2 juli 2017

Moderat politik för mig

Moderaterna måste vara ett parti som väljarna kan lita på. Som försvarar den enskildes valfrihet och frihet att forma sitt liv. Som står för marknadsekonomi och värnar fritt företagande. Skyddar privat ägande. Som är kompromisslöst i att skyddet mot hoten mot vårt samhälle måste prioriteras, vare sig det är kriminalitet, terror eller yttre hot. Vi ska prioritera medborgarnas välfärd och frihet att forma den själva, likaväl som vi ska prioritera att skattepengar används så effektivt som möjligt. Inte styra människors vardag utan styra så att stat och kommun ger oss möjlighet att själva styra över vardag och över hur vi formar vår framtid, så att vi kan utnyttja friheten till att utveckla mångfald och välfärd. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar