28 maj 2017

Ansvarslöst Miljöparti

Miljöpartiets kongress påminner om hur isolerat partiet är från verkligheten. På miljösidan som man anser sig vara främst på har man misslyckats eftersom man är i otakt med verkligheten. Miljön blir inte bättre genom överbud på utsläppsmål utan genom teknisk och ekonomisk utveckling som Mp ständigt ställer sig emot när man vill höja skatter på företagande och på investeringar som är en förutsättning för ny teknik och de ekonomiska förutsättningar som krävs för en renare miljö.

Men allra allvarligast är att man i den värld vi lever är så främmande för de hot som Ryssland utgör mot sina grannar, som sönderfallet i Mellanöstern och terrorismen innebär och flyktingfrågorna som sådana. Miljöpartiet sitter fast i en  världsbild från 1980-talet då man tillväxt var ett hot, företagande ett hinder och försvaret var ett större problem än dem som hotar oss. Flyktingfrågan får enligt samma världsbild inte ses som ett problem utan bara som en annan fråga för överbud gentemot andra partier.

Miljöpartiets problem har blivit djupare eftersom det varit så lätt att få gehör för dessa uppfattningar i media. Därför har man i sin bubbla kommit längre bort från verkligheten. Och i regeringsställning fick man kompromissa om överbuden, fick ta verkligheten i handen. Och det blev inte så mycket av vad Mp ville. Och det som man ville har man fått backa ifrån.

Men likväl kan man inte låta bli att agera i samma riktning i fråga efter fråga. Beskatta flyget så att Sverige fungerar sämre. Motarbeta ett starkare försvar. Och uttala sig för en helt fri invandring. Säga nej till ökade polisresurser för att bekämpa brottslghet i utanförskapsområden. Kräva högre bidrag finansierat med högre skatter, oavsett vad som händer med företag och jobb. Det är en organiserad ansvarslöshet som Mp vill påverka regeringspolitiken med. Och för varje kompromiss de uppnår får de igenom lite mer politik baserad på ansvarslöshet och verklighetsflykt. En sådan regering kan Sverige inte ha. Man bör aldrig kompromissa med ansvarslösheten. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar