26 oktober 2017

Förbjud tigger

Tiggeriet har blivit allt mer utbrett i Sverige, inte minst i Stockholm och även i Danderyd. Det är bra att moderaterna tagit ställning för ett nationellt förbud.
 Att tigga innebär att leva under svåra förhållanden, många problem följer med olagliga bosättningar, sanitära olägenheter och nedskräpning. Det finns flera fall av detta i vår kommun. De bosättningar som finns är olämpliga för vuxna och oacceptabla för barn.
Vi moderater vill stärka markägares rättigheter ytterligare och öka befogenheterna för kommunala ordningsvakter så att tryggheten bättre kan säkras. Att komma till Sverige och tigga är varken en väg ut ur fattigdom eller utanförskap , de snarare cementerar fattigdomen och leder ofta till att redan utsatta människor utnyttjas ytterligare.Vi ser EU medborgare som år efter år sitter och tigger , tid som kunnat vara en väg ur fattigdom genom arbete eller utbildning. Lösningen på den stora utsatthet som finns i hemländerna lös es inte heller genom att människor tigger i Sverige. Det sociala arvet bits fast och leder till att barn fastnar i samma fattigdom. Vi måste sätta press på länder som Bulgarien och Rumänien att ta ansvar för sina medborgare, EU bör agera enat i denna fråga.
Regeringen står passiv inför dessa utmaningar. Vi kommer med förslag på lösningar där ett tiggeriförbud, ett stärkande av markägare samt att sätta press på EU-länder som inte ser till att de egna medborgares rättigheter tas tillvara är viktiga åtgärder. Åtgärder som krävs för att hindra den utveckling vi ser i Sverige idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar