30 juni 2011

Danmarks legala heroin borde avskräcka

I Danmark har man sedan 1 år ett heroinprogram som erbjuder heroinister fritt heroin. Två gånger om dagen kan man då komma till mottagningen för att få sin spruta samt en påse metadontabletter för abstinensen till natten. Danmark har en mycket generös inställning till substitutionsbehandlingar med ett omfattande verksamhet för det. (och också dubbelt så många missbrukare som i Sverige)

I Sverige har vi haft en mycket mer restriktiv narkotikapolitik. Det är bra men substitutionersättningarna ökar även hos oss och med det sidomissbruk av metadon och subutex. Droger som även de är starkt beroendeframkallande och svårare att bli drogfria från.

I Danmark pratar man om samhällsnyttan av substitutionsbehandlingarna och "ger upp" de tunga missbrukarna utan att reflektera över de mänskliga lidande som faktiskt beroendeframkallande droger ger. Låt oss inte snegla över sundet utan låt oss istället skärpa inställningen och verkligen arbeta för ett narkotikafritt samhälle.

Apoteksreformen är en succé hos kunder

Publicerat i Mitti Danderyd 2011-06-30

29 juni 2011

Företagarfrågor avgör svensk ekonomi

Det är reformpolitiken som kommer att avgöra hur den svenska ekonomin kommer att klara sig de kommande åren. Det är slutsatsen av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. När konjunkturuppgången blir lite osäkrare och även Sverige drabbas av osäkerheten kring oss blir det avgörande hur vi kan hantera ungdomsarbetslöshet och företagarfrågor. Få in unga i arbetsmarknaden och få fler företag inte bara att startas utan att växa. Det är vad det handlar om. Nu har vi en unikt stark position. Den måste vi utnyttja till att utvecklas, inte till att stå stilla.

26 juni 2011

S,V,Mp och SD politik leder till Aten!

Så har då Grekland lyckats stappla sig vidare, och kommer att få nya lån förutsatt att man stapplar vidare med reformprogrammet som man nätt och jämnt efter ett år kommit igång med.
Här i Sverige slutade riksdagen med att socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet lyckades driva igenom krav på ändringar i sjukförsäkringen som de inte vet, och ingen annan heller, vad de kommer att kosta. Det är inte mer än drygt fem år sedan som vi hade skenande sjukförsäkringskostnader, som Europas sjukaste land, på grund av en sådan ansvarslös politik. Nu ska riksdagen mötas igen i denna vecka för att ta ställning till ett reformkrav som ingen vet vad det leder till. En sak är däremot säker, en sådan politik riskerar att leda till Aten.

25 juni 2011

Vilka lärare behövs?

De senaste månaderna har det varit en livlig debatt om lärarnas roller i skolan. Hela tiden är det som att man försöker finna en roll som ska bestämmas centralt samtidigt som man glömmer att det finns bra lärare och mindre bra lärare, och dåliga lärare. Det är inte säkert att skolan blir bättre av att alla oavsett hur du klarar sin roll får högre lön.

Bättre vore om vi såg till att skolor fick en större självständighet, som de fristående skolorna, med en möjlighet både till friare lönesättning och rekrytering. Kanske borde det heller inte vara självklart att alla lärare ska gå igenom lärarhögskola, det viktiga är att varje skola på olika sätt står som garant för att de har bra lärare. Förmågan att lära kommer i första hand av att man har något att lära och att man kan fylla en stark roll i skolan. Vi skulle kunna ha en certifiering av lärare som bygger på deras kunskaper och förmåga snarare än att de har gått en viss utbildningsgång.

Och så ska vi se till att det kan rekryteras, med rätt löner och rätt uppgifter, så att vi får de bästa möjliga att arbeta i skolan med att lära elever, mäta kunskap samt alltid sätta eleven i centrum.

22 juni 2011

För S är mer pengar i plånboken en börda!

Idag slutdebatt i riksdagen med godkännande av de ekonomiska riktlinjerna och ramverk för budgetpolitiken. Det är skillnad hur vi har det i Sverige mot i Grekland där demonstrationer utanför parlamentet kräver regeringens avgång och där söndernötta statsfinanser skapat kaos och en ekonomisk katastrof, här i Sverige har tydliga regler och återhållsamhet skapat en växande ekonomi och fler jobb.

