europeisk och brittisk ekonomi. 

Det är också värt att notera att de som jublar mest är Marie Le Pen och Putin. Ett starkt Europa där man överbryggar motsättningar och samarbetar är hinder för dem båda. 


14 juni 2016

Starkare försvar och Nato för att försvara vår frihet

Det är bra att Sverige stärker vår förmåga att ta emot hjälp från andra, om vi skulle bli anfallna eller utsatta för militära hot vi inte själva kan klara av. Det underliga är att det finns dem som inte vill att vi ska kunna försvara vår frihet om den hotas. Det som är ännu mer underligt är alla dem som säger att Ryssland inte har något intresse av att agera mot andra länder, vare sig hota eller angripa dem.

Då ser de inte vad som händer men om det ändå vore så, finns det ju inget skäl att vara rädd för ryska reaktioner om vi går med i Nato. Och om de menar att Nato ger de baltiska staterna ett fullgott skydd är det ju inget argument mot att vi ska få det genom ett medlemskap? Sverige ska ha både ett starkare försvar och ett närmare samarbete med Nato. 

29 maj 2016

Lönsamma företag angrips av S o MP

Det som samlar Miljöpartiet och Socialdemokraterna är uppenbarligen att de båda vill angripa lönsamma företag som ger elever en bra skola. Som en analys av Sveriges många problem är det ofattbart lättfärdigt. Istället för att angripa alla de problem som den svenska skolan har angriper de skolor som fungerar bra. 

Samtidigt som 10 000-tals elever tvingas gå i skolor som inte klarar sina uppdrag, som ständigt kräver mer pengar och som underminerar elevernas framtid vill uppenbarligen, enligt Aftonbladet, Löfven och Lövin angripa skolor som fungerar bra, som inte kostar det offentliga mer än kommunala skolor, snarare mindre och som går med vinst eftersom elever vill gå i dem. 

De ser uppenbarligen inte de problem som det svenska samhället har. I så fall skulle de i kväll satsa på att tala om hur de ska få fler företag att gå med vinst så de kan anställa fler, hur integration och nya jobb ska bli verklighet, hur företag lättare ska kunna anställa, hur skolan ska bli bättre, hur vi ska angripa skolor som är dåliga. 


Men de ska attackera fungerande skolor som fungerar bra bara för att de går med vinst istället för med förlust. En sådan regering bör Sverige inte ha. 

25 maj 2016

Nya ministrar hjälper inte gammal politik

Det är ett stort fel med regeringsombildningen. Regeringen ombildas inte utan består med samma politik, samma koalition och samma oförmåga, bara med några nya personer. 

Problemet är att de saknar en politik för en fungerande bostadsmarknad. Det hjälper inte med en ny minister när man har gammal politik.

Problemet är att de saknar en politik för nya jobb. Det hjälper inte med nya ministrar när man fortsätter med gamla skattehöjningar och en gammal arbetsrätt som hindrar nyanställningar. 

Problemet är att Mp är emot en politik som ger tillväxt och socialdemokraterna är emot en politik som underlättar för fler att bli företagare och för företag att växa. 


Alla dessa problem och många till består eftersom det är samma partier och samma politik. Och samma politik ger samma resultat. Stillastående bostadsmarknad. Ökade underskott och höjda skatter. Avvecklad kärnkraft och ökade CO2 utsläpp. Höjda skatter på företagande och på jobb ger färre jobb. Det hjälper inte om det är nya eller gamla ansikten som för en gammal politik. Den är gammal och fel för det. 

16 maj 2016

Mp politik som drabbar Sverige

Mitt i Miljöpartiets kriser har vi glömt att det stora problemet med Miljöpartiet är att det sitter i regeringen och genomför delar av sin politik. Inte den som är helt orealistisk utan den som drabbar Sverige genom avvecklad kärnkraft, brist på bostäder och högre skatter på allt som rör sig. Skolan har i praktiken inget ansvarigt statsråd. Bara Fridolin som inte gjort något på sina 100 dagar. Miljöpolitiken har inneburit ett platt fall. Och biståndspolitiken ett gigantiskt resande. Men inget av detta möter de problem som vi har med ökade offentliga utgifter, minskade investeringar, dyrare för företag och jobb och ett Europa som behöver mer fokus och samarbete. I allt detta innebär Miljöpartiets politik att problemen blir större och fler. Ett sådant parti borde inte sitta i någon regering. I alla fall inte i Sverige. 

15 maj 2016

Det behövs mer än bidrag för att utveckla kulturverksamheter

I veckan debatterar jag statlig kulturpolitik med Alice Bah Kuhnke . Min utgångspunkt är att det svenska kultursamhället är mycket vidare och större än det som är statlig kultur. Som tur är därför annars hade all kultur och allt nyskapande varit i beroende till staten. Och sådan kultur blir sällan nyskapande, kritiskt granskande och nytänkande utan mer anpassad för att leva upp till bidragsregler. 


En nyckelfråga i detta är att se till att vi får goda förutsättningar för kulturarbetare och kulturskapare att forma sin egen verksamhet på egna villkor genom eget företagande. Min gissning är att regeringen kommer att fortsätta använda skattepengar på att ge mer pengar till existerande kulturinstitutioner som redan i dag klarar sig väl. Men kultursamhället klarar sig inte bra utan de många privata alternativen. 

17 april 2016

Surrealistisk socialdemokrati

Socialdemokratisk surrealism eller surrealistisk socialdemokrati?

Stefan Löfven tycker det är surrealistiskt att väljarna inte är nöjda med den politik som förs.  Det surrealistiska är att han för en politik som är helt annan än den som har gett Sverige stabila offentliga finanser och god ekonomisk tillväxt. 

Den ekonomiska utveckling vi ser i dag är inte ett utslag av höstens budgetproposition. Skattehöjningarna där har precis börjat verka. Den goda ekonomiska utvecklingen nu beror på 9 år av alliansbudgetar. 


Det är surrealistiskt att en socialdemokratisk regering skryter med andras framsteg samtidigt som man höjer skatter, ökar utgifter, ökar underskott och gör jobben dyrare. Det är vad fler och fler börjar bli missnöjda med. 

12 april 2016

Nya skattehöjningar förbereds

Samtidigt som företag flyttar från Sverige, och andra säger att man kan tvingas flytta från Sverige, förbereder regeringen nya skattehöjningar på företag, jobb och investeringar. Det är som om de sitter med en karta ritad av SSU på 1970-talet och inte ser att just den politiken skapade arbetslöshet och att vi i dag har en verklighet som inte tål experiment. 

Varje skattehöjning ger förlorade jobb. Varje bidragsökning ger höjda skatter. Varje skattehöjning tvingar fram nya bidragshöjningar. Summan av alla bidragshöjningar ger växande underskott och sämre offentliga finanser. Sämre offentliga finanser ger mindre investeringar och ökad arbetslöshet. Högre skatter och sjunkande investeringar ger färre företag som växer och fler som flyttar. 

Sverige behöver en ny regering. 


5 april 2016

Ny försvarsberedning behövs

Bra med krav på en ny försvarsberedning. Viktigt det leder till en ny försvarspolitik som handlar om försvaret av Sverige. De senaste 10 åren har försvarspolitiken präglats av en vilja att diskutera annat än de hot som riktar sig mot Sverige. En ny försvarsberedning kan vara en väg att rätta till detta men lika viktigt är att vi får försvarsanslag som uppfyller kraven från de beslut om hur försvaret ska se ut som redan är fattade. 

3 april 2016

Amorteringskrav försvårar för unga

Förslagen och besluten om amorteringskrav är riktigt dåligt . Här försöker man hantera svårigheterna att få tillgång till en bostad genom att göra det än svårare. Bara de som redan har ett stort kapital kommer kunna komma in på bostadsmarknaden.
Genom att göra det tvingande att amortera redan från första dagen blir det svårare för unga att köpa sin första bostad. Det borde vara kreditgivarens uppgift att bedöma låntagare och säkerheter och varje beslut ske individuellt. Nu ska alla amortera oavsett.

Vidare föreslår nu Finansinspektionen att extra lån på ett hus tex för en renovering ska ges än strängare krav och kortare amorteringstid. Det försämrar än mer för människors hushållsekonomi, möjligheten att hålla fastigheten i gott skick och för alla de föräldrar som genom att lyfta ett lån hjälpa sina barn med en insats.

Till detta kommer skattehöjningar på inkomster som de rödgröna genomför och som ytterligare försvårar för såväl unga som gamla att betala av på sitt boende. Istället för att underlätta för en utveckling av det svenska bostadsbeståndet, stimulera till mer byggande och göra tröskeln in på bostadsmarknaden lägre vill nu Finansinspektionen motverka detta. Det drabbar alla boende men allra mest de unga som inte har en förmögenhet med sig in på bostadsmarknaden.


20 mars 2016

Kuhnke står inte upp för demokrati mot diktaturerna

Den 1 mars talade Alice Bah Kuhnke, Sveriges demokratiminister, ja ett rätt konstigt begrepp i sig, inför FN´s råd för mänskliga rättigheter i Geneve. Det är ett råd som några av världens värsta diktaturer är medlemmar i. 

Istället för att peka på förtryckarna och de som förbryter sig mot människor och mot våra mänskliga fri- och rättigheter valde Bah Kuhnke att tala lite allmänt och begränsat om minskande utrymme för media, om vikten av jämställdhetsfrågor och respekt för minoriteter, LGBTI personer samt flyktingar. 

Problemet är bara att hon talade inför några av världens mest brutala diktaturregimer som medvetet underminerar demokrati och människors rätt i sin helhet. I en diktatur är problemet inte inskränkt pressfrihet utan frånvaro av frihet i sin helhet. Där finns vare sig respekt för majoriteter eller minoriteter.  

I Ryssland där demokrati och rättsstat underminerats i det närmaste helt drabbas alla människors rättigheter och där blir agitationen mot allt olikt övergripande. Kina, Saudiarabien, Venezuela eller Kuba. För att bara nämna några av de diktaturregimer hon talade inför men inte vågade kritisera. 

Där diktaturen råder, råder inga friheter. Men Bah Kuhnke talade till förtryckarnas företrädare som om de alla var en del i värnet av mänskliga fri- och rättigheter. Hon riktade inte kritik mot det uppenbara förtrycket och svek de förtryckta. 

Mycket mer demokratiminister än så var hon inte. Står man inte upp för demokrati mot diktaturerna vinner man inte respekt för mänskliga fri- och rättigheter. 


29 februari 2016

Mot dålig politik hjälper ingen kampanj !

Nu ska socialdemokraterna lösa sina problem genom en kampanjoffensiv istället för att lösa Sveriges problem med en bättre politik.

Ekonomin går bra eftersom den är ett arv från alliansens budgetpolitik. Politiken är däremot i kris eftersom den är de rödgrönas egen.


Istället för att kampanja för en politik som människor inte tror på vore det bättre för socialdemokraterna att ge regeringen en politik som väcker förtroende istället för misstro. Mot dålig politik hjälper ingen kampanj. En bra politik som ger resultat är sin egen kampanj. 

20 februari 2016

Inkompetent regering blundar för verkligheten

Utgifterna skenar, regeringen vill ändra budgetlagstiftningen och Vänsterpartiet kräver ökade utgifter, förbud mot privata företag samtidigt som Miljöpartiet hindrar en ansvarsfull flyktingpolitik, energipolitik, transportpolitik och modern infrastruktur. Sverige kan inte ha en ytterlighetsregering.

Vi behöver en regering som stöder framväxten av nya jobb, nytt företagande och som inte stryper tillväxt genom höjda skatter. Vi behöver en regering som styr, och som kan styra, genom att se den verklighet som vi har istället för att leva på illusioner om hur världen borde vara. Vi lever i en alltför svår tid för att kunna ha en alltför inkompetent regering. 

12 februari 2016

Nu går det utför snabbt med S-MP


Sedan regeringen Löfven tillträdde har den med skärpa sett till att det blivit röra. Ett skäl till detta är att Miljöpartiet gick till val på en politik som de själva konstaterat inte stämmer med verkligheten. Ett annat att socialdemokraterna under tiden i opposition låt socialistisk dogmatik ta över sunt förnuft och pragmatiska lösningar.

 
Därför ägnade regeringen det första året åt att skapa osäkerhet om Bromma flygplats, som är central för flygtrafiken i stora delar av landet. Till mycket stora kostnader lät man Förbifart Stockholm ligga i träda. Förment grön dogmatik ledde inte någonvart utom till osäkerhet om framtiden och stora offentliga utgifter till ingen mening i dag.

 
Till regeringens lycka fick man inte igenom sin budget. Det har lett till att svensk ekonomi, som finansministern påpekat, går som på räls och är lika framgångsrik som en Tesla. Vi har tack vare allianspolitiken första året istället för höjda skatter på jobb fått fler jobb som betalar skatt.

 
Men nu sätter regeringen in den politik som den planerat för. Istället för stötta utvecklingen av nya jobb och underlätta för företagande kommer nu höjda skatter för energi, transporter, jobb och företagande.

 
Höjningen av skatterna på kärnkraften har redan lett till att fyra kärnkraftsreaktorer ska avvecklas, utan att energipolitiken har utretts eller att riksdagen har fattat ett energipolitiskt beslut. Det innebär mindre elproduktion, större osäkerhet om försörjningen, svårare för elintensiv industri i Sverige och ökade utsläpp av koldioxid. Men skattehöjningen på kärnkraften visar en annan sak. Höjda skatter ger en mindre skattebas. Dels så avvecklas ju de kärnkraftsreaktorer som betalar effektskatten, dels slår avvecklad kärnkraft ut jobb i den framtida energiintensiva industrin.

 
På motsvarande sätt höjs nu skatterna på jobb och på ungas anställning. Konjunkturinstitutet och andra har varnat för att det leder till högre arbetslöshet. När det blir dyrare att anställa unga får unga, som redan har det svårt på arbetsmarknaden, svårare att få jobb. När RUT-avdragen minskas blir det mindre jobb för dem som kommit in på arbetsmarknaden tack vare det och det blir svårare för många nyanlända att få jobb. När skatterna stiger samtidigt som bidragen höjs förlorar vi jobb. När regeringen låter socialförsäkringssystemets kostnader skena minskar både arbetsutbud och konkurrenskraft när skatterna höjs ännu mer.

Regeringen hävdade när man var ny att man skulle höja Europas mål för att minska koldioxidutsläppen med 60 % och inte med 40%, men sedan så la man sig under moderaternas mål och i själva verket ökar man genom kärnkraftsavvecklingen utsläppen.

 
Flyktingfrågan har man hanterat genom att sticka huvudet i sanden för att sedan slå till med panikåtgärder som nu skapar nya gränser och gör att trafiken över Öresundsbron blivit osäker.

 
Drygt ett års förvirring hotar jobb, energiförsörjning och vårt samarbete med grannländerna samtidigt som de offentliga finanserna nu försvagas. På ett år. Sverige kan inte ha en regering som inte vet vad den sysslar med

25 januari 2016

Nu börjar Vänsterpolitiken märkas - färre jobb och högre skatter!

I dag märks det på riktigt att Sverige har fått en ny regering, drygt ett år senare efter regeringsskiftet. Fram till nu har alliansens budget gjort att svensk ekonomi har gått som på räls, som en Tesla, som Magdalena Andersson utrycker det när hon upptäckt att ladorna inte var tomma. Det har inneburit fortsatt fler jobb, en hög tillväxt och lägre arbetslöshet. Men i dag märker svenska folket höjda skatter på det mesta. Dyrare med jobb, högre skatt och mindre pengar kvar, mer bidrag och mer pengar till offentlig sektor där utgifterna rusar. Nu börjar socialdemokraternas politik att märkas. Normalt brukar de säga att det kommer leda till att opinionsutvecklingen svänger upp. Men tror de verkligen att färre nya jobb, högre arbetslöshet och högre skatter är mer populärt än flest nya jobb i Europa, sjunkande arbetslöshet och lägre skatter och mer pengar till hushållen. Om de har haft problem när de har haft hjälp av alliansens budget blir det inte lättare när de nu får ta ansvar för de problem de själva skapar. 

23 januari 2016

Behåll ränteavdragen

Frågan om ränteavdrag är mycket enkel. Den som har inkomster av räntor betalar skatt för det och den som har kostnader kan göra avdrag. Det ena balanserar det andra. Kostnaden för lånet är avdragsgillt medan intäkterna från lånet beskattas. 

För en företagare som investerar är det en självklar förutsättning att kostnaderna för intäkternas förvärvarande är avdragsgilla på samma sätt som man betalar skatt för ränteinkomster. För en privatperson som lånar för att kunna köpa hus är det rimligt att man får göra avdrag för räntorna eftersom man sedan får betala skatt på värdeökningen när man en gång säljer huset. Om man inte håller sig till den principen ökar skattebelastningen på boende och då kommer det investeras mindre i boende. 

