24 februari 2010

Grekland - ett varnande exempel.

Efter 2 dagar i Aten med diskussioner och möten kring försvars- och säkerhetspolitik. Här lurar gamla motsättningar och föreställningar om den gamla ärkefienden Turkiet, som lett till att Grekland i dag, mitt i den värsta ekonomiska krisen, är det land i EU som spenderar mest av sin ekonomi på försvarsbudgeten.

Övertygar mig om två saker. Ett närmande mellan Grekland och Turkiet genom att även Turkiet blir medlem av EU leder till ökad säkerhet och mindre motsättning. Det vore bra för hela Balkan och för Cypernfrågan. Och för Grekland, inte minst när budgetkrisen ska hanteras.

Länder som inte har en tuff budgetpolitik blir lätt sina egna värsta fiender. Grekland hotas mer av sina dåliga statsfinanser än av gamla föreställningar om Turkiet. Försöker man lösa en ekonomisk kris med hjälp av ökade offentliga utgifter tappar man till slut kontrollen. Hade vi i Sverige gjort som Mona Sahlin ville för ett år sedan och ökat utgifterna hade vi hade haft större statsskuld och dubbelt så höga räntor på statsskulden. Grekland är att varnande exempel för alla.

I en annan del av EU

Aten känns som ett himmelrike med sina + 17 grader och sol. Speciellt när man lämnat Stockholm med - 20 grader och 2 månaders snöskottning!
Himmelriket rämnar när man tittar lite närmare på det som vi svenskar nog kan kalla kaos.
Grekland brottas med en krisartad ekonomi där stora strukturella problemär underliggande.
En korruption som är totalt utbredd överallt - just nu protesterar taxichauförrerna därför att de ska tvingas lämna och registrera resor med kvitton! Generalstejker är mer en regel än undantag. Korrutpionen finns både inom det offentliga och privata - tilltron till de politiska systemet är lågt. Regeringens medicin att räkna med ökade skatteintäkter för att försöka betala ner den enorma statsskulden känns osäker.
Det långsiktiga problemet handlar också om vad landet ska leva av. Med en obefintlig exportindistri gäller det att turismen blomstrar och att skeppsnäringen ökar.

Grekland har ett förhållandevis stort försvar - med en budget på 70 miljarder och 150 tusen officerare och soldater. Hotet kommer från Turkiet och Cypern frågan och fYROM diskussionerna är i allra högsta grad levande för Grekerna.

Lite grekiskt klimat i Sverige och en fortsatt moderatledd regering blir min önskan till höstens svenska val!

19 februari 2010

Piraters väl viktigare för vänstern än skyddet för svenska soldater.

Nästan 200 svenska soldater kommer att delta i Eu:s marina insats mot pirater och sjöröveri utanför Somalias kust ( Operation Atalanta). Skälet för den internationella insatsen är att skydda fartyg som deltar i transport av humanitära hjälpsändningarer till Somalia. Samt att avvärja och bekämpa sjöröveri och väpnade rån. Piratverksamheten är ett hot mot leveranser av mat till alla dem som flyr från våld och krig på Afrikas horn.
Det verkar inte vara något bekymmer för de rödgröna.

För de svenska soldater och sjömän som deltar handlar det om de risker som följer av varje väpnad insats. Den är väpnad och militär på grund av att det våld som kan möta kräver mer än vanliga polisiära insatser. Det är med fara för sina egna liv de deltar.
Det verkar heller inte vara något bekymmer för de rödgröna.

När de rödgröna diskuterar denna insats i riksdagen är det nämligen som om vare sig flyktingarna, de 200 människor som piraterna har tagit som gisslan eller de svenskar som riskerar sitt liv är något att bekymra sig över.

Det enda som de rödgröna har fokuserat sin diskussion i det gemensamma utrikes- och försvarsutskottet har varit frågan om hur man kan lagföra piraterna. Det är en fråga som man inte ska nonchalera. Internationell lag och rätt ska upprätthållas, och det är också syftet med insatsen.

Men en ännu viktigare fråga är hur man stoppar piraterna från att bryta matleveranser till svältande flyktingar och hindrar gisslansituationer till sjöss. Och frågan om hur vi skapar största möjliga trygghet för de besättningar som hotas till livet av piraterna och hur vi ser till att de svenska sjömännen och soldaterna kan agera med största möjliga skydd och säkerhet, med den bästa utrustningen. Men när människor riskerar att svälta ihjäl, när sjömän tas som gisslan och när svenska förband ska sättas in grubblar de rödgröna på detaljerna kring lagföring.

