10 augusti 2017

Regeringen gör inget för att stärka polisen

Antalet utanförskapsområden utanför rättsstatens kontroll växer. Våld och kriminalitet präglar dessa områden och hotar tryggheten och stabiliteten i vårt samhälle som helhet. När rättsstaten försvagas slår det mot demokratin. Nu har regeringen stillatigande sett denna utveckling och inte gjort något, bara tagit till anföranden och utspel. 

Polisen saknar det stöd, den organisation och den ledning som krävs. Uppdraget måste vara tydligt; att bekämpa grov kriminalitet, att slå sönder organiserad brottslighet och kriminella gäng, att eliminera utrymmet för våldsbejakande extremism. Det är svårt att göra ute i verkligheten men det är inte svårt för regering och riksdag att se till att resurser, stöd och uppdrag finns där. 

Varje utanförskapsområde bör mötas av insatser utformade för att fungera just där. De poliser som har vårt gemensamma uppdrag att värna rättssamhället måste också ha vårt gemensamma stöd. Från regering och riksdag i form av beslut, inte genom anföranden på möten. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar