31 juli 2013

Kommunal verksamhet fortgår även om de inte når upp till kraven

Privat välfärdsföretagande i form av förskolor, äldreomsorg och skolor har funnits i mer än 20 år. Och de fungerar väl. Tusentals personer har sina jobb i välfärdsföretagande och miljoner människor har på olika sätt kunnat välja välfärd som de själva har önskat den. Ändå verkar en del politiker och näringslivsföreträdare tro att det är ett nytt fenomen utan regler.

Sanningen är att privata välfärdsföretag inte bara lever efter samma regler som offentlig välfärd, de lever också efter de mycket tuffare krav som man kan ställa när man som kund eller uppdragsgivare kan byta den som utför tjänsterna. Och det är en fördel för det innebär att de som inte är tillräckligt bra får lägga ner sin verksamhet. Det är inte ett problem för utvecklingen av välfärdens kvalitet. Problemet är att alltför många kommunala verksamheter kan fortsätta även om de inte lever upp till kraven. Det är de verksamheter som inte lever upp till de krav vi ställer som borde diskuteras, inte de som faktiskt gör det.  

27 juli 2013

Staten är inte lämplig som företagare - oavsett regering

Frågan om Vattenfall handlar inte om vilken regering som är bäst på att driva företag utan om att staten inte är lämplig som företagare. Det kan man se överallt i världen där ekonomier har byggts upp kring statligt företagande och det ser man i Sverige. Den ena eller andra regeringen är inte lämpligare som ägare än den andra eftersom man är vald för att styra landet, inte för att styra över företag. Staten ska stifta och upprätthålla lagarna, inte ersätta enskilt ägande och ansvar.

26 juli 2013

Debattartikel i Helsinborgs Dagblad: Bra apotek har blivit bättre

För några år sedan var det en utmaning att få tag i värktabletter eller hostmedicin på kvällar och helger. Med 356 nya apotek och utökade öppettider har omregleringen förbättrat tillgängligheten på läkemedel avsevärt. Den som exempelvis behöver lindra sin feber kan idag enkelt vända sig till något av de 5 670 försäljningsställena.Debattartikel i ttela: Tillgängligheten främjar hälsan


För några år sedan var det en utmaning att få tag i värktabletter eller hostmedicin på kvällar och helger. Med 356 nya apotek och utökade öppettider har omregleringen förbättrat tillgängligheten på läkemedel avsevärt.

23 juli 2013

Svar på öppet brev i Mitt i Danderyd: Ingen upphandling inom hemtjänsten

Svar på öppet brev till socialnämndens ordförande: Jag har fått direkta frågor angående ersättningsnivån i hemtjänsten i Danderyd.

Debattartikel i SvD: Reavinstskatten bör avskaffas

Rörligheten i den ägda delen av bostadsbeståndet måste bli bättre. Att avskaffa den eviga reavinstbeskattningen av privatbostadsfastigheter och bostadsrätter på sikt skulle därför vara ett steg i rätt riktning, skriver Anti Avsan (M) och Isabella Jernbeck (M). 

En vikitg diskussion om hur vi kan förhindra hot

Under måndagen har det skrivits mycket om den stora tragedin på Utöya för två år sedan. Många vill nu politisera det människoförakt som vi såg där. Men ett viktigt sätt att hedra dem som dödades och skadades för livet är att diskutera vad vi i dag gör för att motsvarande inte ska kunna hända igen.
Det handlar om polisens beredskap och förmåga. Det handlar om vår förmåga att i förväg identifiera hoten och analysera de skeenden som leder till att någon kan bygga och sedan spränga en mycket stor bomb i Oslos regeringskvarter.
Men allra viktigast borde vara att minnas offren och känna deltagande med alla dem som drabbades och deras anhöriga.

18 juli 2013

Arbetslösheten - kräver nya lösningar och reformer

Trots att Sverige har klarat krisen bättre än de flesta andra länder är arbetslösheten likväl ett problem som kräver nya lösningar och reformer. En av de mest uppenbara är att förändra arbetsrätten så det blir lättare att anställa och så vi får en rörligare arbetsmarknad. Det är viktigt att tänka nytt när gamla strukturer hindrar människor att få jobb. Det är inte fackförbundens makt som är den viktiga utan medborgarnas rätt och möjligheter till jobb. Den svenska arbetsmarknaden behöver förnyelse mer än att hålla fast vid 1970-talets gamla regelverk.