Ibland verkar det som om de tror att världen slutar vid Södertörns tingsrätt. Och glömmer att vi har ett försvar för att skydda utsatta människor, värna frihet och fred. Det är därför jag vill att det ska vara starkt. Då kan vi nog också lagföra pirater på rätt sätt.

Familjer vet bäst – inte politiker

Publicerat 2010-02-19

18 februari 2010

Miljöpartiet = 40 miljarder i skattehöjningar!

Miljöpartiet har plötsligt i skuggan av socialdemokrater och vänsterpartister vuxit fram som något mer modernt alternativ. Då har man små krav. Och det är bara så länge de är kvar i skuggan det fungerar.

Miljöpartiet ville förr ha det som de kallade grön skatteväxling, det vill säga höja skatter på energi och koldioxidbaserade bränslen men sänka på jobb. Numera vill de bara höja skatterna. Det är vare sig grönt eller skatteväxling. De vill höja skatten på inkomster:

"Vi menar att det är orimligt och smaklöst att nu fortsätta sänka skatten för dem som jobbar samtidigt som allt fler i vårt samhälle drabbas av arbetslöshet." (Miljöpartiets budgetmotion hösten 2009)

Man kan fråga sig varför de tror att höjda skatter för dem som jobbar skapar fler jobb samtidigt som de anser att höjda skatter på energi ger mindre energianvändning. Om skattehöjningar leder till att man minskar det man beskattar bör man inte höja skatten på jobb om man vill få fler i arbete.

Sammanlagt vill miljöpartiet själva höja skatterna med 40 miljarder. Det är 40 miljarder mer som ska belasta svenska hushåll, jobb och företag. Den enda ursäkten för miljöpartiet är att vänsterpartiet vill höja skatterna ännu mer men det är ett ännu starkare argument mot att rösta för något av de rödgröna, om man inte tror vi får fart på vår ekonomi genom att beskatta jobben hårdare och genom att minska hushållens trygghet.
 

16 februari 2010

Vänstern vill överge det afghanska folket

Rapporterna om den stora offensiven mot talibanfästen i södra Afghanistan tyder än så länge på en betydande framgång och på ett folkligt stöd. Talibanerna, liksom utländska grupper, lever på att hålla civilbefolkningen i terror och i skräck. Det är få människor som själva vill bli förtryckta.
Nu rensas byar och samhällen från dem som med vapen håller människor i skräck och i medeltida liv. En liten framgång för alla flickor som därmed kan få gå i skola. Kanske inte med samma möjligheter som våra barn men likväl en oändlig skillnad från alternativet.
I Afghanistan handlar det nämligen inte om jämställdhet utan om fundamental mänsklig värdighet och rättigheter. Det faller om talibanerna får fritt fram. Det bord den svenska vänstern tänka på.

14 februari 2010

Engagemang spelar roll

Söndag med en vecka med nya möten och sammanträden framför mig. Ibland frågar jag mig om det är värt alla dagar och kvällar? Vad leder det till? Det är inte alltid det blir konkreta resultat av ett möte, ett beslut eller ett uttalande eller en skrivning.

Men svaret är att det spelar roll. Om inte jag står för mina åsikter, så blir det andras åsikter som slår igenom. På vilken åldringsvård vi ska ha, om vi ska ha ett starkt försvar eller om familjer ska få bestämma själva. Om vi ska bry oss om demokrati och frihet, som är de riktigt stora värdena, så räcker det inte att bara tala om det. Då måste vi också stå upp för det vi tror på.
Det är till exempel rätt att vi har svensk trupp långt bort i Afghanistan, men det påverkar självfallet inte direkt det svenska samhället, i alla fall inte i det korta perspektivet. Om vi inte gör det skulle vi märka det däremot i form av nya flyktingsströmmar, en fristad för terrorister och mänskliga katastrofer som går rakt emot de värden om människors rätt som vi vill försvara. Och det är ett uttryck för att vi inte bara pratar om demokrati.

Så därför spelar det roll att sitta med vid försvarsutskottets sammanträden, rösta i riksdagen, skynda sig till socialnämnd eller stå i Mörby Centrum och kampanja på torget. I en del fall spelar det en direkt roll för om åldringsvården ska vara så bra som den kan bli. Och om äldre kan känna sig säkra på att vi gör vårt bästa för dem. I andra fall spelar den långsiktiga inriktningen en stor roll och ibland är det bokstavligen när vi röstar om skatten som familjers trygghet avgörs. Och allt flyter samman i frågan om man ska stå upp för det man tror eller ej. Och det spelar roll. Precis som det spelar roll om vi vinner valet i höst. Det kräver att vi står upp för den politik vi tycker är rätt. Även när det blåser kallt på torget.

