23 september 2015

Regeringen stryper kvinnors företagande

Nu försämras möjligheterna för kvinnors företagande i välfärdssektorn. Den politiska osäkerheten som råder har gjort att 40% färre kvinnor ägnar sig åt entreprenörskap. 
Den osäkerhet som regeringen och dess samarbetspartner vänsterpartiet ger uttryck för när de vill förbjuda vinster och försämra rut avdraget påverkar både existerande företag och incitament för att skapa nya företag.
Ekonomistyrningsverket konstaterar att rut- avdrag ökat kvinnors arbetsmarknadsutbud och deras inkomster, hela 60% av frigjord tid har gått till arbete. 
Tittar man på arbetstillfällen de skapat och antalet  utlandsfödda kvinnor  ( 47% av alla anställda)som fått jobb här blir konsekvenserna stora när nu förutsättningarna förändras.

Sverige ligger sämre till när det gäller andel kvinnliga företagare än övriga Europa. Om vi hade lika stor andel privat sektor inom välfärden som tex Belgien och Frankrike skulle andelen öka markant.
Nu vill regeringen stoppa vinster i dessa företag, vinster som är nödvändiga föra att man ska kunna göra  framtida investeringar i personal och i sin verksamhet.

Det är högst rimligt att man premieras för gjorda investeringar och egna satsningar. 

Regeringen bekämpar kvinnors företagande medans man subventionerar företag inom byggbrancshen. En bransch som får större del av skattefinansieringen än välfärdssektorn.

Alla är förlorare på regeringens politik , en begränsning av företagande gör också att människors valfrihet begränsas. 

15 september 2015

Skattehöjningar ger inga jobb

Nu kommer regeringen snart med sin budget, med närmare 50 miljarder skattehöjningar på jobb och arbete. Det är ansvarslöst i en tid av stora och svåra utmaningar, både när det gäller arbetslöshet och när det gäller att ta emot flyktingar. Varje skattehöjning gör det lite svårare att skapa och få jobb, samtidigt förändrar den vår välfärdspolitik från jobbskapande och nya skatteintäkter till fler jobblösa med bidrag. När nya människor kommer till Sverige och när unga söker jobb är de rödgrönas svar att höjda skatter är viktigare än fler jobb. Det är en politik som inte bara ger arbetslöshet utan också vikande skatteintäkter. Regeringen borde vara glad att det första året bars upp av alliansens ekonomiska politik. 

13 september 2015

Vem ska välja - du eller politikerna

Just nu driver vänstern i politik och i media en kampanj mot människors rätt att välja skola och välfärd. Tanken är att människor inte bör ha denna rätt utan att den bör tillkomma de politiska ledarna som ska styra människors liv över deras huvuden. Det är ett förakt mot människors rätt och frihet som nu måste mötas i saklig debatt. Den privata välfärden är nämligen bättre vad gäller kvalitet förutom att det faktiskt också borde vara är en rättighet att få välja något bättre. 

1 september 2015

Vår plikt bidra till demokratins försvar

Det är bra att Centern nu tar ställning för ett svenskt Natomedlemskap. Nu är det dags för alla dem som vill slå vakt om svensk säkerhet och ett stabilt Östersjöområde, där Ryssland inte kan hota och utöva inflytande genom sin militära förmåga, att bilda opinion för ett svenskt Natomedlemskap. 

I den värld vi lever i är det en plikt för demokratiska länder att bidra till demokratins försvar, det gäller mot Ryssland men det gäller också mot de hot som riktar sig mot vår frihet i form av ISIS växande maktambitioner.  Små enskilda länder är mer utsatta för hot, och lockar till hot, än länder som har förmågan att tillsammans med andra försvara sig. 


Nu bör kampanjen bland svenska folket börja. För Sverige i Nato.