27 november 2012

Rysslands rustning ställer krav på vår egen försvarsförmåga

Ett problem för svensk säkerhetspolitik, och europeisk, är att våra grannar och andra medlemmar i EU i krisens spår drar ner på sina försvarsanslag, samtidigt som Ryssland ökar sina. Det ställer ökade krav på svensk försvarspolitik. Det är inte bara behovet av nästa generation Gripen som ställer krav på resurser till försvaret. Minskad försvarsförmåga hos dem som vi har en solidaritetsklausul med ställer också ökade krav på vår förmåga.

26 november 2012

Ett bra borgerligt liv!

MUF-ordföranden har i en debattartikel tagit upp frågan om borgerlighet, och att han inte vill kalla sig borgerlig. Han vill inte sitta under kristallkronorna utan vid köksbordet säger han.
Nu tror jag inte att borgerliga människor känner att de sitter under kristallkronorna utan snarare hanterar tvätten, hämtar barnen, går till jobbet, skjutsar dottern eller sonen, träffar andra människor, jobbar hårt och sliter med sitt boende. De vill inte ha socialdemokratisk politik eftersom det innebär att ansvaret för vardagen ska flyttas över till andra, nämligen till socialdemokratiska politiker.
Och kanske lever de ett borgerligt liv, så som vänstern ofta har nedvärderat det, att man tar ansvar för det egna livet, för familjen och för sitt arbete. Så dåligt är inte det även om många som hellre lever på andra brukar förakta det, ända tills en bok har sålt så mycket att de kan köpa de viner och de kristallkronor som de tror hör det borgerliga livet till.
Men det är inte så mycket kristall och dyra viner utan snarare ansvar och företagande vi talar om. Vänstern kommer aldrig gilla det men vi moderater blir inte bättre för att vi tar avstånd från dem som bryr sig om sin vardag.

25 november 2012

Staten ska inte driva företag

Det vi på sistone sett när det gäller Teliasonera affärer i utlandet, SAS problem att överleva och Vattenfalls investeringar i andra länder påminner om att det finns goda skäl för att staten inte ska driva företag. Staten ska vara stat och bestämma spelreglerna. Det är ingen tillfällighet att det världen över har visat sig att privat företagande är överlägset. Konkurrens, förändringstryck och nytänkande frodas lättare bland företag i konkurrens än i statliga byråkratier. Och staten blir bättre när den står fri från att ta företagaransvar.


22 november 2012

EU måste minska sina utgifter

När EU-ledarna nu förhandlar om budgeten är utgångspunkten fel. Förslagen som de diskuterar innebär att EU ska öka sina utgifter samtidigt som medlemsstaterna minskar sina. Det är inte rimligt. Europeiska unionen måste göra motsvarande prioriteringar som medlemsstaterna. En del utgifter är viktigare än andra. Om man bara börjar minska jordbruksutgifterna har man kommit en bra bit på vägen för att hålla kontroll på budgeten samtidigt som man får råd med viktigare saker.

20 november 2012

Fler kvinnliga operativa chefer ger fler att rekrytera till styrelser

Att svenska bolag nu arbetar mer aktivt för att för att öka andelen kvinnliga operativa chefer är bra och den väg man måste gå om man vill öka jämställdheten. Att det fortfarande är få kvinnor i bolagens styrelser är ju just ett utryck för att det finns färre kvinnor i ledande positioner att rekrytera ifrån. Vad politken kan bidra med är att ge förutsättningar för att lättare kombinera yrkes- och familjeliv genom tex RUT-tjänster och att se till att kvinnor tillåts driva och starta företag på samma villkor som män.

18 november 2012

EU ska inte styra över svenska bolag

I veckan kom EU-kommissionen tillbaka med sitt förslag om kvotering till bolagsstyrelser. Det är, förutom allt annat man kan säga om förslaget, illavarslande att kommissionen mitt i ekonomiska kristider ägnar sig åt regleringstänkande som inte hjälper mot krisen men tar tid från alla andra reformer som kan ge tillväxt. Nu kommer detta förslag att blockeras av de medlemsländer som anser att det är medlemsstaternas sak att besluta om. Och så är det. EU ska inte styra över svenska bolag. Och jämställdhet kommer inte via regleringar och förmynderi.

15 november 2012

Avhopp från grundutbildningen kräver en översyn

Avgörande för det svenska försvarets framtida förmåga är rekryteringen av soldater. Det som tidigare hanterades genom den allmänna värnplikten måste nu uppnås genom frivillig rekrytering. Det är en stor utmaning att förverkliga nuvarande ambitioner om att 50 000 soldater ska vara inne i organisationen till 2014.
Nu kan vi konstatera att det sker stora avhopp från den militära grundutbildningen och det börjar bli akut att se över personalförsörjningen och komma med åtgärder för att Försvarsmakten ska kunna nå upp till ambitionsnivån att kunna försvara såväl Sverige som ställa upp i vårt närområde och göra insatser som har betydelse för fred och säkerhet i världen.