13 februari 2010

Fler soldater till Afghanistan?

Det som är det viktigaste för den svenska truppen i Afghanistan är att den får största möjliga stöd från Sverige. Vi måste nu säkerställa att de har den bästa möjliga utrustningen i förhållande till sitt uppdrag och riskerna. Det handlar därför inte i första hand om att öka antalet, som folkpartiets Allan Widman hävdade häromdagen, utan att se till att de som är där kan göra sitt jobb och fullgöra uppdraget. Med så stor säkerhet som möjligt. Sedan ska vi självfallet vara öppna för om uppdraget kräver fler soldater. Där måste Försvarsmakten vara tydlig och om Styrkechefen på plats anser att fler soldater behövs så ska vi också se till att det blir möjligt.

Och det är just uppdraget som är det viktiga. Ibland ställs frågan om det är värt att svenska liv förloras i Afghanistan. Den frågan har ställts inte minst denna vecka. Svaret är precis så enkelt som det är komplicerat. Varje dödsoffer är en tragedi för mycket. När någon stupar kan vi aldrig säga att det var värt det men väl att om vi ska värna liv är vi beroende till dem som är beredda att riskera sitt liv för att försvara liv och frihet. Den insikten behöver vi ha för att rätt hedra dem som förlorat sitt liv i det svenska försvarets tjänst.

11 februari 2010

Ska vi tillåta ocker ?

Idag finns 46 tusen ärenden hos Kronofogfen gällande obetalda sms lån. Det rör sig om över
200 mkr !
Lånebolagen lånar ut pengar till personer utan att redovosa den effektiva räntan. En ränta som på en månad är 10% är efter ett år 100-150%. Många har bevisligen svårt att överblicka de konsekvenser detta leder till med en stigande skuld. Den grupp som ökar mest nu är medelålders kvinnor. Förr i tiden pratade man om ocker - ngt som skulle förbjudas - detta liknar det!
Regeringen har lagt fram ett lagfärslag som innebär att effektiv ränta måste anges samt att en kreditprövning måste göras. Detta väntas träda i kraft 1 januari 2011.
Jag hoppas det hjälper så att inte fler fastnar i en lånesnurr med växande skulder.

10 februari 2010

Mer resurser till försvaret

Det är bra att folkpartiet efter att länge ha velat krympa försvaret och minska på inte minst flygplan nu väljer en annan väg. Det såg jag när folkpartisten Allan Widman blev intervjuad i SvD häromdagen. Men den springande punkten för att vi ska få ett starkt försvar handlar inte om enskilda förband på Gotland eller inte, utan om vi ska se till att det finns tillräckliga resurser för att genomföra den förändring mot ökad insatsförmåga som alliansen nu drivit igenom. Det är så vi kan bygga upp en växande och mer omedelbar operativ förmåga.

Jag tror det kommer kräva mer resurser än dagens och det kommer att kräva att vi själva kan fortsätta utveckla strategisk försvarsmateriel som ger oss en stark ställning i det europeiska försvarsindustriella samarbetet. Det får vi inte genom att lägga ner ubåtstillverkning och tro att allt finns att köpa på hyllan.

En ros till RUT och ROT

Publicerat 2010-02-10

9 februari 2010

RUT och ROT ger jobb och företagande

Alliansens RUT- och ROT-avdrag ger fler jobb. Enligt en ny undersökning från företagarna och skatteverket har dessa två skatteavdrag skapat minst 12 000 nya heltidsjobb i Sverige under 2009 – och siffran kan vara så hög som 35 000! Lägger man dessutom till att avdragen skapat fler företag, förbättrad konkurrensen och minskat svartjobben blir bilden ännu ljusare. Alliansens politik fortsätter att ge resultat – här och nu.

Vad vill då vänstern? De vill avskaffa både RUT och ROT avdraget och ersätta dem med höjda skatter!

Replik till Anders Karlsson och Thomas Eneroth (DI 30/1-2010)

Publicerat i Dagens Industri
2010-02-09

7 februari 2010

Svenska förluster i Afghanistan

Två svenska soldater som har stupat i norra Afghanistan är en förskräcklig och sorglig nyhet. Det är sorg för familj och anhöriga liksom för kamrater och kolleger. Det spelar ingen roll att vi redan vet att det är en riskfylld verksamhet som svensk trupp genomför för fredens och säkerhetens skull. Det är en tragedi som drabbar de anhöriga på ett sätt som ingen annan kan förstå.
När jag för någon dag sedan skrev om Afghanistan och den ökade osäkerheten var det för att vi nu ser en ökad konfliktnivå. Det finns nu anledning att se till att den militära ledningen snabbt går igenom om något har brustit och kan rättas till samt att fortsatt se till att de svenska soldaterna har de bästa förutsättningarna och säkerheten. De som stupat förtjänar inte bara vår sorg utan att vi också tar denna tragedi på allvar vad gäller uppföljningen av den svenska truppens förutsättningar att fullfölja sitt arbete med lärdom av det som skett.
I försvarsutskottet, som en gång varit med om att fatta beslut om den svenska styrkan, får vi nu följa upp vad närmare undersökning visar i form av erfarenheter och krav på insatsens utformning. Det tänker jag se till vi gör mycket noggrant och utan kompromisser när det gäller vad som kan göras.