Intressant att i debatten höra S ekonomiska talesperson Tommy Waidelich uppmana Anders Borg att inte lägga en extra börda på medborgarna. Han syftar då på det 5,e jobbskatteavdraget - När blev sänkt skatt och större ekonmiskt utrymme för familjer en börda?

Mycket behöver göras för att vi inte bara ska få fler att vilja jobba utan också få mer jobb att söka. Det är därför det är viktigt att vi även öppnar upp för värnskattens avskaffande. Att avskaffa den är viktigt för företagande och för att Sverige ska kunna leda attrahera mer forskning och mer kunskap och innovationer. Vi har inte råd med en särskild skatt på kunskap och företagsamhet. De svenska statsfinanserna har utrymme för att avskaffa den skatt som ger fyra miljarder men som motverkar tillväxt. Det gör det faktiskt lättare att fortsätta med nya jobbskatteavdrag. Desto starkare tillväxt desto större möjligheter att fortsätta sänka skatter.

20 juni 2011

Moderater konserverar värnskatten

Blir väldigt konstigt när moderata företrädare blir de som konserverar denna tillväxtfientliga skatt. En skatt som både försvagar incitament för utbildning och hämmar entreprenörskap och som endast drar in en mycket liten del av statens samlade inkomster. (0,3%)
Vår långsiktiga konkurrenskraft är helt beroende av att vi kan tänka om. Visst är jobbskatteavdragen viktiga och starkt bidragandet till att fler arbetar och kommer ut i arbetslivet men vi får för den delen inte ställa dessa skatter mot varandra när vi vet vilka goda effekter ett borttagandet av värnskatten skulle få.

19 juni 2011

Demonstrationer ger inga pengar

Just nu demonstrerar tyvärr tusentals greker mot landets problem, som om man skulle kunna hantera räkningar genom att bara riva dem. Men så är det inte. Varje land måste hantera sina problem och våga förändra när det behövs. Även medborgare måste visa ansvar. Och det går inte att demonstrera bort att man arbetar för lite och spenderar för mycket

18 juni 2011

Olofsson - bra för företagandet och alliansen

Det är en mycket viktig insats som Maud Olofsson har gjort och som är viktig att erkänna. Hon har bidragit till att göra företagandets frågor till folkliga frågor som gäller oss alla. Det är säkerligen det som har gett centern en ny roll i politiken istället för att bara vara ett landsbygdens parti som sådant. Nu är centern ett seriöst alternativ för alla dem, i olika delar av landet, som ser företagandet som en förutsättning för välstånd och arbete.

Det är viktigt att komma ihåg detta eftersom centern var ett parti på väg att förlora sig i sin egen historia med ständigt vikande väljarstöd. Nu har man bidragit till en allians och en regering som ser företagandet som en förutsättning och som något som man ska stödja, inte som man ska motarbeta på grund av gamla klasskampsmotsättningar och föråldrade uppfattningar om vinst och arbete. Det är bara att hoppas att Maud Olofssons efterträdare har lika tydligt fokus på att bidra till att Sverige ska ha en regering som sätter företagande högt.

17 juni 2011

Med de röd-gröna hade Kadaffi fått härja fritt

Riksdagens debatt om Sveriges insats i Libyen är en tydlig påminnelse om hur illa det vore om de rödgröna vunnit valet. Vänsterpartiet vill helst låta Kadaffi döda sina medborgare som han vill, för att sedan efteråt komma med civila insatser till dem som överlevt och då lever under fortsatt förtryck och terror. Socialdemokraterna hade helst tagit hem insatsen, efter att först ha krävt den, därefter gick de med på att 5 plan istället för 8 ska spana lite mer, även mot marken och havet, mot att Sverige istället skickar lite pressofficerare till Nato- högkvarteret och en bordningsstyrka som ska vara på ett fartyg som man ännu inte vet vilket det ska vara. Det är tur att Sverige har den regering vi har.

15 juni 2011

Den idylliska vingården blir östeuropeisk spritbutik i propaganda

Ibland slår politiker knut på sig själva i sin iver att beskriva hur hemskt det blir om det inte blir som man vill. Socialdemokrater brukar vara världsbästa på detta. Apoteksomregleringen skulle underminera välfärden och sjukvården men ledde till att det blev lättare att köpa hostmedicin. Skattesänkningar skulle spränga sönder den svenska ekonomin men ledde till att fler människor kan leva på sin lön.

Några företrädare för de andra allianspartierna tar nu i Svenska Dagbladet upp kampen genom att hävda att gårdsförsäljning av vin skulle leda till totalt förfall Sverige:

”Den idylliska ”vingården” med egenproducerat vin på den svenska landsbygden skulle i verkligheten ofta riskera att bli östeuropeiskt ägda spritbutiker i Stockholm som hårdlanserar Jeltsinvodka till ungdomar.”

Det är inte lite som stackars vinodlare på Österlen, Gotland och i Södermanland kan ställa till med. Ett återfall i 1700-talets lönnkrogar i Gamla stan. Eller så är det som med mycket annat, att där propagandan drar in drar vettet ut, vilket det är i det här fallet.

Det blir en möjlighet för dem som besöker en vingård i Sverige att också köpa det vin som framställs där. Så farligt är det inte. Värre är lönnkrogar, svartsprit och smuggling. En flaska gotländskt vin köpt där den odlats är ett mindre problem. Kanske inget alls.

 

14 juni 2011

Fördel Gripen

Det är intressant att notera att mycket av norsk försvarsdebatt nu handlar om hur man ska hantera de ökade kostnaderna för att finansiera underhåll och användning av det flygplan man valde istället för Gripen, nämligen JSF, Joint Strike Fighter. Den fördel som Gripen har ser vi och norrmännen nu tydligare. Kanske kan detta innebära att andra länder får ett större intresse för ett likvärdigt plan som är betydligt billigare att flyga. För svensk försvarsdebatt är det värt att notera att den så kallade hyllan inte alltid erbjuder bättre eller billigare alternativ. Sveriges val av Gripen har vi anledning att vara stolta över.

13 juni 2011

Sämre resultat i skolan kräver forsatta reformer

PJ Andes Linder skriver i sin söndagskrönika om hur ihållig utvecklingen mot det svenska kunskapssamhället är. Med sämre kunskapsresultat och sviktande lärarrekrytering och en debatt som attackerar så kallad katederundervisning och krav på kunskaper.

Vi behöver en fortsatt reformprocess, med mer av konkurrens och självständiga skolor som utvecklar den bästa undervisningen, rekryterar bättre lärare och gör läraryrket mer attraktivt och som belönar studier och kunskaper. Det handlar om mer än skolan men måste börja där.

12 juni 2011

SD,s politik får genomslag med hjälp av S

Efter den gångna veckans diskussioner om den svenska Libyeninsatsen är det värt att notera att flera kommentatorer ställer samma fråga: om det är så här det går till när Håkan Juholt hanterar det område som han är expert inom, nämligen försvarsfrågor, hur ska det då gå när det handlar om alla de frågor han inte behärskar, nämligen skatter, arbetsmarknad och ekonomi?

Ett svar ser vi i frågan om Fas 3 jobben. Utan att ha något alternativ använder sig nu socialdemokraterna av Sverigedemokraterna för att bedriva oppositionspolitik utan att förstå att den oppositionspolitik de gör till sin är den som Sverigedemokraterna välsignar. Håller de på så i alla frågor skapar de till slut en opposition som utan eget alternativ hindrar landet från att regeras. Det är vad Sverigedemokrater och andra gärna vill men är det så Socialdemokraterna vill att Sverige ska styras? Med Sverigedemokraterna som en makthavare i varje viktig fråga?

9 juni 2011

Juholt har en egen militär bedömning

Samtidigt som Kadaffiregimen startar en ny offensiv mot staden Misrata och mot civila är Håkan Juholt stolt över att han lyckats att minska den svenska insatsen från 8 till 5 svenska flygplan. Det är svenska flygplan som Juholt redan tidigare har tvingat fram inte ska få lov att angripa militära förband på marken som bombade civila. Nu ska de inte längre bidra till att upprätthålla flygförbudszonen – därför att Juholt gör en egen militär bedömning att det inte behövs - utan hjälpa till med annan spaning.
 