14 november 2012

Med vilken rätt ska S-politiker bestämma över andras liv

Ledarskribenten i Svenska Dagbladet Maria Ludvigsson noterar att socialdemokratiska politiker anser att kommunalpolitiker är bättre på att välja människors välfärd än människorna själva. Och så är det. Det finns två tankar som jag tycker man kan ha om det.
För det första, vad är det som leder till att socialdemokratiska politiker tror att de förstår människors vardag och behov bättre än enskilda människor själva? Är det en särskild instinkt som man fått i SSU?  Eller för att man helt enkelt tycker man är klokare än de andra?
Och vad är det som leder socialdemokrater till att på samma sätt tycka att den enskilde inte förstår sitt bästa? Inte kan välja det som passar en själv bäst? Och att man inte har rätt att bestämma över sin vardag?
Med vilken rätt vill de ta andras rätt att bestämma över livet?

11 november 2012

Företag som går med vinst är bra

Det är kvaliteten i välfärden som borde vara avgörande, oavsett om den är privat eller kommunal. Därför är det bra att några fackliga ledare i välfärdssektorn nu i dag på SvD Brännpunkt skriver om hur vi ska kunna fokusera på det som betyder något för den enskilde, nämligen kvaliteten och tryggheten.
De pekar på fyra vägar att höja kvaliteten, bland annat bättre ledarskap, men glömmer en viktig kvalitetsfråga, nämligen de enskildas val till förmån för det man själv mest behöver eller känner sig trygg med och möjligheten att välja något annat. Detta mer än något annat driver kvaliteten. Men som sagt, det är bra att debatten nu börjar handla om kvalitet. Dålig kvalitet, dålig vård och dålig skola är värre än företag som ger vinst. Företag som ger vinst är nämligen bra. Det är därför de går med vinst.

6 november 2012

Stort budgetunderskott utmaning för USA

Kan vara värt att påminna om att det stora problemet som det amerikanska presidentvalet kommer att möta är det stora budgetunderskottet. Det växer rekordartat och det hotar världsekonomin. Därför växer också skuldbördan så snabbt att man slår i taket och tvingas driva igenom automatiska utgiftsminskningar och skattehöjningar. Så går det när man inte värnar de offentliga finanserna. De som tycker att lösningen på stora underskott är större underskott kan gärna fundera på vilken mardröm det är för presidentvalets vinnare.

Öka inflytandet för funktionshinderrörelsen

Publicerat i Svensk Handikapptidskrift
2012-11-05

5 november 2012

Betyg ger bättre resultat och stöd till hjälp

Ser man till den svenska skolans resultat borde det vara självklart att med hjälp av betyg se till att elevers och lärares arbete fokuserar på kunskap. De som i dag hävdar att betyg är fel tycks tro att det blir bättre av att överraska eleverna när man nästan är klar med skolan. Det är bättre att man så tidigt som möjligt får en känsla för hur man lyckas och att lärare får skäl till att hjälpa till mer, lära bättre eller satsa mer på de elever som behöver mer stöd. Det är svårt att hoppa höjdhopp utan ribba och det är svårt att prestera bättre och lära sig mer om man inte vet hur man lyckas.

2 november 2012

Subutex och Metadon ökar dödsfallen

Tidigare har jag skrivit om hur farligt det är med att acceptera ersättningar för heroin som receptbelagda läkemedel i stor utsträckning. Det innebär att vi legaliserar narkotika bakvägen. Nu visar det sig, vilket Rapport redovisade i går kväll, att både metadon och subutex leder till ökade antal dödsfall genom att de säljs på gatan av dem som fått dem på recept vilket drar in nya grupper i missbruk. Och så medverkar det offentliga till något som inte får hända, att det blir lättare att få tag på farliga droger.

1 november 2012

Ökad tillgänglighet till läkemedel


Fått frågan igen om apoteksavregleringen verkligen varit lyckad?

Med 34% fler apotek idag, förlängda öppettider med i snitt 10 timmar per vecka för varje apotek, 6000 försäljningsställen för receptfritt, ökad serviceutbud på apoteken – så får man väl ändå konstatera att den varit det.

Hela idén och absolut viktigast är att kundernas tillgång till läkemedel. När nu förslag på ytterligare åtgärder för öka tillgängligheten har presenterats med bla en gemensam söktjänst för alla apotek, ökade krav på leverantörer och förlängd period för generiska läkemedel kan vi se till att fler än de 96% som idag får sina läkemedel på en gång får det också.

Har idag svårt att förstå de som envetet kritiserar denna reform (S, V och MP) – verkar endast som de handlar om ideologi och inte om att sätta kunden och individen i fokus!