skattesänkningar = frihet

I går fick jag i en av TV-kanalerna frågan om vad som är den viktigaste frågan för kvinnor. För mig är det lätt att svara på. Det är lägre skatt. Skattefrågan handlar nämligen i första hand om frihet.
Dels gäller den vem som ska styra över välfärden, vi själva eller någon annan. Hur stor ska det offentliga vara och hur liten ska den enskilde vara? Var drar vi gränsen mellan stat och individ? Det avgör skattefrågan. Dels gäller den tryggheten hos familjer att veta att man har den egna välfärden och tryggheten under sin egen kontroll. Det är en trygghet som inte kan mätas i pengar men som avgörs av skattefrågan.
Högre skatt ger mindre kontroll och trygghet över den egna välfärden. De rödgröna vill höja skatter, göra staten större och familjer mindre, liksom deras trygghet. Den viktigaste frihetsfrågan är skattesänkningar, sa jag när jag blev intervjuad och det kommer jag att arbeta för hela valrörelsen.

4 februari 2010

Heja alla mammor

Ja vad ger det för signaler till blivande mammor när ännu en kvinna i karriären lättvindigt viftar bort sin graviditet och förldraledighet. Jag tänker på vår nyaste minister som käckt säger att det finns en pappa också. Visst är det upp till alla familjer att göra det de tycker är bäst men jag tycker också vi måste få tillåta oss att ge våra barn den tid de så väl behöver. Jakten på jämställdhet går väl långt om alla kvinnor ska låtsas som om det inte var en stor sak att vara gravid eller att en bebis inte är i behov av mammans närhet och amning i det första skedet av livet. Det är inte bra om kvinnliga förebilder ger signalerna till unga kvinnor att antingen är du föräldraledig och kommer efter eller så jobbar du bara på. I ett livs perspektiv blir också ett halvår eller år av ledighet för mamma eller pappa litet men desto mer betydande för det underverk som barn faktiskt är.

3 februari 2010

Ökad våld i Afghanistan

På nyheterna idag ger Migrationsverket besked att man numera räknar med att det sker väpnat inre våld i 18 och inte 10 provinser i Afghanistan. Det innebär att 2010 kommer vara ett år präglat av en tuff tid, även för den svenska truppen. Den amerikanska och europeiska uppladdningen gör det nämligen möjligt att hindra talibaner att smita undan i vissa delar av landet. På så vis har de svårare att slå till mot civilbefolkningen eller samla sig och återkomma på andra håll. De utländska styrkorna kan nu tillsammans med de afghanska militära förbanden utmana talibanerna där de drar sig undan. Det är i grunden bra men kommer innebära en större utmaning även för svenska soldater När talibanerna drivs i väg från områden som de tidigare har behärskat kommer de också röra sig till norra Afghanistan där den svenska truppen finns. Det gäller för oss att se till att de har bästa möjliga utrustning och förutsättningar.

2 februari 2010

Sahlin anser att medborgare slösar bort sina egna pengar

I söndags sa Mona Sahlin att hon vill höja skatterna. Men hon ville inte säga hur. Hon vill vänta till i april med att säga det. Men hon vill höja de skatter som har sänkts. Det måste rimligtvis innebära att hon ska höja skatterna för alla dem som nu i vanliga inkomstlägen har fått en extra månadslön.

För hur ska hon annars kunna driva in i ökade skatteinkomster de belopp som hon kritiserar regeringen för att ha slösat bort genom skattesänkningar, hur hon nu kan tycka att det är slösaktigt att normala hushåll för mer pengar över? Hur vet hon att vanliga hushåll slösar bort sina hushållspengar på onyttigheter, och att hon kan använda pengarna bättre än dem som har tjänat in dem?

Men i vilket fall som helst, om hon anser det är slöseri måste hon rimligtvis vilja driva in dem igen, från vanliga hushåll som får vända på kronorna varje månad. Det innebär att en röst på socialdemokraterna kan kosta en månadslön. Det är en dyr röst för alla dem som inte tycker de slösar med hushållspengarna.