När det blir dyrare att investera i ett nytt hus minskar viljan att investera i ett nytt hus och då byggs det färre hus. Den som vill att Sverige ska ha en bostadsmarknad där det byggs mer och där vi får nya bostäder bör inte verka för att göra det dyrare att finansiera nytt bostadsbyggande. Då ökar bostadsbristen och det blir framförallt unga människor som vill in på bostadsmarknaden som förlorar. 


Då blir det till slut bara dem som kan gå förbi i köerna i ett land där det inte byggs som kommer att få bostäder.  Ränteavdragen bidrar både till bostadsbyggande och till vanliga människors boende. Det är inte avdragen som är orsaken till stigande priser utan bristen på bostäder. Den blir värre ju svårare det blir att finansiera byggandet av nya bostäder när skattebelastningen ökar. Av hänsyn till unga människor som annars inte kommer att ha råd att köpa bostad bör förslaget att avveckla ränteavdragen läggas åt sidan. 

17 januari 2016

Bostadsbrist , men S säger nej till fler bostäder


I vår expansiva region är bristen på bostäder hinder för jobb, företagande och tillväxt. Bristen på studentbostäder gör det svårt för studenter att ens fundera på Stockholm som sin studentstad. Vi har också ett ansvar att få fram bostäder för våra nyanlända invånare. Bostadsbristen är akut och dessvärre är tiden från tanke till färdig lägenhet lång.

 
Den röd/gröna regeringen föreslår förenklingar och ändrade regler och överväger också att ställa hårda krav på alla kommuner för att få fart på bostadsbyggande Här i Danderyd gör dock (S) och (MP) precis tvärtom, de ställer sig på samma sida som det populistiska centerpartiet och säger nej till nya bostäder.

 
Vi moderater har tillsammans med (L) och (KD) identifierat ett antal områden där byggandet av bostäder både är möjligt men som också skulle tillföra mervärden till vår kommun. Att som (S), (MP) och (C) säga nej till exploateringar på mark i centrala lägen som redan är planlagd för bebyggelse ger kommunen få alternativ, om vi vill slippa ta park- och friluftsområden i anspråk, något som vi moderater vill undvika.

 I Sverigeförhandlingen som nu inleds ingår att utreda förutsättningarna för utbyggnad av infrastruktur i form av spårtrafik ovan och under jord, ett motkrav för att få del av dessa är ett ökat bostadsbyggande. Danderyd är en del av detta vilket kommer gynna oss genom bättre kommunikationer och förutsättningar för att en redan stark region ska kunna konkurrera ännu bättre i framtiden.

12 januari 2016

Rättstatens nolltolerans ska gälla alla i hela Sverige


Det är ingen jämställdhets- eller kvinnofråga när kvinnor antastas och förnedras genom sexuella trakasserier, ofredande, övergrepp eller våldtäkt. Det är ingen kulturfråga och det är ingen fråga om tolerans. Det är och ska bara vara en fråga om rättsstatens nolltolerans mot brott mot dess medborgare. Skyldiga ska dömas och straffas för det är så rättsstaten fungerar när det gäller alla brott mot dess lagar.

 
Det spelar ingen roll om förövarna kommer från samhällen med en eftersatt kvinnosyn, eller rättare där samhällssynen bygger på ett förakt för kvinnan som varelse, människa och medborgare. I Sverige får detta inte påverka rättsutövningen en millimeter. I dessa länder är det inte bristande jämställdhet som är problemet utan frånvaro av respekt för mänskliga fri- och rättigheter.

 
Gör vi frågan om sexuella trakasserier mot kvinnor på gator och torg i Sverige eller som nu debatteras i Köln till en kvinnofråga tar vi många steg tillbaka från det som är en självklar sak i vårt samhälle, nämligen varje person har och ska ha samma skydd av rättsstaten. 

 
Det är inte någon ursäkt för någon som lever i Sverige att antasta och våldföra sig på kvinnor för att man kommer från ett samhälle där kvinnor är andra klassens medborgare och vi får inte genom att göra denna fråga till en jämställdhetsfråga göra kvinnors rätt till en fråga om jämställdhet. Det är förbjudet i Sverige att förgripa sig mot kvinnor oavsett vilken syn på kvinnor och män man har och oavsett vad man i övrigt har för uppfattningar om jämställdhet mellan män och kvinnor.

