26 mars 2018

Mp,s hat mot bilister

Miljöpolitik måste vara långsiktig för att få långsiktiga effekter. Lagar och regler måste vara pålitliga om vi ska kunna lita på dem och våga anpassa oss till dem. Om regler och lagar ständigt ändras får de ingen trovärdighet och heller ingen effekt. Vågar vi inte lita på dem vågar vi inte investera i ny teknik. Det som den ena dagen är tillåtet eller till och med uppmuntrat kan den andra dagen vara förbjudet och motarbetat. 

Så har det blivit när socialdemokraterna nu går i täten för Miljöpartiets kamp mot bilism. Ett litet extremt parti får styra över medborgarnas villkor. Många svenskar har köpt dieselbilar för att de har lägre koldioxidutsläpp. Något som alla varit överens om är viktigt att minska och ställa allt skarpare krav mot. Det tyckte också Miljöpartiet. 

Nu vill Miljöpartiet plötsligt ställa större krav på dieselbilar än de tidigare. På en gång sänker de värdet på de bilar som människor har köpt i tro på politiska beslut som gällde då. Det drabbar människors ekonomi mångdubbelt mycket mer än den miljönytta man räknar med. Men framförallt innebär det att varje ny lag och regel saknar trovärdighet. Så när man köper en ny bil vet man inte om den är tillåten i morgon. Därför att Miljöpartiet ändrar sig igen och Socialdemokraterna struntar i konsekvenserna. 


Så eldrivna bilar med en viss typ av batterier kanske plötsligt blir straffskattade eller förbjudna. Eller så blir det effektiva bensinbilar som ändå inte räcker till. Man vet inte. Ingen vet. Inte ens Mp vet. De enda Mp och socialdemokraterna vet är att det inte spelar någon roll att människor litar på att lagar och regler står sig. Så skadar den kortsiktiga symbolpolitiken den långsiktiga miljöpolitiken. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar