28 januari 2014

Rysk aggressiv politik

Plötsligt är Europa upptaget med den konflikt som rysk aggressiva politik mot ett annat land har lett till. Det är regimen Putins påtryckningar, hot, löften och korruption som har lett till att den ukrainska regimen, inte i parlamentet utan i dolda samtal, tvärvände från ett färdigförhandlat avtal om samarbete, fri handel och öppenhet till att luta sig mot Moskva.

Det blir inga demokratiska reformer av det, inte rättsstat eller frihet för medborgarna. Eftergivenheten till Moskva hotar välstånd och ekonomisk utveckling. Det ökar Ukrainas beroende till ett land som vill dominera och styra över Ukrainas framtid. Det är viktigt att vi i det som nu sker i Ukraina ser att den ryska regimen ser demonstrationerna som ett hot mot den dolda maktutövning man vill ägna sig åt för att styra över andra länder. 

20 januari 2014

Monopol ingen lösning.


De rödgrönas förbudsiver mot företagande och konkurrens drabbar nu även järnvägen. Tack vare konkurrens och nya tågoperatörer har vi fått fler som åker tåg. På grund av mångåriga försummelser har staten inte skött sitt ansvar för underhåll av spåren. Det är först med alliansregeringen som vi har fått se höjda anslag för underhåll och det tar tid att komma ikapp det som försummats. Men svaret på fler tågåkande bör inte vara monopol utan bättre underhåll, som alliansen nu genomför. 

16 januari 2014

Vänstern värnar politikers makt

Det är underligt att debatten om den svenska välfärden handlar om hur man ska stänga människors möjlighet att själva välja skola, äldreomsorg eller sjukvård, trots att vi vet att kvaliteten i de val vi själva gör är högre än när vi inte kan välja.

 Bara det faktum att det betraktas som en rimlig debatt att de partier som på den rödgröna sidan vill bilda regering nu måste diskutera om man ska förbjuda skolor och äldreomsorg som 100-tusentals människor valt är väldigt skrämmande.

 Det visar att det finns bland vänsterns politiker mer omsorg om politikers makt över människorna än omsorg om människors egen välfärd.

9 januari 2014

Nya jobb förloras pga politisk debatt


Sverige har förlorat många nya jobb inom privat omsorg på grund av den politiska debatten om att förbjuda bra välfärdsverksamhet för att den är privat oavsett kvaliteten. Debatten beror på en missuppfattning om att nytt företagande är ett hot mot kvalitet och att kommunala monopol är en garant. Så är det inte. Garantin för en bättre kvalitet är förnyelse, nya och bättre verksamheter samt rätten att välja och välja bort.

7 januari 2014

Debattartikel: Med M är du fri att välja

Det fria valet självklart även när det gäller hemtjänst. Moderaterna vill att alla medborgare ska ha valfrihet och inflytande över sin vardag. Har man i hela sitt liv kunnat välja mellan Aftonbladet eller Expressen, Ica ­eller Konsum ska man också själv kunna välja vem eller vilka som ska ge stöd och hjälp i vardagen. Bara för att man blir äldre och får ett vårdbehov ska man inte omyndigförklaras och fråntas friheten att välja. För oss är det en självklarhet att människor som i hela sitt liv har fått välja ska fortsätta att få göra det.

2 januari 2014

Viktigt med restriktiv narkotikapolitik

Nu kommer debatten om legalisering av marijuana tillbaka, i några olika amerikanska delstater legaliserar man i tron att man därmed slipper kriminalitet och de sociala problem som organiserad brottslighet ger. Men då glömmer man att marijuana leder fler människor in i narkotikaberoende och in i en process som skadar förmågan att fungera som en självständig människa. Marijuana skadar kroppen och öppnar upp för nytt och större missbruk. Marknaden för langare ökar och antalet missbrukare ökar. Det är därför som förbudet mot all narkotika är viktigt att upprätthålla.

1 januari 2014

Socialdemokratiska löften


Nytt år och Socialdemokraterna har fortfarande inte talat om vilken politik de vill föra och med vem. Vi vet bara vad de själva har lovat. Att de ska höja istället för att sänka skatter, att de ska höja utgifter istället för att spara, att de ska motverka konkurrens och mångfald istället för att värna valfriheten. De växande utgifterna, de höjda skatterna och bristen på konkurrens är just det som ledde Europas krisekonomier in i krisen. Det vore bra om socialdemokratiska löften fick förbli löften och inte verklighet.