26 juni 2015

Förtroendet sjunker i takt med höjda skatter

Under ett år till har alliansens budgetpolitik styrt Sverige. Det har lett till fortsatt fler jobb och lägre arbetslöshet. Det är inte det som har sänkt de rödgrönas siffror utan det faktum att de vill göra tvärtom. Höja skatter på jobb och företagande, stoppa infrastruktur, avveckla kärnkraft och förbjuda vinstdrivande företag. När väljarna efter valet har sett att S och de rödgröna vill svika de löften som man gav före valet påverkar det självfallet bilden av regeringen Löfven. När allt fler litar på vad man har sagt och allt mer litar på att skatterna ska stiga, välfärdsalternativ stoppas och energiproduktion avvecklas så sjunker stödet för dem som lovade att ta ansvar och värna om Sverige.20 juni 2015

Stödet för Löfven sjunker i takt med svikna löften

Under ett år till har alliansens budgetpolitik styrt Sverige. Det har lett till fortsatt fler jobb och lägre arbetslöshet. Det är inte det som har sänkt de rödgrönas siffror utan det faktum att de vill göra tvärtom. Höja skatter på jobb och företagande, stoppa infrastruktur, avveckla kärnkraft och förbjuda vinstdrivande företag. När väljarna efter valet har sett att S och de rödgröna vill svika de löften som man gav före valet påverkar det självfallet bilden av regeringen Löfven. När allt fler litar på vad man har sagt och allt mer litar på att skatterna ska stiga, välfärdsalternativ stoppas och energiproduktion avvecklas så sjunker stödet för dem som lovade att ta ansvar och värna om Sverige.

14 juni 2015

Andersson vet inte vad sänkt skatt betyder

Magdalena Andersson säger att hon tycker det känns tråkigt att sänka skatten. Det beror nog på att hon är långt borta ifrån den verklighet där en sänkt skatt betyder extra trygghet och större möjligheter. Om man identifierar sig så med makten att statens makt över individerna är viktigare än individernas makt över sin vardag företräder man inte längre medborgarnas perspektiv utan statens. Sådan är tyvärr dagens socialdemokrati.