11 oktober 2015

Med rödgrön budget blir jobben färre

Löfven verkar hellre ”käbbla” än att tala om hur jobben ska bli fler. Hans enda besked i Agenda var att öka antalet beredskapsjobb. Än så länge, med alliansens budget, har sysselsättningen ökat och arbetslösheten minskat. Med skattehöjningarna och röddgrön budget blir jobben färre och bidragsbehovet större.

10 oktober 2015

Bra att majoriteten får styra

Kommentarerna till att decemberöverenskommelsen inte längre gäller är många. De går ända ifrån att inget egentligen har hänt ända till att svensk politik nu är inne i kaos. Ofta är det samma kommentator som lanserar båda tankarna, och båda lika fel. 

För det första kan S inte längre utgå ifrån att de får igenom vad de vill, därmed begränsas utrymmet för regeringen Löfven till det som det finns en riksdagsmajoritet för. Därmed begränsas den instabilitet som vänsterinriktningen har gett. 

För det andra är det inte mer kaos än att om regeringen för en politik som ligger inom ramen för vad det finns en majoritet för i riksdagen så får man igenom den. 

Det säger inte att Stefan Löfven kommer att respektera dessa två förutsättningar. Först  då blir det genast lite mer kaotiskt, men inte mer än att det kan hanteras inom ramen för hur grundlagen anger man ska hantera en regering som saknar stöd för sin politik. 

8 oktober 2015

Regeringen subventionerar bara manligt företagande

Det är intressant att socialdemokrater inte vill att skattemedel ska gå till inköp av tjänster från företag som går med vinst, om det är en sektor som domineras av kvinnor, men gärna bidrar med subventioner till privata företag, för att de ska kunna gå med vinst, när det är företag som domineras av män. LO och S är så rädda för privat företagande, mångfald i välfärden, kvalitet som är högre än den offentliga att de hellre subventionerar den del av arbetsmarknaden som domineras av män än låter den som domineras av kvinnor vara ifred från politiska förbud. 

7 oktober 2015

Assad har skapat flyktingvåg

Flyktingfrågan kräver många svar. En av dem är svaret på frågan hur vi minskar uppkomsten av allt fler och fler flyktingar i Mellersta Östern. Den syriske diktatorn Assad är den som i särklass har låtit döda flest människor av alla och han är den som har skapat den stora flyktingvågen. När världssamfundet har försökt skapa reaktioner och en politik mot Assads massterror mot det egna folket är det Ryssland och Putin som har stått i vägen. Han har politiskt stött Assads terror mot syriska medborgare. Nu har han dessutom gått in med militära medel för att stöda Assad. Inte för att bekämpa terrorister som ISIS utan för att stödja terroristen Assad mörda än fler. 

4 oktober 2015

De rödgröna - ett hot mot sysselsättning

De rödgröna verkar nu genomföra en strategi för att minska arbetslösheten genom att göra det dyrare att jobba och att anställa. De höjer skatten för äldre, trots att vi behöver fler som arbetar och behöver arbeta längre, de höjer skatten för yngre och de höjer skatterna för tjänstesektorn genom att minska RUT och RUT. De höjer marginalskatterna och de höjer de flesta skatter de kan komma på.

Det leder inte bara till färre jobb utan också minskad konkurrenskraft för de jobb som finns. Det är inte så man bekämpar arbetslöshet. Det är så man tvingar fram en bidragspolitik. Det är ett hot både mot sysselsättning och mot det offentligas skatteinkomster.