Konsekvensen av Juholts inrikespolitiska turer där han själv vill leka insatschef är att han underlättar för Kadaffi att döda civila. Det är den enkla sanningen. Det är skamligt och sorgligt. Det faktum att han gör det med hjälp av Sverigedemokraterna, som heller inte vill hjälpa civila, gör det inte bättre. För ett parti som tidigare talat om internationell solidaritet och vårt ansvar gentemot FN, samt sagt sig vilja hålla avstånd till SD, är det skamligt.  

8 juni 2011

Även en snuvig socialdemokrat har fått det bättre!

Intressant debatt i kammaren idag angående Apoteksavregleringen. Succén är tydlig med över 200 nya apotek, förbättrade öppettider, ökat serviceutbud mm. Enligt kundundersökningar är 97% svenska folket mycket nöjd med den ökade tillgängligheten.

Vänsteroppositionen beskrev en annan bild helt utan verklighetsförankring där sossarna idag pratade om det "Vansinniga föslaget att slå sönder Apoteken". Miljöpartisterna som "Aldrig var positiva till en avreglering och inte är det nu heller" samt V,s respresentant som stämde in i all klagan som de andra två partierna hade!!
Man undrar om de besökt några apotek de sista åren...

Av vänsterpartiernas skrämselpropaganda och försvaret av det statliga monopolet blev som bekant effekten det motsatta. Mina befogade frågor till dem är : Förstördes välfärden av att sjuka barn nu kan få sin medicin och huvudvärkstabletter även efter klockan 6 på vardagar? Drabbades sjuka av att det finns ett apotek på orten där man bor och inte i grannkommunen? Blev sjukvården sämre för att det blev lättare att få mediciner när man behöver dem? Förstördes folkhälsan av att man kan köpa nicotinmedel på samma ställe man kan köpa cigaretter?

Vi är nämligen alla vinnare på en avrelgering. Även en snuvig socialdemokrat har fått de bättre i alliansens Sverige!

7 juni 2011

Ryssland och Iran vinner på avvecklad kärnkraft

I Tyskland har förslaget om att avveckla kärnkraften nu formellt undertecknats. Det innebär att man avvecklar kärnkraft, inget mer men heller inte mindre. Det innebär inte att vindkraften blir så mycket större, för det var redan planerat att göra största möjliga utbyggnad. Vad det innebär är planerad vindkraftsutbyggnad används för att avveckla kärnkraften, inte för att minska koldioxidutsläpp. De stora vinnarna blir leverantörerna av naturgas, som Ryssland eller Iran. Inte bra, vare sig för miljön eller för säkerheten.

 

Sju av tio unga berusar sig. Det är föräldrarnas ansvar att sätta stopp, anser Isabella Jernbeck

Publicerat i Mitti Danderyd 2011-06-07

1 juni 2011

S skadar Sveriges roll i världen

Nato förlänger nu sin Libyen insats, i det nästa steget med 90 dagar, för att markera att det inte ska råda någon oklarhet om det internationella samfundets beslutsamhet att fullfölja FN-uppdraget. Nu återstår om socialdemokraterna i Sverige ska försöka skapa en oklarhet om Sveriges roll. Kanske vill socialdemokraterna skicka fartyg till en insats som inte finns och inte är beslutad, kanske vill man ändra sig när det gäller flyget och kanske vet man inte alls vad man vill. Det viktiga är att Kadaffiregimen vet att världssamfundet inte accepterar mord på den egna befolkningen. Då spelar det mindre roll att de svenska socialdemokraterna är tveksamma till hur de ska förhålla sig. Det skadar däremot Sveriges roll i världen att det finns en tveksamhet om vi vill fullfölja ett FN uppdrag eller ej.

Samarbete över gränserna ger fler alternativ

Tillbaka från några dagar i Bryssel med diskussioner kring socialpolitiska frågor. En reflektion är att vi får nya förutsättningar för svensk välfärd genom samarbetet över gränserna. Den nya patientrörligheten ger patienter en större möjlighet till snabbare vård bättre anpassad till den enskildas behov, genom att man har rätt att söka vård där den finns, oberoende av gränser. Det urholkar inte enskilda medlemsländers rätt att bestämma över sin sjukvård mer ger den enskilde nya möjligheter att välja. Motsvarande skulle vi kunna tänka inom andra områden. Det stärker både välfärden och den enskilde.