28 maj 2017

Ansvarslöst Miljöparti

Miljöpartiets kongress påminner om hur isolerat partiet är från verkligheten. På miljösidan som man anser sig vara främst på har man misslyckats eftersom man är i otakt med verkligheten. Miljön blir inte bättre genom överbud på utsläppsmål utan genom teknisk och ekonomisk utveckling som Mp ständigt ställer sig emot när man vill höja skatter på företagande och på investeringar som är en förutsättning för ny teknik och de ekonomiska förutsättningar som krävs för en renare miljö.

Men allra allvarligast är att man i den värld vi lever är så främmande för de hot som Ryssland utgör mot sina grannar, som sönderfallet i Mellanöstern och terrorismen innebär och flyktingfrågorna som sådana. Miljöpartiet sitter fast i en  världsbild från 1980-talet då man tillväxt var ett hot, företagande ett hinder och försvaret var ett större problem än dem som hotar oss. Flyktingfrågan får enligt samma världsbild inte ses som ett problem utan bara som en annan fråga för överbud gentemot andra partier.

Miljöpartiets problem har blivit djupare eftersom det varit så lätt att få gehör för dessa uppfattningar i media. Därför har man i sin bubbla kommit längre bort från verkligheten. Och i regeringsställning fick man kompromissa om överbuden, fick ta verkligheten i handen. Och det blev inte så mycket av vad Mp ville. Och det som man ville har man fått backa ifrån.

Men likväl kan man inte låta bli att agera i samma riktning i fråga efter fråga. Beskatta flyget så att Sverige fungerar sämre. Motarbeta ett starkare försvar. Och uttala sig för en helt fri invandring. Säga nej till ökade polisresurser för att bekämpa brottslghet i utanförskapsområden. Kräva högre bidrag finansierat med högre skatter, oavsett vad som händer med företag och jobb. Det är en organiserad ansvarslöshet som Mp vill påverka regeringspolitiken med. Och för varje kompromiss de uppnår får de igenom lite mer politik baserad på ansvarslöshet och verklighetsflykt. En sådan regering kan Sverige inte ha. Man bör aldrig kompromissa med ansvarslösheten. 

4 maj 2017

Dax för C och L att ta ansvar - en gemensam alliansbudget hindrar skattehöjningar.

Nu föreslår vi moderater kraftigt sänkta skatter , det ska löna sig mer att arbete än att leva på bidrag. Sänkta skatter ger fler jobb ökade skatteintäkter medan höjda skatter slår ut jobb och minskar skatteinkomsterna.

Med moderaterna sänks skatten med 500 kronor i månaden för den vanlige löntagaren. Det är en ökad trygghet och en stimulans till alla som söker jobb. Sänkt skatt och fler jobb minskar bidragsbehov och ökar antalet skattebetalare.

Det vore bra om Alliansen nu kunde enas om en budgetpolitik som ger alla sänkt skatt och minskar bidragsberoendet, bra för alliansen självfallet men framförallt bra för Sverige. Det är inte rimligt att Liberalerna och Centern nu tar strid för att Löfven ska kunna höja skatterna och förbjuda privat välfärd med Vänsterpartiet samtidigt som man tar stöd från Sverigedemokraterna för att låta facket hindra utländska arbetstagare jobba i Sverige. Den socialdemokratiska skattehöjarpolitiken bygger på Vänsterpartiets stöd, bidragspolitiken bygger på Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets stöd och hindren för utländska arbetstagare på både Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas stöd.

Det finns inget parti som tar så mycket stöd från ytterligheterna som Socialdemokraterna. De tvekar inte att samarbeta om politikens utformning med vänsterpopulister som hyllar förtrycket i Venezuela och som gick med i politiken för att hylla det kommunistiska förtrycket, och de tvekar inte att få en majoritet mot utländska arbetstagare med hjälp av Sverigedemokraternas främlingsfientlighet. När Annie Lööf och Jan Björklund skyddar socialdemokraternas skattehöjningar bidrar de inte bara till att det svenska samhället skadas utan också till att ytterligheterna får ett större inflytande än att bara stödja alliansens egna och gemensamt förhandlade politik.

Det är dags att C och L  slutar vara rädda för att regera och börjar stå upp för lägre skatter, fler jobb, ökade investeringar, en starkare rättsstat och ett starkare försvar. De måste visa att de vågar rösta för en gemensam allianspolitik som gör Sverige bättre.