16 juli 2013

Vänstern ifrågasätter enbart vårdföretag och skolor.

Under året har debatten rasat om människor ska få välja välfärd eller inte. Väl fungerande välfärdsverksamheter ska stängas, om socialister av olika slag får som de vill. Inte för att de är dåliga utan för att de är så pass bra att de går med vinst. Men frågan som då måste ställas är om det är rimligt att privata företag får bygga vägar eller hus.

Borde inte vänsteranhängare ta initiativ till att hindra vinster i det näringsliv som levererar till staten och det offentliga. Se till att minska vinster i företagsamheten och motarbeta konkurrensen även inom andra områden? Alla vet vad det innebär, nämligen planekonomi och misslyckanden. Frågan är bara varför det just är sjuka, äldre och barn som ska drabbas av den planekonomi och de monopol som vi inte vill ha för vägar eller bilar.

12 juli 2013

Sänkta skatter innebär inte minskade skatteintäkter

Maria Ludvigsson skrev häromdagen på ledarsidan att sänkta skatter inte innebär minskade skatteintäkter. Och så är det. Lägre skatter ger fler investeringar, mer företagande och ökad tillväxt. Och det mest intressanta, som Ludvigsson påpekar, samtidigt som skatterna har sänkts har andelen av BNP som går till vård, skola och omsorg varit densamma.

 Det vill säga, skatterna har sänkts, ekonomin har vuxit samtidigt som vården, skolan och omsorgen har fått lika mycket resurser som tidigare. Allt detta är socialdemokraterna, vänstern och de gröna emot. De vill hellre ha högre skatter och förbud mot valfrihet inom välfärden. Det är dålig politik.

9 juli 2013

Femte jobbskatteavdrag stärker svensk ekonomi


Publicerat i Västerviks Tidningen
2013-07-08
Effekterna av alliansens jobbskatteavdrag är tydliga. Sysselsättningen har ökat och fler människor har gått från utanförskap till arbete. När det finns ett ekonomiskt utrymme i Sveriges ekonomi är det dags att lägga i nästa växel och förstärka effekterna med ett femte jobbskatteavdrag. Antalet personer i arbetskraften har sedan det första jobbskatteavdraget infördes 2007 ökat med drygt 100 000 mer än vad som kunde förväntas i förhållande till konjunkturen.

3 juli 2013

Bra apotek har blivit bättre

Publicerat i Norran
2013-07-01

Brister i kommunal verksamhet uppmärksammas inte

Den allra största delen av svensk äldreomsorg sker i kommunal regi. Är vården dålig där, eller rentav vanvård, leder det aldrig till en debatt om bristerna med kommunala verksamheter, trots att bristerna är uppenbara: för det första försvarar många kommunalpolitiker automatiskt den egna verksamheten på bekostnad av att värna om de äldre, för det andra är det svårare att avveckla den dåliga verksamheten om man inte kan välja en privat. Men äldre som får dålig omsorg drabbas lika mycket i kommunal regi som i privat. Och den privata kan alltid vara den som vi ser till uppfyller kraven. Annars byter man. Det är inte lika lätt med den kommunala.

2 juli 2013

Jobbskatteavdragen ger mer till semestern

Just nu planerar många svenskar sin semester och tack vare jobbskatteavdragen innebär det större möjligheter att kosta på sig inte bara ledighet utan också att åka någonstans, hyra en stuga eller göra något med hela familjen. Det är det som socialdemokrater kallar en nedrustning av välfärden.

1 juli 2013

EU - idag 28 medlemmar!

I dag blir Kroatien medlem i EU. Det innebär nu 28 medlemmar men också mer fred och säkerhet på Balkan. De som är emot EU har inget att jubla åt i dag men vi andra som tror på samarbete, öppna gränser och en stark demokrati kan glädjas åt att EU finns och att Europa blir lite säkrare i dag.