 
Kan man inte förstå och leva efter detta, bryter man mot dessa lagar bör man inte få ha uppehållstillstånd i Sverige, av samma enkla skäl som man inte bör få ha uppehållstillstånd om man begår andra brott. Flyr man från rättsövergrepp och från en förnedrande människosyn gör man det för att lämna det bakom sig. De som kommer till Sverige ska inte få ta med sig den människosyn de har flytt ifrån eller låta andra drabbas av den. Det finns många skäl för oss att vara glasklara i att rättsstatens regler måste gälla.

 
För det första måste vi bryta med den förklarande inställningen till hedersvåldet och förkastliga kvinnosyn bland vissa invandrargrupper som så länge präglat svensk samhällsdebatt. Det är lika oacceptabelt om invandrare har en föraktfull och våldsam kvinnosyn som om någon i Sverige född har det. Det finns ingen ursäkt och det finns inget att försöka förklara med hänvisning till kulturbakgrund. Det är inte bara män som har flytt till Sverige, det är kvinnor och män som har flytt från våld och både kvinnor och män har rätt att slippa detta våld i Sverige.

 
För det andra är det inte acceptabelt att ett fåtals brott dömer en hel grupp av invandrare. De må ha vuxit upp i en förvriden kvinnosyn men de som respekterar svensk lag och respekten för män och kvinnors lika rättigheter ska inte dömas i opinionen för att man inte genom vårt rättssystem åtalar, dömer och straffar dem som är skyldiga. Det är de skyldiga som vi ska vara förbannade på, inte dem som tagit sig ifrån vidriga levnadsförhållanden.

 
För det tredje, och det är en jämställdhetsfrågan, måste svensk lag gälla lika mycket för invandrarkvinnor som för alla andra kvinnor i vårt svenska samhälle. Det får inte växa sig fram en kvinnosyn i våra förorter och invandrartäta områden som står bortom svensk lag och svensk rätt. Detta är den stora och framväxande jämställdhetsfrågan, långt större än de kvoterings- och bonusmånadsfrågor där vissa politiker vill styra över mäns och kvinnors fria val. Accepterar vi dubbla standards vad gäller lag och rätt när det gäller kvinnor och män kommer det till slut påverka oss alla.

 Då kommer vi genom rädsla samt förvriden uppfattning om vad som är tolerans och respekt för invandrares kultur och värderingar underminera lagar, regler och rätt som inte hör jämställdhet utan rättsstaten till. Då har vi underminerat alla kvinnors rätt och gjort allt detta till en jämställdhetsfråga, i ett gigantiskt steg tillbaka. Gör inte frågan om sexuella övergrepp till en jämställdhetsfråga. Låt den förbli en fråga för rättsstaten!

 

6 januari 2016

Tätplats i höga skatter ger sista plats för jobb o företagande

Nu träder den socialistiska budgeten i kraft och den leder direkt till att Sverige tar tätplatsen. Inte när det gäller investeringar och framtidstro utan när det gäller världens högsta marginalskatter. Inget land beskattar efter årsskiftet sina högutbildade så hårt som Sverige. Regeringens tro är att det kommer leda till ökade skatteintäkter på 2,7 miljarder. Men det är en statisk beräkning, som om beslut och skattehöjningar inte påverkar människor, deras agerande och jobben. 

Men när varje jobb blir dyrare förlorar Sverige konkurrenskraft samtidigt som den enskilde blir mindre motiverad att jobba mer och att utbilda sig mer. Den socialistiska politiken som nu slår igenom motverkar jobb och tillväxt. Därför är det mer sannolikt, baserat på rimliga uppskattningar, att den höjda marginalskatten leder till minskade skatteintäkter i spannet 2 – 4 miljarder kronor. 


Så resultatet av en av de första skattehöjningarna blir färre jobb, mindre arbete, mindre motivation för utbildning och lägre skatteinkomster. Så har det varit tidigare. Så har det inte varit fram till nu när alliansens budget har gällt. Det har gett en ekonomi som Magdalena Andersson har berömt för att vara som en Tesla. Nu får i en ekonomi som fungerar som en bil som kört slut på bensin. S skulle fortsatt regera med alliansens budget. Det hade varit bättre för alla.